قیمت بروز لوله پلیکا در شهر سنندج را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد. هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود . این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود. در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.
نام محصولموارد مصرفسایز و ضخامت لولهقیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا سنندجبرقی خم سرد1/5*20432000
لوله پلیکا سنندجبرقی خم سرد1/5*25540000
لوله پلیکا سنندجبرقی خم سرد1/5*32756000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3*501905000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3*632440000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3*903482000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3/2*1104920000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3/2*1255222000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3/2*1606841000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی4*1608400000
لوله پلیکا سنندجفاضلابی3/9*20010350000
لوله پلیکا سنندج – واچار پایپفاضلابی4/9*20012990000
نوع اتصالسایزتعداد در کیسهقیمت ( ریال )
زانو 90 درجه پلیکا سنندج4024058730
زانو 90 درجه پلیکا سنندج5016871000
زانو 90 درجه پلیکا سنندج63180121410
زانو 90 درجه پلیکا سنندج9080229110
زانو 90 درجه پلیکا سنندج11048355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ12538425940
زانو 90 درجه پلیکا سنندج16020917540
زانو 90 درجه پلیکا سنندج20061535110
زانو 45 درجه پلیکا سنندج4035050390
زانو 45 درجه پلیکا سنندج5020862890
زانو 45 درجه پلیکا سنندج63180108900
زانو 45 درجه پلیکا سنندج9090192430
زانو 45 درجه پلیکا سنندج11064258870
زانو 45 درجه پلیکا سنندج12542339070
زانو 45 درجه پلیکا سنندج16015641520
زانو 45 درجه پلیکا سنندج200101214330
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج4018075590
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج50112115360
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج – واچار پایپ6397183290
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج9036320750
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج11025400950
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج12518572800
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج16091088330
سه راه 90 درجه پلیکا سنندج20051970300
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج4014091640
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج5084126000
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج6375208280
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج9030412380
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج – واچار پایپ11020526960
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج12512756080
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج16061489290
سه راهی 45 درجه پلیکا سنندج20042566130
سیفون پلیکا سنندج – واچار پایپ63140162670
سیفون پلیکا سنندج9050332220
سیفون پلیکا سنندج110*11032469670
سیفون پلیکا سنندج125*11022618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا سنندج110*90*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا سنندج110*6342304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا سنندج160*110*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا سنندج160*125*****
سراه بازدید پلیکا سنندج6370***
سراه بازدید پلیکا سنندج9036***
سراه بازدید پلیکا سنندج11025481140
سراه بازدید پلیکا سنندج12513****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سنندج90*6342325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سنندج110*6336405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سنندج110*9020492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سنندج125*11012721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سنندج – واچار پایپ160*11091065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سنندج160*125*****
تبدیل پلیکا سنندج63*4020058300
تبدیل پلیکا سنندج63*5020062470
تبدیل پلیکا سنندج90*63156129320
تبدیل پلیکا سنندج110*63108154530
تبدیل پلیکا سنندج110*90108167240
تبدیل پلیکا سنندج125*90**0
تبدیل پلیکا سنندج125*11048245140
تبدیل پلیکا سنندج160*11032428460
تبدیل پلیکا سنندج160*12540456150
درپوش پلیکا سنندج6330050390
درپوش پلیکا سنندج9015094950
درپوش پلیکا سنندج110100133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا سنندج90104171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا سنندج11064220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا سنندج12556293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج6317674340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج9088129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج11056187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج12556217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج16030355120
کلاهک هواکش آذر لوله سنندج90-110-12542360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا سنندج63120101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا سنندج9055192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا سنندج11036252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا سنندج63100132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا سنندج9036219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا سنندج11028325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا سنندج6317696190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا سنندج11056222220