شرکت گیتی پسند پس از موفقیت در سیستم آبرنسانی با محصولاتی مانند آذین و سیستم  لایه نیوپایپ اقدام به تولید محصول پوشفیت در سیستم فاضلاب کرده که با توجه به قیمت ارزان خود به سرعت در بازار رقابتی پوشفیت دارای موفقیت دوباره گردید.

پوش فیت (Push fit)

پوشفیت سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد. که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و بااندکی فشار به درون سوکت لوله و یا اتصال بعدی وارد نمود. با توجه به ماهیت وصل شدن قطعات به یگدیگر این سیستم پوشفیت (push fit) نامیده شده است .

پوش فیت سیستم جدید فاضلاب ساختمانی است که فاقد محدویت های اجرایی و کاربردی سیستم های قبلی بوده و در عین حال دارای امتیازات جدیدی است که برای اولین بار یک شرکت انگلیسی موفق گردید چنین سیستمی را طراحی و تولید نماید. سیستم پوشفیت را این روزها دست اندرکاران و خبرگان امور ساختمانی در سراسر کشور تایید میکنند و در پروژ ه های ساختمانی بکار میبرند. دلیل این مقبولیت و پذیرش عمومی ویژگیهایست که این محصول (پوش فیت) را منحصر بفرد ساخته است .

ویژگیهای سیستم پوش فیت

عمر مفید طولانی به دلیل مقاوم بودن لوله، اتصالات و حلقه های آب بندی در برابر ضربه، تنش های مکانیکی و حرارتی و مواد شیمیای

سرعت و سهولت بسیار زیاد در امر نصب و اجرا و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های نگه داری و تعمیرات می شود.

عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل کمی وزن و نبود نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار در ساختمان ، ایمنی در شرایط آتش سوزی به دلیل دارا بودن ویژگی flame rerardantمنطبق با استاندارد DIN 4102-BI

عدم نیازبه چسب، جوش دادن و نظایر آن و کاسته شدن از هزینه های اجرایی

آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیر مخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکله سیستم

قابل انطباق و متصل نمودن اجزاء سیستم به لوله و اتصالات سایر سیستم های قدیمی اعم از پلیمری و آلیاژی

امکان اجرای سریع و ساده سیستم و نت به صورت کامل و افزودن هرچه بیشتر به عمر مفید سیسستم

تغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت

پلی پروپیلن هم مانند سایر مواد در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می شود. افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه ترشدن طول لوله همراه است .

ضریب انبساط طولی پلی پروپیلن مصرفی در ساخت پوش فیت معادل C4-  10 x 1/1-1 درجه  است. بدین معنی که هرمتر ازلوله و اتتصالات ساخته شده از این ماده به ازاء هر درجه سانتی گراد تغییر دما به اندازه  11/0 میلی متر تغییر طول خواهد داشت.  در مقایسه، ضریب انبساط طولی پلی اتیلن C4- -1 10 x9/1 یعنی حدود 7/1 بربار بیشتر از پلی پروپیلن می باشد.

لوله و اتصالات سیستم پوشفیت هم مانند تمامی سیستم های دیگر که استاندارد DIN 19560 پیروی می کنند برای استفاده در داخل ساختمان طراحی و ساخته شده است از این رو باتوجه به شرایط دمای درون ساختمان ها و گسترده نبودن طیف تغییرات حرارتی در پساب خروجی از سرویس ها و تجهیزات بهداشتی ،تغییرات طول در اجزاء سیستم هم چندان قابل توجه نخواهد بود و در نتیجه استفاده از این نوع لوله ها هم برای توالت با دمای پساب خروجی 15-20 درجه سانتی گراد و هم برای ماشین ظرفشویی ، یا سینک آشپزخانه که دمای پساب آن ها ممکن است تا 70 درجه سانتی گراد برسد بدون هیچ گونه محدودیتی مورد توصیه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به وجود سوکتهای متعدد، تغییرات طولی در سیستم پوش فیت اصولاََ دارای اهمیت قابل توجهی نخواهد بود.

همواره در نظر داشته باشید :

باتوجه به انبساط حرارتی و برای مسیر ساختن حرکت لوله ها، پس از آن که لوله تا انتها به درون سوکت رانده شد، دور آن را بایک قلم ضد آب علامت گذاری کرده و سپس به اندازه ای 10 میلی متر لوله را بیرون بکشید. پس از پایان کار و قبل از تست نهایی از وجود علامت در کنار سوکت ها مطمعن شوید.

