لوله کاروگیت را میتوانید به صورت عمده و مستقیم از تولیدکننده با قیمت به صرفه خریداری نمایید.

جهت دریافت مشاوره و پیش فاکتور با شماره های تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۱۸۰۰۲۸ تلفن ثابت: ۰۲۱۶۶۶۱۱۹۲۰ تماس بگیرید.

لیست بروز قیمت  شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

سایزوزنقیمت
۱۱۰******
۱۲۵******
۱۶۰******
۲۰۰۲۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۵۰۳۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۳۱۵۵۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰۷/۵۴,۷۲۵,۰۰۰ ریال
۵۰۰۱۲/۵۷,۸۷۵,۰۰۰ ریال
۶۰۰۱۷/۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۲۴۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۸۰۰۳۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۴۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
سایزوزنقیمت
۱۱۰۱۶۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۵۱/۵۹۴۵,۰۰۰ ریال
۱۶۰۱/۹۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۲/۵۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
۲۵۰۳/۶۵۲,۳۶۵,۰۰۰ ریال
۳۱۵۶۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰۹۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰۱۴/۵۹,۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۰۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۲۸۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال
۸۰۰۳۸۲۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال