لیست قیمت پوشفیت سوپردرین شرکت سوپرپایپ اینترنشنال

پوشفیت سوپردرین یکی ازعمده محصولات شرکت سوپرپایپ اینترنشنال می باشد. شرکت سوپرپایپ پس از تولید محصول بسیار پرقدرت و بین المللی خود در زمینه لوله های 5 لایه و موفقیت بسیار در این زمینه در ایران ونیز صادرات موفق خود به کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به تولید لوله های پوشفیت فاضلابی با نام تجاری سوپردرین کرده ودر این زمینه نیز به جهت کیفیت بسیار بالای این محصول در زمره پرفروشترین محصولات پوشفیت فاضلابی در کشورمان قرار گرفت . یکی از اقدامات وتولیدات نوین سوپردرین به شرح ذیل می باشد.

در سیستم های متداول فاضلابی برای تامین هوای داخلی سیستم در جهت ایجاد تعادل فشار و محافظت از تله های هوابند در سیفون ه که به منظور جلوگیری از ورود بو وسایر آلودگی ها از سیستم دفع فاضلاب به محیط داخلی ساختمان کاربرد دارند . از شبکه لوله کشی سوپرونت استفاده می شود در این محصول مجهز به شیرهای سوپرونت در این روش راه بسیار جدیدی اعمال می گردد که دیگر هیچ نیازی به لوله کشی ونت در شبکه فاضلاب نمی باشد که نه تنها صحت و کار آمدی عملکرد تسویه را افزایش می دهد بلکه سرعت اجرای سیستم را بسیار بالا می برد. ورد نهایت شرایط بسیار مطلوبی را برای ساکنین ساختمان فراهم می کند.

سوپر درین
مزایای سوپردرین در یک نگاه

حدف لوله کشی ونت در سوپردرین ، افزایش سرعتو دقت اجرای سیستم فاضلاب سوپردرین ، ارتقای کارآیی سیستم ونت(حتی بالاتر از نسبت1:1 قطر لوله های ونت به قطر لوله های دفع فاضلاب) ، رساندن به هنگام هوا به محل مورد نیاز (point of need) ،تامین بهداشت و سلامت بیشتر برای ساکنین ساختمان به دلیل جلوگیری از انتشار آلودگی و میکروب از سیستم دفع فاضلاب به محیط داخلی ساختمان ، کوچکتر شدن داکت عدم نیاز به سوراخ کردن پشت بام حذف عصایی ، آزادی عمل بیشتر در طراحی معماری لوله پوش فیت سوپردرین ، صرفه جویی در هزینه های حمل و انبارش ، بدون قطعات مکانیکی  و عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات ، ضمانت تعویض مادام العمر در سوپردرین و سوپر پایپ ، مناسب برای کلیه ی ساختمان ها ایک طبقه تا بلند مرتبه….

 

