قیمت بروز لوله پلیکا در شهر یاسوج را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد.
هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود .
این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود.
در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

نام محصولموارد مصرفسایز و ضخامت لولهقیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا یاسوجبرقی خم سرد1/5*20432000
لوله پلیکا یاسوجبرقی خم سرد1/5*25540000
لوله پلیکا یاسوجبرقی خم سرد1/5*32756000
    
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3*501905000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3*632440000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3*903482000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3/2*1104920000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3/2*1255222000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3/2*1606841000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی4*1608400000
لوله پلیکا یاسوجفاضلابی3/9*20010350000
لوله پلیکا یاسوج – واچار پایپفاضلابی4/9*20012990000
    
نوع اتصالسایزتعداد در کیسهقیمت ( ریال )
    
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج4024058730
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج5016871000
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج63180121410
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج9080229110
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج11048355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ12538425940
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج16020917540
زانو 90 درجه پلیکا یاسوج20061535110
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج4035050390
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج5020862890
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج63180108900
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج9090192430
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج11064258870
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج12542339070
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج16015641520
زانو 45 درجه پلیکا یاسوج200101214330
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج4018075590
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج50112115360
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج – واچار پایپ6397183290
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج9036320750
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج11025400950
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج12518572800
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج16091088330
سه راه 90 درجه پلیکا یاسوج20051970300
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج4014091640
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج5084126000
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج6375208280
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج9030412380
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج – واچار پایپ11020526960
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج12512756080
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج16061489290
سه راهی 45 درجه پلیکا یاسوج20042566130
سیفون پلیکا یاسوج – واچار پایپ63140162670
سیفون پلیکا یاسوج9050332220
سیفون پلیکا یاسوج110*11032469670
سیفون پلیکا یاسوج125*11022618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا یاسوج110*90*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا یاسوج110*6342304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا یاسوج160*110*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا یاسوج160*125*****
سراه بازدید پلیکا یاسوج6370***
سراه بازدید پلیکا یاسوج9036***
سراه بازدید پلیکا یاسوج11025481140
سراه بازدید پلیکا یاسوج12513****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا یاسوج90*6342325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا یاسوج110*6336405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا یاسوج110*9020492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا یاسوج125*11012721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا یاسوج – واچار پایپ160*11091065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا یاسوج160*125*****
    
تبدیل پلیکا یاسوج63*4020058300
تبدیل پلیکا یاسوج63*5020062470
تبدیل پلیکا یاسوج90*63156129320
تبدیل پلیکا یاسوج110*63108154530
تبدیل پلیکا یاسوج110*90108167240
تبدیل پلیکا یاسوج125*90**0
تبدیل پلیکا یاسوج125*11048245140
تبدیل پلیکا یاسوج160*11032428460
تبدیل پلیکا یاسوج160*12540456150
درپوش پلیکا یاسوج6330050390
درپوش پلیکا یاسوج9015094950
درپوش پلیکا یاسوج110100133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یاسوج90104171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یاسوج11064220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یاسوج12556293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج6317674340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج9088129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج11056187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج12556217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج16030355120
کلاهک هواکش آذر لوله یاسوج90-110-12542360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا یاسوج63120101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا یاسوج9055192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا یاسوج11036252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا یاسوج63100132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا یاسوج9036219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا یاسوج11028325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا یاسوج6317696190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا یاسوج11056222220