قیمت بروز لوله پلیکا در شهر ساری را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد.
هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود .
این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود.
در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا ساری برقی خم سرد 1/5*20 432000
لوله پلیکا ساری برقی خم سرد 1/5*25 540000
لوله پلیکا ساری برقی خم سرد 1/5*32 756000
       
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3*50 1905000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3*63 2440000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3*90 3482000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3/2*110 4920000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3/2*125 5222000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3/2*160 6841000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 4*160 8400000
لوله پلیکا ساری فاضلابی 3/9*200 10350000
لوله پلیکا ساری – واچار پایپ فاضلابی 4/9*200 12990000
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو 90 درجه پلیکا ساری 40 240 58730
زانو 90 درجه پلیکا ساری 50 168 71000
زانو 90 درجه پلیکا ساری 63 180 121410
زانو 90 درجه پلیکا ساری 90 80 229110
زانو 90 درجه پلیکا ساری 110 48 355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ 125 38 425940
زانو 90 درجه پلیکا ساری 160 20 917540
زانو 90 درجه پلیکا ساری 200 6 1535110
زانو 45 درجه پلیکا ساری 40 350 50390
زانو 45 درجه پلیکا ساری 50 208 62890
زانو 45 درجه پلیکا ساری 63 180 108900
زانو 45 درجه پلیکا ساری 90 90 192430
زانو 45 درجه پلیکا ساری 110 64 258870
زانو 45 درجه پلیکا ساری 125 42 339070
زانو 45 درجه پلیکا ساری 160 15 641520
زانو 45 درجه پلیکا ساری 200 10 1214330
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 40 180 75590
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 50 112 115360
سه راه 90 درجه پلیکا ساری – واچار پایپ 63 97 183290
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 90 36 320750
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 110 25 400950
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 125 18 572800
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 160 9 1088330
سه راه 90 درجه پلیکا ساری 200 5 1970300
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 40 140 91640
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 50 84 126000
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 63 75 208280
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 90 30 412380
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری – واچار پایپ 110 20 526960
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 125 12 756080
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 160 6 1489290
سه راهی 45 درجه پلیکا ساری 200 4 2566130
سیفون پلیکا ساری – واچار پایپ 63 140 162670
سیفون پلیکا ساری 90 50 332220
سیفون پلیکا ساری 110*110 32 469670
سیفون پلیکا ساری 125*110 22 618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا ساری 110*90 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا ساری 110*63 42 304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا ساری 160*110 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا ساری 160*125 ** ***
سراه بازدید پلیکا ساری 63 70 ***
سراه بازدید پلیکا ساری 90 36 ***
سراه بازدید پلیکا ساری 110 25 481140
سراه بازدید پلیکا ساری 125 13 ****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا ساری 90*63 42 325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا ساری 110*63 36 405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا ساری 110*90 20 492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا ساری 125*110 12 721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا ساری – واچار پایپ 160*110 9 1065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا ساری 160*125 ** ***
       
تبدیل پلیکا ساری 63*40 200 58300
تبدیل پلیکا ساری 63*50 200 62470
تبدیل پلیکا ساری 90*63 156 129320
تبدیل پلیکا ساری 110*63 108 154530
تبدیل پلیکا ساری 110*90 108 167240
تبدیل پلیکا ساری 125*90 ** 0
تبدیل پلیکا ساری 125*110 48 245140
تبدیل پلیکا ساری 160*110 32 428460
تبدیل پلیکا ساری 160*125 40 456150
درپوش پلیکا ساری 63 300 50390
درپوش پلیکا ساری 90 150 94950
درپوش پلیکا ساری 110 100 133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ساری 90 104 171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ساری 110 64 220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ساری 125 56 293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری 63 176 74340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری 90 88 129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری 110 56 187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری 125 56 217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری 160 30 355120
کلاهک هواکش آذر لوله ساری 90-110-125 42 360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا ساری 63 120 101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا ساری 90 55 192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا ساری 110 36 252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا ساری 63 100 132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا ساری 90 36 219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا ساری 110 28 325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا ساری 63 176 96190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا ساری 110 56 222220