لیست-قیمت-لوله-پنج-لایه-سوپر-پایپ

برای دریافت بروزترین قیمت لوله سوپر پایپ پنج لایه می توانید از طریق شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۶۱۱۹۲۰ با ما در تماس باشید.

در بالا لیست قیمت لوله پنج لایه را مشاهده کرده اید . برای دریافت به صورت فکس یا سفارش کالا با ما در تماس باشید .

لوله سوپرپایپ +2

کدسایزقیمت
700160-I+2- 16م م81.205
700200-I+2- 20م م124.151
700250-I+2- 25م م189.551
700320-I+2- 32م م295.608
101344640م م1.344.515
101344950م م1.788.799
101345163م م2.276.574
101345375 م م4.057.307
101345590 م م5.544.285
1013457110 م م7.086.853

لوله سوپرپایپ(PEX)

کدسایزقیمت
741116-I1681.205
741120-I20124.151
741125-I25189.551
741132-I32295.608

لوله سوپرپایپ(LT)

کدسایزقیمت
752216-I16م م55.154
752220-I20 م م86.110
752225-I25 م م133.416
752232-I32 م م203.830

لوله یونی پایپ سایز پایین

کدسایزقیمت
101336614طبق سفارش
101337116طبق سفارش
101338820طبق سفارش
101339825طبق سفارش
101340132طبق سفارش

رابط رو پیچ پرسی

کدسایزقیمت
902220-I16×1/2195.001
902230-I16×3/4241.653
904220-I20×1/2248.193
904230-I20×3/4270.429
905230-I25×3/4376.704
905240-I25×1480.799
906240-I32×1500.746
906250-I32×1 1/4784.364
104690140×1 1/42.372.494
104690240×1 1/22.665.702
104690550×1 1/23.197.842
104690650×24.498.757

رابط توپیچ پرسی

کدسایزقیمت
902320-I16X1/2243.724
904320-I20X1/2276.969
904330-I20X3/4372.126
905330-I25X3/4485.377
905340-I25X1551.758
906340-I32X1662.611
906350-I32X1 1/4841.916
104690340X1 1/42.571.528
104690440X1 1/22.663.197
104690750X1 1/23.498.573

رابط پرسی مهره دار

کدسایزقیمت
101527016X1/21.389.314
101527416X3/41.515.645
101528320X1/21.643.720
101528620X3/41.953.062
101529725X12.035.357
101530132X1 1/42.243.111
104693740X1 1/23.379.109
104693950X24.106.793

زانو پرسی

کدسایزقیمت
912120-I16X16299.205
914140-I20X20425.427
915150-I25X25604.950
916160-I32X32826.438
104690840X403.096.477
104691150X504.177.316

زانو پرسی روپیچ

کدسایزقیمت
101468616X1/2766.597
101472920X1/21.322.824
101473220X3/41.440.217
101475125X3/41.502.238
101475525X11.639.687
101477032X12.164.849
104690940X1 1/44.477.829

چپقی پرسی

کدسایزقیمت
912320-I16X1/2319.697
914320-I20X1/2354.577
914330-I20X3/4409.949
915330-I25X3/4485.377
915430-I25X1646.261
916340-I32X1684.738
104691040X1 1/24.773.655
104691250X1 1/25.656.119

زانویی 45 پرسی

کدسایزقیمت
104691340X403.474.920
104691450X504.514.453

زانویی دیواری های پرسی توپیچ

کدسایزقیمت
970252-I16X1/2354.577
970452-I20X1/2374.524
970453-I20X3/4482.979
101551520X3/41.072.560
970255-I16X1/2X16491.917
970455-I20X1/2X20522.873

بوشن پرسی

کدسایزقیمت
942120-I16243.724
944140-I20294.736
945150-I25505.106
946160-I32635.906
1046932402.382.233
1046935503.131.305

تبدیل پرسی

کدسایزقیمت
944120-I16X20281.438
945120-I16X25427.607
945140-I25X20447.554
946140-I32X20562.767
946150-I32X25658.142
104693040X252.406.502
104693140X322.498.171
104693350X323.220.841
104693450X403.296.814

سه راه پرسی

کدسایزقیمت
932122-I16213.600
934144-I20273.600
935155-I25410.900
936166-I32538.500
1046921402.016.500
1046928502.715.200