لوله سوپردرین یک سر سوکت

قیمتنام کالاکد
 57.988 لوله سوپردرین یک سر سوکت 15 سانتیمتری-40 111000
 6.509 لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری-40 111010
 132.497 لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری -40 111020
 157.671 لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری-40 111030
 181.267 لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری -40 111040
 284.272 لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری-40 111050
 346.511 لوله سوپردرین یک سر سوکت 200 سانتیمتری-40 111060
 501.182 لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری-40 111070
 96.029 لوله سوپردرین یک سر سوکت 15 سانتیمتری-50 112000
 106.602 لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری-50 112010
 151.074 لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری-50 112020
 199.034 لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری-50 112030
 231.080 لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری-50 112040
 338.554 لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری-50 112050
 444.284 لوله سوپردرین یک سر سوکت200 سانتیمتری-50 112060
 634.380 لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری-50 112070
126.113 لوله سوپردرین یک سر سوکت 15 سانتیمتری-75 113000
 149.330 لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری-75 113010
 256.259 لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری-75 113020
 318.062 لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری-75 113030
 374.960 لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری-75 113040
 559.715 لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری-75 113050
 746.214 لوله سوپردرین یک سر سوکت 200 سانتیمتری-75 113060
 1.066.129 لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری-75 113070
 248.847 لوله سوپردرین یک سر سوکت 15 سانتیمتری-110 115000
 282.637 لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری-110 115010
 476.984 لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری-110 115020
 588.164 لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری-110 115030
 790.795 لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری-110 115040
 1.162.158 لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری-110 115050
 1.355.742 لوله سوپردرین یک سر سوکت 200 سانتیمتری-110 115060
 2.512.668 لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری-110 115070
450.824 لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری-125 116010
605.931 لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری-125 116020
 797.989 لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری-125 116030
 1.030.704 لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری-125 116040
 1.512.048 لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری-125 116050
 2.032.959 لوله سوپردرین یک سر سوکت 200 سانتیمتری-125 116060
 3.097.126 لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری-125 116070
 785.563 لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری-160 117010
 1.255.135 لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری-160 117020
 1.395.418 لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری-160 117030
 1.801.225 لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری-160 117040
 2.485.963 لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری-160 117050
 3.438.405لوله سوپردرین یک سر سوکت 200 سانتیمتری-160117060
5.133.682 لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری-160 117070
 لوله سوپردرین یک سر سوکت 500 سانتیمتری-160 117085

 

سوپردرین دوسر سوکت

قیمتنام کالاکد کالا
149.330لوله سوپردرین دو سر سوکت 50 سانتیمتری-40118120
252.444لوله سوپردرین دو سر سوکت 100 سانتیمتری-40118140
376.704لوله سوپردرین دو سر سوکت 150 سانتیمتری-40118150
409.622لوله سوپردرین دو سر سوکت 200 سانتیمتری-40118160
581.733لوله سوپردرین دو سر سوکت 300 سانتیمتری-40118170
206.119لوله سوپردرین دو سر سوکت 50 سانتیمتری-50118220
294.954لوله سوپردرین دو سر سوکت 100 سانتیمتری-50118240
441.450لوله سوپردرین دو سر سوکت 150 سانتیمتری-50118250
540.531لوله سوپردرین دو سر سوکت 200 سانتیمتری-50118260
767.689لوله سوپردرین دو سر سوکت 300 سانتیمتری-50118270
297.352لوله سوپردرین دو سر سوکت 50 سانتیمتری-75118320
458.345لوله سوپردرین دو سر سوکت 100 سانتیمتری-75118340
607.893لوله سوپردرین دو سر سوکت 150 سانتیمتری-75118350
756.896لوله سوپردرین دو سر سوکت 200 سانتیمتری-75118360
1.133.709لوله سوپردرین دو سر سوکت 300 سانتیمتری-75118370
552.630لوله سوپردرین دو سر سوکت 50 سانتیمتری-110118520
847.584لوله سوپردرین دو سر سوکت 100 سانتیمتری-110118540
1.266.253لوله سوپردرین دو سر سوکت 150 سانتیمتری-110118550
1.574.287لوله سوپردرین دو سر سوکت 200 سانتیمتری-110118560
2.439.747لوله سوپردرین دو سر سوکت 300 سانتیمتری-110118570
1.291.759لوله سوپردرین دو سر سوکت 100 سانتیمتری-125118640
1.563.714لوله سوپردرین دو سر سوکت 150 سانتیمتری-125118650
2.050.617لوله سوپردرین دو سر سوکت 200 سانتیمتری-125118660
3.177.789لوله سوپردرین دو سر سوکت 300 سانتیمتری-125118670

 

سوپردرین ساده

قیمتنام کالاکد کالا
761.256سوپردرین ساده 5 متری-40111080
909.060سوپردرین ساده 5 متری-50112080
1.517.607سوپردرین ساده 5 متری-75113080
3.104.320سوپردرین ساده 5 متری-110115080

 

