قیمت بروز لوله پلیکا در شهر بندرعباس را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد.
هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود .
این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود.
در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

نام محصولموارد مصرفسایز و ضخامت لولهقیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا بندرعباسبرقی خم سرد1/5*20432000
لوله پلیکا بندرعباسبرقی خم سرد1/5*25540000
لوله پلیکا بندرعباسبرقی خم سرد1/5*32756000
    
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3*501905000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3*632440000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3*903482000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3/2*1104920000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3/2*1255222000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3/2*1606841000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی4*1608400000
لوله پلیکا بندرعباسفاضلابی3/9*20010350000
لوله پلیکا بندرعباس – واچار پایپفاضلابی4/9*20012990000
    
نوع اتصالسایزتعداد در کیسهقیمت ( ریال )
    
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس4024058730
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس5016871000
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس63180121410
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس9080229110
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس11048355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ12538425940
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس16020917540
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس20061535110
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس4035050390
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس5020862890
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس63180108900
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس9090192430
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس11064258870
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس12542339070
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس16015641520
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس200101214330
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس4018075590
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس50112115360
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ6397183290
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس9036320750
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس11025400950
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس12518572800
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس16091088330
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس20051970300
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس4014091640
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس5084126000
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس6375208280
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس9030412380
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ11020526960
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس12512756080
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس16061489290
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس20042566130
سیفون پلیکا بندرعباس – واچار پایپ63140162670
سیفون پلیکا بندرعباس9050332220
سیفون پلیکا بندرعباس110*11032469670
سیفون پلیکا بندرعباس125*11022618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس110*90*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس110*6342304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس160*110*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس160*125*****
سراه بازدید پلیکا بندرعباس6370***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس9036***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس11025481140
سراه بازدید پلیکا بندرعباس12513****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس90*6342325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس110*6336405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس110*9020492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس125*11012721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ160*11091065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس160*125*****
    
تبدیل پلیکا بندرعباس63*4020058300
تبدیل پلیکا بندرعباس63*5020062470
تبدیل پلیکا بندرعباس90*63156129320
تبدیل پلیکا بندرعباس110*63108154530
تبدیل پلیکا بندرعباس110*90108167240
تبدیل پلیکا بندرعباس125*90**0
تبدیل پلیکا بندرعباس125*11048245140
تبدیل پلیکا بندرعباس160*11032428460
تبدیل پلیکا بندرعباس160*12540456150
درپوش پلیکا بندرعباس6330050390
درپوش پلیکا بندرعباس9015094950
درپوش پلیکا بندرعباس110100133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس90104171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس11064220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس12556293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس6317674340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس9088129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس11056187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس12556217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس16030355120
کلاهک هواکش آذر لوله بندرعباس90-110-12542360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا بندرعباس63120101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا بندرعباس9055192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا بندرعباس11036252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا بندرعباس63100132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا بندرعباس9036219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا بندرعباس11028325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بندرعباس6317696190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بندرعباس11056222220