قیمت پوشفیت نیوفلکس – لوله کشی و آبرسانی ساختمان

شرکت گیتی پسند پس از موفقیت در سیستم آبرنسانی با محصولاتی مانند آذین و سیستم  لایه نیوپایپ اقدام به تولید محصول پوشفیت در سیستم فاضلاب کرده که با توجه به قیمت ارزان خود به سرعت در بازار رقابتی پوشفیت دارای موفقیت دوباره گردید.

پوش فیت (Push fit)

پوشفیت سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد. که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و بااندکی فشار به درون سوکت لوله و یا اتصال بعدی وارد نمود. با توجه به ماهیت وصل شدن قطعات به یگدیگر این سیستم پوشفیت (push fit) نامیده شده است .

پوش فیت سیستم جدید فاضلاب ساختمانی است که فاقد محدویت های اجرایی و کاربردی سیستم های قبلی بوده و در عین حال دارای امتیازات جدیدی است که برای اولین بار یک شرکت انگلیسی موفق گردید چنین سیستمی را طراحی و تولید نماید. سیستم پوشفیت را این روزها دست اندرکاران و خبرگان امور ساختمانی در سراسر کشور تایید میکنند و در پروژ ه های ساختمانی بکار میبرند. دلیل این مقبولیت و پذیرش عمومی ویژگیهایست که این محصول (پوش فیت) را منحصر بفرد ساخته است .

ویژگیهای سیستم پوش فیت

عمر مفید طولانی به دلیل مقاوم بودن لوله، اتصالات و حلقه های آب بندی در برابر ضربه، تنش های مکانیکی و حرارتی و مواد شیمیای

سرعت و سهولت بسیار زیاد در امر نصب و اجرا و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های نگه داری و تعمیرات می شود.

عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل کمی وزن و نبود نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار در ساختمان ، ایمنی در شرایط آتش سوزی به دلیل دارا بودن ویژگی flame rerardantمنطبق با استاندارد DIN 4102-BI

عدم نیازبه چسب، جوش دادن و نظایر آن و کاسته شدن از هزینه های اجرایی

آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیر مخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکله سیستم

قابل انطباق و متصل نمودن اجزاء سیستم به لوله و اتصالات سایر سیستم های قدیمی اعم از پلیمری و آلیاژی

امکان اجرای سریع و ساده سیستم و نت به صورت کامل و افزودن هرچه بیشتر به عمر مفید سیسستم

تغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت

پلی پروپیلن هم مانند سایر مواد در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می شود. افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه ترشدن طول لوله همراه است .

ضریب انبساط طولی پلی پروپیلن مصرفی در ساخت پوش فیت معادل C4-  10 x 1/1-1 درجه  است. بدین معنی که هرمتر ازلوله و اتتصالات ساخته شده از این ماده به ازاء هر درجه سانتی گراد تغییر دما به اندازه  11/0 میلی متر تغییر طول خواهد داشت.  در مقایسه، ضریب انبساط طولی پلی اتیلن C4- -1 10 x9/1 یعنی حدود 7/1 بربار بیشتر از پلی پروپیلن می باشد.

لوله و اتصالات سیستم پوشفیت هم مانند تمامی سیستم های دیگر که استاندارد DIN 19560 پیروی می کنند برای استفاده در داخل ساختمان طراحی و ساخته شده است از این رو باتوجه به شرایط دمای درون ساختمان ها و گسترده نبودن طیف تغییرات حرارتی در پساب خروجی از سرویس ها و تجهیزات بهداشتی ،تغییرات طول در اجزاء سیستم هم چندان قابل توجه نخواهد بود و در نتیجه استفاده از این نوع لوله ها هم برای توالت با دمای پساب خروجی 15-20 درجه سانتی گراد و هم برای ماشین ظرفشویی ، یا سینک آشپزخانه که دمای پساب آن ها ممکن است تا 70 درجه سانتی گراد برسد بدون هیچ گونه محدودیتی مورد توصیه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به وجود سوکتهای متعدد، تغییرات طولی در سیستم پوش فیت اصولاََ دارای اهمیت قابل توجهی نخواهد بود.

