لوله پوش فیت دو لایه فاضلابی

لوله پوش فیت ، گروه صنعتی وحید که متشکل از سه واحدی در ایران می باشد از سال 1393 اقدام به تولید لوله و اتصالات دو لایه پوش فیت فاضلابی با ماشین آلات و استاندارد های روز دنیا نموده است . این دسته از محصولات جدید گروه صنعتی وحید با قیمت مناسب و کیفیت در حد استاندارد های جهانی تولید و عرضه می گردند .

لوله اتصالات دو لایه پوش فیت فاضلابی مطابق با استاندارد بین المللی DIN EN 1451 و در کلاس S20 تولید و عرضه میگردند . لوله پوش فیت همچنین مطابق با استاندارد ملی ISRI13822 می باشند

اورینگ های مورد استفاده در این لوله و اتصالات همگی از کشور آلمان تهیه و مطابق با استاندارد اروپایی EN 681 و استاندارد ملی INSO 7491-1 می باشند . جنس این اورینگ ها به گونه است که رده بندی مقاومت شیمیایی الاستورمر در مقابل سیال فاضلاب و گاز های حاصل از آن مطابق با استاندارد ISO TR 7620 از گونه یک باشد .

لوله پوش فیت دولایه

لیست قیمت لوله پوش فیت دو لایه

 

اورینگسایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 HA/20R.H40   36135  20.000
     50 HA/20R.150   24990 26.000
     75 HA/20R.K70   12.750  30.000
    110 HA/20R.M10    5307  34.000
    125 HA/20R.N25   3600  40.720
   160 HA/20R.P16   1932  44.000

 

رایزر سیفونسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    75 HN/FPR.H40       20 123.100
   110 HN/FPR.150       8 246.500
   125 HN/FPR.K70       6 257.100

 

میل پیچ متری m10 گالوانیزهسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     110 HN/FPR.M10       5 90.000

 

زانو 15 درجهسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     110   15 HN/FPE.MMA      20 262.800
      50   30 HN/FPE.IIB      110 77.900
     75   30 HN/FPE.KKB      45 138.900
    110   30 HN/FPE.MMB      19 268.200

 

زانو 45 درجهسایز(mm) طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 45 HN/FPE.HHC      150 61.200
    50 45 HN/FPE.IIC     100 76.500
    75 45 HN/FPE.KKC     40 138.900
    110 45 HN/FPE.MMC    18 294.100
   125 45 HN/FPE.NNC    12 426.000
  160 45 HN/FPE.PPC

 

    10 681.900

 

زانو 67 درجهسایز(mm) طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    50 67 HN/FPE.IID      100 83.000
    110 67 HN/FPE.MMD       12 294.100

 

زانو 87 درجهسایز(mm)طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 87 HN/FPE.IIE     130 61.900
     50 87 HN/FPE.IIE     85 83.000
     75 87 HN/FPE.KKE     30 146.600
    110 87 HN/FPE.MME     14 294.200
    125 87 HN/FPE.NNE     9550.100

 

زانو بلندسایز(mm)طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
   50 87 HN/FPL.IIE     60 99.500
   110 87 HN/FPL.MME      8 377.000

 

سه راه دریچه بازدیدسایز(mm)طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75  87 HN/FPC.KKE      25 279.500
    110 87 HN/FPC.MME      9 449.000
    125 87 HN/FPC.NNE      6 896.200

 

چهار راهسایز(mm) طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     110 67 HN/FPF.MMD       6 786.300

 

سه راه مساویسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    40   45 HN/FPT.HHC      75 108.800
    50   45 HN/FPT.IIC     45 144.900
    75   45 HN/FPT.KKC    18 243.900
   110  45 HN/FPT.MMC    7 458.500
   125  45 HN/FPT.NNC    6 765.700
   160  45 HN/FPT.PPC    3 1.252.800

 