سه راه تبدیل پرسی

کدسایزقیمت
 932142-I 16X20X16 456.383
 934122-I 20X16X16 463.141
 934124-I 20X16X20 491.917
 934142-I 20X20X16 494.097
 934152-I 20X25X16 635.906
 934154-I 20X25X20 647.024
 935122-I 25X16X16 587.183
 935124-I 25X16X20 613.779
 935125-I 25X16X25 724.523
 935142-I 25X20X16 604.950
 935144-I 25X20X20 684.738
 935145-I 25X20X25748.939
 935152-I 25X25X16 715.694
 935165-I 25X32X25 1.125.643
 936126-I 32X16X32 1.036.917
 936146-I 32X20X32 1.130.112
 936155-I 32X25X25 974.896
 936156-I 32X25X32 1.125.643
 1046915 32X50X32 5.768.716
 1046916 40X20X40 4.493.634
 1046917 40X25X32 4.768.532
 1046918 40X25X40 4.506.714
 1046919 40X32X32 4.642.746
 1046920 40X32X40 4.537.997
 1046924 50X25X40 5.962.627
 1046925 50X25X50 6.303.034
1046926 50X32X50 6.200.901
 1046927 50X40X50 6.363.202

سه راه پرسی روپیچ

کدسایزقیمت
 101492716X1/2X16 1.604.262
 935235-I 25X3/4X25 613.888
 936236-I 32X3/4X32 789.923

سه پرسی توپیچ

کدسایزقیمت
 1014931 16X1/2X16 1.513.356
 1014987 20X1/2X20 1.712.826
 1014991 20X3/4X20 1.823.570
 1015044 25X1/2X25 1.889.951
 1015048 25X3/4X25 1.983.146
 1015088 32X1/2X32 2.282.133
 1015091 32X3/4X32 2.361.921
 1046923 40X3/4X40 3.516.994
 1046929 50X1X50 5.146.108

مهره ماسوره ها

کدسایزقیمت
 770042-I 16X1/2 119.682
 1058090 16X3/4 یورو 281.438
 770040-I 20X1/2 197.290
 770048-I 20X3/4 177.234
 770047-I 25X3/4 319.152
 770049-I 25X1 363.733
 806351-I رابط توپیچ دنده ای32X1 664.900
 806240R-I  رابط روپیچ دنده ای32X1 743.598

مغزی

کدسایزقیمت
 770051-I 1/2 62.021
 770052-I 3/4127.421
 770053-I 1192.821

مغزی رابط

کدسایزقیمت
 770051R-I 1/2 73.139
 770052R-I 3/4 143.989
770053R-I 1 219.417

زانویی

کدسایزقیمت
 1013914 1/2 392.182
 770072-I 3/4 210.588

چپقی

کدسایزقیمت
 770075-I 1/2 168.296
 770076-I 3/4 243.724

بوشن

کدسایزقیمت
 770032-I 3/4 اینچ 180.722
 770033-I 1 اینچ 334.521

تبدیل رو پیچ

کدسایزقیمت
 770355-I 1/2X3/4 115.213
 770057-I 1X3/4 188.352

روپیچ توپیچ

کدسایزقیمت
 770061-I 1/2 104.204
 770062-I 3/4148.458
 770063-I 1 250.373

تبدیل روپیچ توپیچ

کدسایزقیمت
 770351-Iتبدیل1 توپیچ3/4Xروپیچ 199.361
 770356-I تبدیل3/4 روپیچ1/2Xتوپیچ 108.673

سه راهی

کدسایزقیمت
 770091-I 1/2 166.225
 770092-I 3/4 287.215
 770093-I 1 449.734

زانودیواری ها

کدسایزقیمت
 970252-Iزانودیواری 1/2 اینچ 354.577
 970255-I زانو سه راه1/2-90 اینچ 491.917

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

کدسایزقیمت
 P770206-Iزانودیواری صفحه دار-1/2توپیچ314.574
 P770526-I زانودیواری صفحه دار-3/4روپیچ 308.034
 P770513-I زانوسه راه 90صفه دار-1/2توپیچ 281.438
 P770523-I زانوسه راه 90صفه دار-3/4روپیچ 270.429
 P770514-I زانوسه راه 180صفه دار-1/2توپیچ 279.149
 P770524-I زانوسه راه 180صفه دار-3/4روپیچ 272.500

اتصالات روکار پرسی

کدسایزقیمت
 P962422-I زانوسه راه 180صفه دارپرسی-16X16X1/2توپیچ 409.949
 P962452-I زانوسه راه 180صفه دارپرسی16X16X3/4توپیچ 400.902
 P962620-I زانودیواری صفحه دار پرسی16X1/2 توپیچ 336.893
P962650-I زانودیواری صفحه دار پرسی16X3/4 روپیچ 334.521
 P962622-I زانو سه راه 90صفحه دار پرسی-16X16X1/2توپیچ 389.893
 P962652-I زانو سه راه 90صفحه دار پرسی-16X16X3/4روپیچ 407.769
 970015-I صفحه دیواری تک-73میلی متر 34.335
 970012-I صفحه دیواری دوبل-153میلی متر 54.391
 97012G-I صفحه دیواری قوس دار-250میلی متر 105.403
 970012L-I صفحه دیواری رادیاتور-500میلی متر 128.947