همواره در نظر داشته باشید :

باتوجه به انبساط حرارتی و برای مسیر ساختن حرکت لوله ها، پس از آن که لوله تا انتها به درون سوکت رانده شد، دور آن را بایک قلم ضد آب علامت گذاری کرده و سپس به اندازه ای 10 میلی متر لوله را بیرون بکشید. پس از پایان کار و قبل از تست نهایی از وجود علامت در کنار سوکت ها مطمعن شوید.

توصیه (فوق مربوط به حالتی است که طول لوله ای وارد به سوکت بیش از یک متر باشد.)

لوله پوشفیت گرو BD 

کدشرحقیمت
 10200150-5052.000
 10210250-5077.000
 10220500-5092.000
 102401000-50167.000
 102602000-50296.000
 102803000-50423.000
 10300150-6365.000
 10310250-6384.000
 10320500-63132.000
 103401000-63242.000
 103602000-63 422.000
 103803000-63602.000
 10400150-7583.000
 10410250-75102.000
 10420500-75166.000
 104401000-75305.000
 104602000-75537.000
 104803000-75769.000
 10500150-90112.000
 10510250-90144.000
 10520500-90231.000
 105401000-90414.000
 105602000-90732.000
 105803000-901.055.000
 10600150-110155.000
 10610250-110205.000
 10620500-110334.000
 106401000-110597.000
 106602000-1101.058.000
 106803000-1101.527.000
 10710250-125283.000
 10720500-125458.000
 107401000-125818.000
 107602000-1251.433.000
 107803000-1252.048.000
 10810250-160449.000
 10820500-160723.000
 108401000-1601.256.000
108602000-1602.207.000
108803000-1603.157.000

لول  پوشفیت گروهB

کدشرحقیمت
 11200150-5023.880
 11210250-5033.180
 11220500-5040.610
 112401000-5070.350
 112602000-50122.170
 112803000-50173.980
 11300150-6361.000
 11310250-6378.000
 11320500-63122.000
 113401000-63212.000
 113602000-63 375.000
 113803000-63538.000
 11400150-7575.000
 11410250-7591.000
 11420500-75146.000
 114401000-75257.000
 114602000-75454.000
 114803000-75652.000
 11500150-9097.000
 11510250-90122.000
 11520500-90194.000
 115401000-90334.000
 115602000-90589.000
 115803000-90848.000
 11600150-110132.000
 11610250-110173.000
 11620500-110278.000
 116401000-110482.000
 116602000-110849.000
 116803000-1101.222.000
 11710250-125238.000
 11720500-125381.000
 117401000-125660.000
 117602000-1251.145.000
 117803000.1251.631.000
 11810250-160386.000
 11820500-160616.000
 118401000-1601.045.000
 118602000-1601.819.000
 118803000-1602.593.000

لوله دوسر سوکت پوشفیت گروهBD

کشرحقیمت
 12220500-50107.000
 122401000-50182.000
 122602000-50311.000
 122803000-50438.000
 12320500-63152.000
 123401000-63262.000
 123602000-63442.000
 123803000-63622.000
 12420500-75186.000
 124401000-75325.000
 124602000-75557.000
 124803000-75789.000
 12520500-90256.000
 125401000-90439.000
 125602000-90757.000
 125803000-901.080.000
 12620500-110366.000
 126401000-110629.000
 126602000-1101.090.000
126803000-1101.559.000
 12720500-125499.000
 127401000-125859.000
 127602000-1251.474.000
 127803000-1252.089.000
 12820500-160790.000
 128401000-1601.323.000
 128602000-1602.274.000
 128803000-1603.225.000