سه راه تبدیلیسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
  75-50   45 HN/FPT.KIC      28 243.900
 110-50   45 HN/FPT.MIC      14 397.800
  110-75   45 HN/FPT.MKC      10 406.200
 125-110   45 HN/FPT.NMC      9 668.200
 160-110   45 HN/FPT.PMC      6 1.174.500

 

سه راه 90 درجهسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50   87 HN/FPT.IIE       50 132.300
    75   87 HN/FPT.KKE      22 220.900
  75-50   87 HN/FPT.KIE      30 220.900
  110-50   87 HN/FPT.MIEE      16 434.200

 

تبدیلسایز(mm)کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
   50-40 HN/FPR.IHR     120 71.600
   75-50 HN/FPR.KIR     70 116.900
  110-50 HN/FPR.MIR     40 177.100
  110-75 HN/FPR.MKR    30 187.000
 125-110 HN/FPR.NMR    20 269.600
 160-110 HN/FPR.PMR     12 348.300
 160-125 HN/FPR.PNR     12 364.400

 

سیفون یک تکهسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50    45 HN/FPY.KIS      25 243.900
    75    45 HN/FPY.KKS      12 356.400
   110    45 HN/FPY.NMS      4 601.700

 

دریچه بازدیدسایز(mm)کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50 HN/FPO.11C      60 207.900
     75 HN/FPO.KKC      54 258.500
    110HN/FPO.MMC      24449.000

 

رابط افقیسایز(mm)طول(cm)تعداددر بستهقیمت(ریال)
    40 HN/FPS.HHS      150 83.900
   50 HN/FPS..IIS      100 114.300
   75 HN/FPS.KKS      50 142.200
   110HN/FPS.MMS      20 273.500
   125 HN/FPR.NNS      12 294.200
   160 HN/FPS.PPS       5 426.800

 

رابط عمودی

( رایزری )

سایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 HN/FPS.HHD      150 83.900
    50 HN/FPS.IID      100 114.300
   75 HN/FPS.KKD      50 142.200
  110 HN/FPS.MMD      20 273.500
  125 HN/FPS.NND      12 294.200
  160 HN/FPS.PPD       5 426.800

 

درپوش انتهاییسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 HN/FPC.NNE     550 14.900
    50 HN/FPC.IIE     350 22.200
    75 HN/FPC.KKE     170 29.500
   110 HN/FPC.MME     70 60.000
   125 HN/FPC.NNE     50 85.000
  160 HN/FPC.PPE     30 185.000

 

سیفون یک تکه با علمکسایز(mm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50 HN/FWY.KIS 261.500
    75 HN/FWY.KKS 589.300
   110 HN/FWY.MMS 1.157.000

 

عصایی پشت بامسایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50 HN/FMC.IIE       10 308.500
     75 HN/FMC.KKE      10 1.096.700
    110 HN/FMC.MME      8 1.789.500
   125 HN/FMC.NNE1.827.700

 

درپوش دریچه بازدیدسایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75 HN/FEW.IKC 78.600.
   110 HN/FEW.MNE 112.300
   125 HN/FEW.NNE 151.000

 

بست مخصوص بیصداسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75 HN/TSS.KKC  253.800
    110 HN/TSS.MMC  315.200
    125 HN//TSS.NNC  350.200
   160 HN/TSS.PPC  401.600

 

بست ثابتسایز(mm)    کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    40 HN/TFC.HHC 58.200
    50 HN/TFC.IIC 73.500
    75 HN/TFC.KKC  125.400
    110 HN/TFC.MMC  157.600
   125 HN/TFC.NNC 174.000
   160 HN/TFC.PPC 200.800

 

بست متحرکسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    75 HN/TSC.PPC 128.400
    110 HN/TSC.MMC 157.600
   125 HN/TSC.NNC 176.200
   160 HN/TSC.PPC  200.800

 

بست سیفون و نگهدارندهسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    50 HN/TSY.IIC91.000
    75 HN/TSY.KKC  142.400
   110 HN/TSY.MMC  172.600