درپوش تست

کدسایزقیمت
 770202B-I آبی13.189
 770202R-I قرمز 13.189

بست پلاستکی روکار

کدسایزقیمت
 631016-I 16 4.469
 631020-I 20 4.469
 631025-I 25 4.469
 631032-I 32 6.649
 970000-I زانویدکی (یدکیUبست 8.829

کلکتور

کدسایزقیمت
 770220-I 2 انشعابی 780.004
 770222-I 3 انشعابی 988.194
 770221-I 4 انشعابی 1.282.930

درپوش کلکتور

کدسایزقیمت
 770341-Iروپیچ1/2 183.883
 1014120 توپیچ1/2 259.202
 770323-I توپیچ 1 183.338

مغری بلند

کدسایزقیمت
770059-40I 40م م 186.172
 770059-50I 50م م 220.071
 770059-60I 60م م 253.861
 770059-70I 70م م 292.556

ته بند پرسی

کدسایزقیمت
 1007078 16 520.693
 1007079 20 786.544
 1007080 25 1.030.268
 1007081 32 1351.600

رایزر سیستم

بوشن

کدسایزقیمت
 1029144 2-RS 2.582.101
 1029145 3-RS 5.397.026

سه راهی

کدسایزقیمت
 1029142 2-RS 4.496.250
 1029143 3-RS 10.652.570

زانویی

کدسایزقیمت
 1029138 2-RS 3.747.202
 1029139 3-RS 7.044.125
 1029140 2-RSزانویی45 3.977.737
 1029141 3-RSزانویی45 8.426.681

تبدیل

کدسایزقیمت
 1029146 RS-2 X RS-33.608.445

رابط پرسی

کدسایزقیمت
 1020121 -RS-2 25 2.487.707
 1029122 -RS-2 32 2.550.491
 1046940 -RS-2 40 2.563.571
 1046941 -RS-2 50 2.851.658
 1029125 -RS-2 63 3.202.529
 1029126 -RS-2 75 5.017.379
 1029127 -RS-3 90 9.400.923
 1029128 -RS-3 110 11.173.699

رابط توپیچ

کدسایزقیمت
 1029134 1 اینچ2-RS 2.508.526
 1029135 2 اینچ2-RS 2.558.448
 1029136 1/2 2 اینچ2-RS 6.007.099
 10291373 اینچ 3-RS 3.859.799

رابط روپیچ

کدسایزقیمت
 1029132 1/2 2 اینچ 2-RS 5.017.379
 1029131 2 اینچ 2-RS 2.956.407
 1029133 3اینچ 3-RS 4.174.046

رابط فلنجی

کدسایزقیمت
 1059399 RS-2 X 6520.477.612
 1029130 RS-3 X 100 23.604.277
 1029129 RS-3 X 80 21.532.841

بوشن شیفت

کدسایزقیمت
 1046477  130-م م RS-2 5.771.057
 1046478 -210م م  RS-3 12.915.083
 1046750 5 م م RS-2 3.268.038
 1046751 5-م م RS-3 4.637.623

شیر سوپر والو

S شیر سوپر والو سری

کدسایزقیمت
 2030562T -S1 201.817.357
 1030563T -S1 25 2.037.210
 2030564T -S1 32 2.728.706
 1030565T S2 1.500.385
 1030567T S3 1.984.781
 1030569T S4 2.547.875

T شیر سوپر والو سری

کدسایزقیمت
 1030571T -16 T1 2.393.422
 1030572T -20 T1 2.430.046
 1030573T -25 T1 2.642.160
 2030574T -32 T1 3.200.022
 1030579T T 2 2.238.860

T2 اتصالات

کدسایزقیمت
 1023263T  – 16 T2رابط سوپروالو 395.997
 1023264T -20 T2رابط سوپروالو 424.882
 1023265T -25 T2رابط سوپروالو 530.394
 1023275T  “-T2 1/2رابط روپپچ سوپروالو 508.049
 1023276T “-T2 3/4رابط روپپچ سوپروالو 557.644
 1023285T “-T2 1/2رابط توپپچ سوپروالو 511.210
1023266T 16 T2زانوی سوپروالو 463.250
 1023267T 20 T2زانوی سوپروالو 494.424
 1023268T 16 T2سه راه سوپروالو 619.338
 1023261T T2ته بند سوپروالو 309.699

کلکتور سوپروالو

کدسایزقیمت
1030601Tکلکتور سوپروالو8.094.231