لوله دوسر سوکت پوشفیت گروهB

کدشرحقیمت
 13220500-5052.030
 132401000-5081.780
 132602000-50133.590
 132803000-50185.410
 13320500-63142.000
 133401000-63232.000
 133602000-63395.000
 133803000-63558.000
 13420500-75167.000
 134401000-75277.000
 134602000-75474.000
 134803000-75672.000
 13520500-90219.000
 135401000-90359.000
 135602000-90614.000
 135803000-90873.000
 13620500-110310.000
 136401000-110515.000
 136602000-110881.000
 136803000-1101.255.000
 13720500-125421.000
 137401000-125700.000
 137602000-1251.186.000
 137803000-1251.672.000
 13820500-160683.000
 138401000-1601.112.000
 138602000-1601.886.000
 138803000-1602.660.000

بوشن

کدشرحقیمت
202005068.000
 203006376.000
 20400 7585.000
 2050090112.000
 20600110164.000
 20700125234.000
 20800160380.000

تبدیل خارج از مرکز

کدشرحقیمت
 2632050-6369.000
 2642050-7569.000
 2643063-7570.000
 2652050-9077.000
 2653060-6382.000
 2662050-110118.000
 26630110-63120.000
 2664075-110132.000
 2665090-110135.000
 26760110-125171.000
 26860110-160249.000
 26870125-160296.000

زانو87 درجه

کدشرحقیمت
 302875050.000
 303876374.000
 304877588.000
 3058790128.000
 30687110204.000
 30787125278.000
 30887160567.000

زانو45 درجه

کدشرحقیمت
 30245 5047.000
 303456362.000
 30445 7580.000
 30545 90111.000
 30645 110181.000
 30745 125234.000
 30845 160472.000

زانو87 درجه ونت دار

کدشرحقیمت
 3338763-63-50111.000
 33687110-110-50243.000

زانو45 درجه ونت دار

کدشرحقیمت
 3334563-63-50109.000
 33645110-110-50243.000

زانو جهت ارتباط با ظرفشویی

کدشرحقیمت
 3522050-5032.000

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی

کدشرحقیمت
 3620030-5061.000
 3621040-5045.000
 3622050-5045.000

سه راه 87 درجه

کدشرحقیمت
4022050-5080.000
 4032063-50100.000
 4033063-63110.000
4042050-75110.000
 4043063-75115.000
 4044075-75127.000
 4052050-90117.000
 4053063-90155.000
 4054075-90164.000
 4055090-90170.000
 4062050-110210.000
 4063063-110216.000
 4064075-110264.000
 4065090-110262.000
 40660110-110313.000
 40760110-125403.000
 40770125-125421.000
 40860110-160569.000
 40870125-160623.000
 40880160-160731.000

سه راه 45 درجه

کدشرحقیمت
 4222050-5088.000
 4232050-63103.000
 4233063-63118.000
 4242050-75125.000
 4244075-75166.000
 4252050-90157.000
 4253090-63173.000
 4254075-90180.000
 4255090-90194.000
 4262050-110229.000
 4263063-110246.000
 4264075-110266.000
 4265090-110290.000
 42660110-110347.000
 42760110-125419.000
 42770125-125480.000
 42860110-160688.000
 42870125-160768.000
 42880160-160898.000

انشعاب دوبل 67 درجه

کدشرحقیمت
 51666110-110-110527.000

درپوش

کدشرحقیمت
 602005015.000
 603006318.000
 604007526.000
 605009036.000
 6060011057.000
 6070012571.000
 60800160133.000

دریچه بازدید

کدشرحقیمت
 6540075152.000
 6550090222.000
 65600110303.000
 65700125364.000
 65800160561.000

دریچه بازدید انتهایی

کدشرحقیمت
 6640075139.000
 66600110240.000

بست لوله

کدشرحقیمت
 752005062.300
 753006370.200
 754007574.800
 755009083.900
 7560011099.400
 75700125111.600