 

روغن مخصوص نصبسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
 250CC HN/TWL.250  226.800
 500CC HN/TWL.500  310.000

 

بست دو تیکه پلیمریسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50  HN/TFC.IIC      350 10.900
    75 HN/TFC.KKC 26.800
   110 HN/TFC.MMC     105 38.900
   125 HN/TFC.NNC      75 60.400
  160 HN/TFC.PPC      45 104.600

 

 

اورینگ دریچه بازدیدسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75 HN/20R.IK5 22.000
    110 HN/20R.MN6 25.000
   125 HN/20R.N21 30.000

 

لوله یکسر سوکتسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40   30 HN/PTO.HHA       20 47.200
    40   50 HN/PTO.HHB      2088.400
    40   100HN/PTO.HHC      20137.500
    40  200 HN/PTO.HHD     20257.200
    40  300 HN/PTO.HHE    20367.200
    50   30 HN/PTO.IIA     2078.900
    50  50  HN/PTO.IIB     20 106.100
    50  100 HN/PTO.IIC     20195.000
    50  200  HN/PTO.IID     20340.000
   50  300  HN/PTO.IIE    20 500.000
   75   30 HN/PTO.KKA    15 94.700
   75  50 HN/PTO.KKB   15 164.100
   75  100 HN/PTO.KKC   10 310.000
   75  200 HN/PTO.KKD   10 544.900
   75  300 HN/PTO.KKE   10 784.800
   110   30 HN/PTO.MMA     8 200.100
   110   50 HN/PTO.MMB     8 340.000
  110  100 HN/PTO.MMC     8 620.000
  110  200 HN/PTO.MMD     8 1.127.500
  110  300 HN/PTO.MME     8 1.664.100
  125   30 HN/PTO.NNA     8 215.300
   125  50 HN/PTO.NNB     8 450.000
   125 100 HN/PTO.NND     8 785.000
  125 200 HN/PTO.NNC     8 1.492.500
  125 300 HN/PTO.NNE     82.200.000
  160  30 HN/PTO.PPA     4 384.600
  160  50 HN/PTO.PPB     4 639.900
  160  100 HN/PTO.PPC     41.279.500
  160  200 HN/PTO.PPD     42.559.600
  160 300HN/PTO.PPE     43.839.300

 

لوله دوسر سوکتسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40    50 HN/PTT.HHB       20 95.900
     40   100 HN/PTT.HHC       20 179.700
     40  200 HN/PTT.HHD      20 280.300
     40 300 HN/PTT.HHE      20 402.100
     50   50 HN/PTT.IIB      20 153.900
     50  100 HN/PTT.IIC      20 213.100
    50  200 HN/PTT.IID      20 342.500
    50  300 HN/PTT.IIE     20 495.000
    75   50 HN/PTT.KKB       15190.000
    75  100 HN/PTT.KKC      10335.100
    75  200 HN/PTT.KKD      10567.000
    75  300 HN/PTT.KKE      10 853.700
    110    50 HN/PTT.MMB       8407.500
    110   100 HN/PTT.MMC       8 670.000
    110  200 HN/PTT.MMD       8 1.160.300
    110  300 HN/PTT.MME       81.772.800
    125    50 HN/PTT.NNB       8473.700
    125  100 HN/PTT.NND       8 850.500
    125  200 HN/PTT.NNC       8 1.543.800
    125  300 HN.PTT.NNE       82.290.800
    160   50 HN/PTT.PPB       4 688.500
    160  100 HN/PTT.PPC       4 1.389.600
   160  200 HN/PTT.PPD      42.730.200
   160  300 HN/PTT.PPE      44.094.400

 

 

 

 

 

 

همچنین میتوانید قیمت لوله پلی اتیلن را ببینید یا تماس بگیرید .

برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله و اتصالات لوله پلی اتیلن پلیران می توانید از طریق شماره تلفن 02166623391 ، 09124166140 در تماس باشید.