زانو

قیمتنام کالاکد کالا
83.603زانو15-40111100
108.346زانو15-50112100
193.802زانو15-75113100
358.937زانو15-110115100
647.242زانو15-125116100
1.330.999زانو15-160117100
83.603زانو30-40111110
108.346زانو30-50112110
193.802زانو30-75113110
358.937زانو30-110115110
647.242زانو30-125116110
1.330.999زانو30-160117110
83.603زانو45-40111100
120.881زانو45-50112120
211.460زانو45-75113120
394.471زانو45-110115120
647.242زانو45-125116120
1.330.999زانو45-160117120
83.603زانو67-40111130
108.346زانو67-50112130
193.802زانو67-75113130
358.937زانو67-110115130
83.603زانو87درجه-40111140
108.346زانو87درجه-50112140
193.802زانو87درجه-75113140
358.937زانو87درجه-110115140
647.242زانو87درجه-125116140
1.330.999زانو87درجه-160117140

 

سه راه

قیمتنام کالاکد کالا
143.880سه راه 45 درجه-40111200
193.802سه راه 45 درجه-50112200
325.147سه راه 45 درجه-75113200
609.419سه راه 45 درجه-110115200
1.337.539سه راه 45 درجه-125116200
2.539.196سه راه 45 درجه-160117200
143.880سه راه 67 درجه-40111300
193.802سه راه 67 درجه-50112300
325.147سه راه 67 درجه-75113300
609.419سه راه 67 درجه-110115300
143.880سه راه 87 درجه-40111400
193.802سه راه 87 درجه-50112400
325.147سه راه 87 درجه-75113400
609.419راه 87 درجه-110115400
1.337.539سه راه 87 درجه-125116400
2.539.196سه راه 87 درجه-160117400

 

سه راه تبدیل

قیمتنام کالاکد کالا
211.460سه راه تبدیل 45 درجه-40×50112210
193.802سه راه تبدیل 45 درجه-50×75113210
525.925سه راه تبدیل 45 درجه-50×110115220
543.583سه راه تبدیل 45 درجه-75×110115210
1.039.533سه راه تبدیل 45 درجه-110×125116210
2.626.246سه راه تبدیل 45 درجه-110×160117210
211.460سه راه تبدیل 67 درجه-40×50112310
193.802سه راه تبدیل 67 درجه-50×75113310
520.925سه راه تبدیل 67 درجه-50×110115320
540.583سه راه تبدیل 67 درجه-75×110115310
211.460سه راه تبدیل87 درجه-40×50112410
193.802سه راه تبدیل 87 درجه-50×75113410
520.925سه راه تبدیل 87 درجه-50×110115420
540.583سه راه تبدیل 87 درجه-75×110115410
1.039.533سه راه تبدیل 87 درجه-110×125116410
2.626.746سه راه تبدیل 87 درجه-110×160117410

 

چهار راه

قیمتنام کالاکد کالا
669.914چهار راه67درجه-50112900
783.601چهار راه67درجه-75113900
1.027.107چهار راه67درجه-110115900
915.055چهار راه67درجه-50×110115910
1.683.396چهار راه کنج67درجه-110115920

 

بوشن وبوشن تعمیر

قیمتنام کالاکد کالا
108.346بوشن- 40111510
149.330بوشن- 50112510
177.670بوشن- 75113510
357.084بوشن- 110115510
601.026بوشن- 125116510
823.604بوشن- 160117510
108.346بوشن تعمیر-40111500
149.330بوشن تعمیر-50112500
177.670بوشن تعمیر-75113500
357.084بوشن تعمیر-110115500
601.026بوشن تعمیر-125116500
823.604بوشن تعمیر-160117500

 

تبدیل وتبدیل کوتاه

قیمتنام کالاکد کالا
94.176تبدیل-40×50112710
158.268تبدیل-50×75113710
232.715تبدیل-50× 110115720
248.847تبدیل-75×110115710
357.084تبدیل-110×125116710
792.430تبدیل-110×160117710
649.640تبدیل-125× 160117700
143.880تبدیل کوتاه-50×75113715
212.005تبدیل کوتاه -50× 110115725
227.483تبدیل کوتاه -75×110115715

 