بست آویز ریگلاژی لوله

کدشرحقیمت
 752105062.300
 753106370.200
 754107574.800
 755109083.900
 7561011099.400
 75710125111.600

بست رایزر

کدشرحقیمت
 862005055.100
 863006361.000
 864007565.200
 865009074.400
 8660011089.900
 86700125102.200

بست رایزر جدید لوله

کدشرحقیمت
762105038.120
 763106342.660
 764107543.440
 765109047.870
 7661011058.810
 7671012562.730

بست رایزر لوله باتکیه گاه پلیمری

کدشرحقیمت
 762205026.830
 763306328.840
 764407532.040
 765509035.790
 7666011053.150
 7677012560.370

سیفون 50 یک تکه با درپوش لوله(75)

کدشرحقیمت
 78000600MM340.000
 78020200MM239.000
 78040750MM369.000
 78060900MM407.000

سیفون 50یک تکه با درپوش لوله(63)

کدشرحقیمت
 78200600MM273.000
 78220200MM199.000
 78240750MM297.000
 78260900MM327.000

سیفون

 

کدشرحقیمت
 78300سیفون63یک تک با درپوش(بالوله)mm600342.000
 78301 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM600(PE353.000
 78302 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM600(PE328.000
 78320 سیفون63یک تک با درپوش(بالوله)mm200 238.000
 78321 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM200(PE 292.000
 78322سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM200(PE269.000
 78340سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله)MM750381.000
 78341سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM750(PE 384.000
 78342سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM750(PE351.000
 78360سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله)MM900408.000
 78361سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM900(PE406.000
 78362سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM900(PE371.000
 78400سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM600391.000
 78401سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM600(PE425.000
 78420 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM200293.000
 78421 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM200(PE361.000
 78440 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM750418.000
 78441 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM750(PE449.000
 78460 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)CM90 456.000
 78461سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM900(PE476.000
 78500 سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM600530.000
 78520 سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM200391.000
 78540 سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM750570.000
 78560 سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM900623.000
 78600 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM6001.041.000
 78601 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM600(PE854.000
 78620 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM200 751.000
 78621 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM200(PE742.000
 78640 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM7501.115.000
 78641 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM750(PE913.000
 78660 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله )MM9001.217.000
 78661 سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM900(PE956.000
 79600 سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM250825.000
 79620 سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM350899.000
 79660 سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM6001.038.000

عصایی پشت بام

کدشرحقیمت
 7973063500.000
 79731150 CM63416.000
 7975090703.000
 79751150 CM90593.000
 79760110بالوله CM200 858.000
 79761110با لوله CM150 735.000

لوله پوشفیت سایلنت

کدشرحقیمت
 15200150-5057.000
 15210250-5084.000
 15220500-50105.000
 152401000-50191.000
 152602000-50343.000
 152803000-50493.000
 15400150-7582.000
 15410250-75101.000
 15420500-75165.000
 154401000-75303.000
 154602000-75532.000
 154803000-75762.000
 15600150-110163.000
 15610250-110216.000
 15620500-110353.000
 156401000-110632.000
 156602000-1101.126.000
 156803000-1101.627.000
 15710250-125272.000
 15720500-125440.000
 157401000-125785.000
 157602000-1251.369.000
 157803000-1251.954.000
 15810250-160446.000
 15820500-160606.000
 158401000-1601.042.000
 158602000-1601.800.000
 158803000-1602.557.000

لوله دوسر سوکت پوشفیت سایلنت

کدشرحقیمت
 17220500-50120.000
 172401000-50206.000
 172602000-50357.000
 172803000-50507.000
 17420500-75185.000
 174401000-75322.000
 174602000-75551.000
 174803000-75781.000
 17620500-110385.000
 176401000-110664.000
 176602000-1101.158.000
 176803000-1101.659.000
 17720500-125480.000
 177401000-125824.000
 177602000-1251.409.000
 177803000-1251.994.000
 17820500-160665.000
 178401000-1601.102.000
 178602000-1601.859.000
 178803000-1602.617.000

