قیمت بروز لوله پلیکا در شهر کرمانشاه را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد. هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود . این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود. در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.
نام محصولموارد مصرفسایز و ضخامت لولهقیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا کرمانشاهبرقی خم سرد1/5*20432000
لوله پلیکا کرمانشاهبرقی خم سرد1/5*25540000
لوله پلیکا کرمانشاهبرقی خم سرد1/5*32756000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3*501905000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3*632440000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3*903482000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3/2*1104920000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3/2*1255222000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3/2*1606841000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی4*1608400000
لوله پلیکا کرمانشاهفاضلابی3/9*20010350000
لوله پلیکا کرمانشاه – واچار پایپفاضلابی4/9*20012990000
نوع اتصالسایزتعداد در کیسهقیمت ( ریال )
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه4024058730
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه5016871000
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه63180121410
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه9080229110
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه11048355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ12538425940
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه16020917540
زانو 90 درجه پلیکا کرمانشاه20061535110
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه4035050390
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه5020862890
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه63180108900
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه9090192430
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه11064258870
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه12542339070
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه16015641520
زانو 45 درجه پلیکا کرمانشاه200101214330
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه4018075590
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه50112115360
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ6397183290
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه9036320750
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه11025400950
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه12518572800
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه16091088330
سه راه 90 درجه پلیکا کرمانشاه20051970300
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه4014091640
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه5084126000
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه6375208280
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه9030412380
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ11020526960
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه12512756080
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه16061489290
سه راهی 45 درجه پلیکا کرمانشاه20042566130
سیفون پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ63140162670
سیفون پلیکا کرمانشاه9050332220
سیفون پلیکا کرمانشاه110*11032469670
سیفون پلیکا کرمانشاه125*11022618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمانشاه110*90*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمانشاه110*6342304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمانشاه160*110*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا کرمانشاه160*125*****
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه6370***
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه9036***
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه11025481140
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه12513****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمانشاه90*6342325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمانشاه110*6336405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمانشاه110*9020492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمانشاه125*11012721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ160*11091065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا کرمانشاه160*125*****
تبدیل پلیکا کرمانشاه63*4020058300
تبدیل پلیکا کرمانشاه63*5020062470
تبدیل پلیکا کرمانشاه90*63156129320
تبدیل پلیکا کرمانشاه110*63108154530
تبدیل پلیکا کرمانشاه110*90108167240
تبدیل پلیکا کرمانشاه125*90**0
تبدیل پلیکا کرمانشاه125*11048245140
تبدیل پلیکا کرمانشاه160*11032428460
تبدیل پلیکا کرمانشاه160*12540456150
درپوش پلیکا کرمانشاه6330050390
درپوش پلیکا کرمانشاه9015094950
درپوش پلیکا کرمانشاه110100133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمانشاه90104171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمانشاه11064220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمانشاه12556293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه6317674340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه9088129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه11056187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه12556217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه16030355120
کلاهک هواکش آذر لوله کرمانشاه90-110-12542360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا کرمانشاه63120101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا کرمانشاه9055192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا کرمانشاه11036252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا کرمانشاه63100132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا کرمانشاه9036219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا کرمانشاه11028325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا کرمانشاه6317696190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا کرمانشاه11056222220