سوکت و رابط

قیمتنام کالاکد کالا
287.869سوکت رابط – 50112810
403.300سوکت رابط – 75113810
584.676سوکت رابط – 110115810
256.041سوکت بلند- 40111800
264.870سوکت بلند- 50112800
294.954سوکت بلند-75113800
358.937سوکت بلند-110115800
106.602رابط لوله اهنی-40×40111900
106.602رابط لوله اهنی-40×50112910
113.769رابط لوله اهنی-50×50112920
151.074رابط لوله چدنی-50112820
177.670رابط لوله چدنی-75113820
264.870رابط لوله چدنی-110115820
169.822ست اب بندی برای رابط لوله چدنی- 50881000
188.243ست اب بندی برای رابط لوله چدنی- 75881010
232.497ست اب بندی برای رابط لوله چدنی- 110881020

 

سه راه بازدید

قیمتنام کالاکد کالا
478.074سه راه بازدید-50112600
493.988سه راه بازدید-75113600
669.914سه راه بازدید-110115600
1.361.955سه راه بازدید-125116600
2.145.229سه راه بازدید-160117600

 

درپوش

قیمتنام کالاکد کالا
24.961درپوش-40111620
——درپوش-50112620
67.471درپوش-75113620
96.029درپوش-110115620
125.459درپوش-125116620
206.664درپوش-160117620

 

زانو رابط سیفون

قیمتنام کالاکد کالا
106.602زانو رابط سیفون-40×50112940
106.602زانو رابط سیفون-50×50112950
269.339زانو رابط دوبل سیفون-40×50×40112970
68.016A لاستیک بوگیر-40/30881200
75.755B لاستیک بوگیر-40/30881210
68.016C لاستیک بوگیر-40/30881220
110.635D لاستیک بوگیر 30/50881240
110.635E لاستیک بوگیر-50/40881250
110.635F لاستیک بوگیر-50/50881260
89.380B لاستیک بوگیر-50881230

 

سیفون

قیمتنام کالاکد کالا
.387.386سیفون یک تکه-5018171-1
925.737سیفون یک تکه-7518271-1
1.816.049سیفون یک تکه-11018371-1
2.057.593سیفون یک تکه سوپردرین-110با موفه بلند12518372-1
899.032سیفون یک تکه سوپردرین-50باموفه7518172-1
1.107.004سیفون یک تکه سوپردرین-75باموفه7518272-1
337.682رایزرسیفون-5018181-1
709.045رایزرسیفون-11018381-1
383.789عصایی پشت بام-5018191-1
1.256.334عصایی پشت بام-7518291-1
2.341.974عصایی پشت بام-11018391-1

 

بست

قیمتنام کالاکدکالا
1.109.075بست سوکت50881500
1.239.330بست سوکت75881510
1.358.031بست سوکت110881530
1.790.870بست سوکت125881540
2.633.876بست سوکت16019580

 

حلقه اب بندی

قیمتنام کالاکد کالا
31.501حلقه اب بندی-40880010
42.074حلقه اب بندی-50880020
46.325حلقه اب بندی-75880030
52.647حلقه اب بندی-110880050
96.792حلقه اب بندی-125880070
119.900حلقه اب بندی-160880080

 

قفل درپوش

قیمتنام کالاکد کالا
41.093قفل در پوش سوپردرین 5017121-1
49.595قفل در پوش سوپردرین 7517221-1
56.353قفل در پوش سوپردرین 11017321-1

 

مایع روان کننده

قیمتنام کالاکدکالا
389.239مایع روان کننده-150 گرمی881800
282.637مایع روان کننده -250گرمی881810
220.398مایع روان کننده -500 گرمی881820

 

فیلتر

قیمتنام کالاکد کالا
2.466.343فیلتر سوپردرین85100
993.426یدکی فیلتر سوپردرین85101

دیدگاهی بنویسید

۰ دیدگاه ثبت شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

09122180028 | 02166611920
با ما تماس بگیرید

تمامی حقوق متعلق به وب سایت لوله پلی اتیلن و اتصالات آبراه می باشد || سئو و بهینه سازی توسط تیم سریرنوین

Copyright © 2021 All Rights Reserved by Abrahpipe.ir