 نحوه نصب لوله پوش فیت به همراه اتصالات

– در هنگام نصب لوله و اتصالات پوش فیت هرگاه این لوله و اتصالات از کف ، سقف تو دیوار عبور میکنند ، بهتر است آنها را توسط مصالح ساختمانی مهار نگرده بلکه اجازه انبساط طولی به آنها داده شود و درز بین لوله و کف ، سقف و دیوار توسط فوم پلی اتیلن یا ورق های پلی فوم پر گردد .نکته مهم در نصب لوله و اتصالات پوش فیت

– در هنگام نصب لوله های پوش فیت و وقتی از شاخه عمودی رایزر به شاخه هافقی می رسیم به هیچ وجه از زانو های 90 درجه استفاده نگردد و حتما جهت تغییر زاویه از شاخه عمودی به افقی از دو زانو 45 درجه با یک لوله 25 سانتی متری در وسط آنها استفاده گردد تا جریان فاضلاب به آرامی تغییر زاویه و مشکلاتی ازقبیل گرفتگی در این قسمت پیش نیاید .

در هنگام نصب لوله  پوش فیت و اتصالات ، هرگاه از لوله هایی به طول بیشتر از نیم متراستفاده گردد. می بایست جهت در نظر گرفتن انقباض و انبساط طولی ، حتما لوله را 1 سانت از محل اتصال بیرون کشیده تا اولا اورینگ به موقعیت اولیه خود باز گردد و دوما به لوله اجازه انبساط طولی در هر دو جهت داده شود .

در هنگام نصب و اجرای لوله و اتصالات پوش فیت و جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به اورینگ آن حتما از مایع روان کننده مخصوص گروه صنعتی وحید استفاده شود .

جدول محاسبه لوله و اتصالات پوش فیت

سیفون فاضلابی لوله پوش فیت :

وسیله ای که با نگهداری مقداری آب در خود ، در مسیر عبور فاضلاب ، مانع از انتشار هموای آلوده و گازهای داخل شبکه لوله کشی فاضلاب در فضای ساختمان می شود و درعین حال هیچ اثری بر جریان عادی فاضلاب ندارد .
فاصله قائم بین کف نقطه ریزش آب از سیفون به داخل شاخه افقی لوله فاضلاب و سقف لوله سیفون در پایین قسمت آن ها عمق هوا بند سیفون می نمامند .

بر طبق مقررات ملی ساختمان ایران و مبحث شاندهم ، مقدار عمق هوابند سیفون نباید از انباید از ارقام زیر کنتر باشد .

– قطر لوله خروجی فاضلاب بزرگتر از 50 میلیمار ، عمق هوابند سیفون 50 میلیمتر
– قطر نامی لوله خروجی فاضلاب تا 50 میلیمتر ، عمق هوابند سیفون 75 میلیمتر

گروه صنعتی وحید جهت این کاربرد ، سیفون یک تکه ویژه ای طراحی کرده است که در شکل زیر نحوه استفاده از آن و عمق هوابند آن طبق مقررات ملی ساختمان و استاندارد اروپایی en 12056 رعایت و طراحی کرده است

نحوه بست کذاری سیفون در زیر سقف

– جهت اطمینان از اتصال قطعه سیفون و عدم حرکت در مواقع گرفتکی و فنر زدن ، گروه صنعتی وحید بست مخصوصی را جهت اتصال سیفون طراحی کرده است که شمال دو قطعه می باشد که یکی از در قسمت گلویی و دیگری در زیر قسمت سیفون نصب می گردد و نمایی از این نوع اتصال سیفون در شکل زیر مشاهده می گردد .

نحوه بست گذاری سیفون در زیر سقف
سیفون لوله پوش فیت

برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله و اتصالات لوله پلی اتیلن پلیران می توانید از طریق شماره تلفن 02166623391 ، 09124166140 در تماس باشید.