بوشن سایلنت

کدشرحقیمت
 222005069.000
 224007593.000
 22600110185.000
 22700125273.000
 22800160448.000

تبدیل خارج از مرکز سایلنت

کدشرحقیمت
 2842050-7571.000
 2862050-110130.000
 2864075-110149.000
 28760110-125193.000
 28860110-160297.000
 28870125-160317.000

زانو 87 درجه سایلنت

کدشرحقیمت
 322875059.000
 3248775106.000
 32687110260.000
 32787125315.000
 32887160639.000

زانو45 درجه سایلنت

کدشرحقیمت
 322455053.000
 324457599.000
 32645110209.000
 32745125270.000
 32845160547.000

زانو 45درجه ونت دار سایلنت

کدشرحقیمت
 3464550-110-110263.000

زانو87 درجه ونت دار سایلنت

کدشرحقیمت
 34687 50-110-110268.000

سه راه 87 درجه سایلنت

کدشرحقیمت
 4622050-5092.000
 4642050-75123.000
 4644075-75147.000
 4662050-110237.000
 4664075-110238.000
 46660110-110355.000
 46760110-125358.000
 46770125-125472.000
 46860110-160 647.000
 46870125-160706.000
 46880160-160828.000

سه راه 45 درجه سایلنت

کدشرحقیمت
 4422050-5096.000
 4442050-75138.000
 4444075-75180.000
 4462050-110256.000
 4464075-110307.000
 44660110-110396.000
 44760110-125471.000
 44770125-125559.000
 44860110-160813.000
 44870125-160895.000
 44880160-1601.056.000

درپوش سایلنت

کدشرحقیمت
 6220050 17.000
 624007530.000
 6260011059.000
 62700 12581.000
 62800160180.000

دریچه بازدید سایلنت

کدشرحقیمت
6840075169.000
 68600110349.000
 68700125416.000
 68800160631.000

دریچه بازدید انتهای سایلنت

کدشرحقیمت
 6940075151.000
 69600110266.000

سیفون75 یک تکه با لوله سوکت دار سایلنت

کدشرحقیمت
 74460CM60493.000
 74480CM90568.000

سیفون110 یک تکه با لوله سوکت دار سایلنت

کدشرحقیمت
 74600CM25943.000
 74620CM351.015.000
 74660CM601.133.000

سیفون50 یک تکه بادرپوش لوله75سایلنت

کدشرحقیمت
 77000CM60379.000
 77020CM20282.000
 77040CM75405.000
 77060CM90441.000

سیفون75 یک تکه بادرپوش لوله75سایلنت

کدشرحقیمت
 77400CM60432.000
 77420CM20338.000
 77440CM75454.000
 77460CM90492.000

سیفون110یک تکه بادرپوش لوله125سایلنت

کدشرحقیمت
77600CM601.114.000
 77620 CM20820.000
 77640CM751.177.000
 77660CM901.274.000

ابزار آلات

کدشرحقیمت
 80010دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه20.000.000
 80011تیغه برش دستگاه نیوفلکسmm15x22-ضخامت mm3/6قطر سوراخ mm4 665.000
 80020قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز501.700.000
 80030 قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز631.700.000
 80040قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز751.700.000
 80050قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز901.700.000
 80110جعبه ابزار کامل تست(استاپر) 8.300.000
 80112ابزار تست(استاپر)2.880.000
 80114لاستیک یدک استاپر437.000
 80230مایع روان کننده پوش فیت(125cc)82.000

دیدگاهی بنویسید

۰ دیدگاه ثبت شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

09122180028 | 02166611920
با ما تماس بگیرید

تمامی حقوق متعلق به وب سایت لوله پلی اتیلن و اتصالات آبراه می باشد || سئو و بهینه سازی توسط تیم سریرنوین

Copyright © 2021 All Rights Reserved by Abrahpipe.ir