توصیه (فوق مربوط به حالتی است که طول لوله ای وارد به سوکت بیش از یک متر باشد.)

لوله پوشفیت گرو BD 

کد شرح قیمت
 10200 150-50 52.000
 10210 250-50 77.000
 10220 500-50 92.000
 10240 1000-50 167.000
 10260 2000-50 296.000
 10280 3000-50 423.000
 10300 150-63 65.000
 10310 250-63 84.000
 10320 500-63 132.000
 10340 1000-63 242.000
 10360 2000-63  422.000
 10380 3000-63 602.000
 10400 150-75 83.000
 10410 250-75 102.000
 10420 500-75 166.000
 10440 1000-75 305.000
 10460 2000-75 537.000
 10480 3000-75 769.000
 10500 150-90 112.000
 10510 250-90 144.000
 10520 500-90 231.000
 10540 1000-90 414.000
 10560 2000-90 732.000
 10580 3000-90 1.055.000
 10600 150-110 155.000
 10610 250-110 205.000
 10620 500-110 334.000
 10640 1000-110 597.000
 10660 2000-110 1.058.000
 10680 3000-110 1.527.000
 10710 250-125 283.000
 10720 500-125 458.000
 10740 1000-125 818.000
 10760 2000-125 1.433.000
 10780 3000-125 2.048.000
 10810 250-160 449.000
 10820 500-160 723.000
 10840 1000-160 1.256.000
10860 2000-160 2.207.000
10880 3000-160 3.157.000

لول  پوشفیت گروهB

کد شرح قیمت
 11200 150-50 23.880
 11210 250-50 33.180
 11220 500-50 40.610
 11240 1000-50 70.350
 11260 2000-50 122.170
 11280 3000-50 173.980
 11300 150-63 61.000
 11310 250-63 78.000
 11320 500-63 122.000
 11340 1000-63 212.000
 11360 2000-63  375.000
 11380 3000-63 538.000
 11400 150-75 75.000
 11410 250-75 91.000
 11420 500-75 146.000
 11440 1000-75 257.000
 11460 2000-75 454.000
 11480 3000-75 652.000
 11500 150-90 97.000
 11510 250-90 122.000
 11520 500-90 194.000
 11540 1000-90 334.000
 11560 2000-90 589.000
 11580 3000-90 848.000
 11600 150-110 132.000
 11610 250-110 173.000
 11620 500-110 278.000
 11640 1000-110 482.000
 11660 2000-110 849.000
 11680 3000-110 1.222.000
 11710 250-125 238.000
 11720 500-125 381.000
 11740 1000-125 660.000
 11760 2000-125 1.145.000
 11780 3000.125 1.631.000
 11810 250-160 386.000
 11820 500-160 616.000
 11840 1000-160 1.045.000
 11860 2000-160 1.819.000
 11880 3000-160 2.593.000

لوله دوسر سوکت پوشفیت گروهBD

ک شرح قیمت
 12220 500-50 107.000
 12240 1000-50 182.000
 12260 2000-50 311.000
 12280 3000-50 438.000
 12320 500-63 152.000
 12340 1000-63 262.000
 12360 2000-63 442.000
 12380 3000-63 622.000
 12420 500-75 186.000
 12440 1000-75 325.000
 12460 2000-75 557.000
 12480 3000-75 789.000
 12520 500-90 256.000
 12540 1000-90 439.000
 12560 2000-90 757.000
 12580 3000-90 1.080.000
 12620 500-110 366.000
 12640 1000-110 629.000
 12660 2000-110 1.090.000
12680 3000-110 1.559.000
 12720 500-125 499.000
 12740 1000-125 859.000
 12760 2000-125 1.474.000
 12780 3000-125 2.089.000
 12820 500-160 790.000
 12840 1000-160 1.323.000
 12860 2000-160 2.274.000
 12880 3000-160 3.225.000

لوله دوسر سوکت پوشفیت گروهB

کد شرح قیمت
 13220 500-50 52.030
 13240 1000-50 81.780
 13260 2000-50 133.590
 13280 3000-50 185.410
 13320 500-63 142.000
 13340 1000-63 232.000
 13360 2000-63 395.000
 13380 3000-63 558.000
 13420 500-75 167.000
 13440 1000-75 277.000
 13460 2000-75 474.000
 13480 3000-75 672.000
 13520 500-90 219.000
 13540 1000-90 359.000
 13560 2000-90 614.000
 13580 3000-90 873.000
 13620 500-110 310.000
 13640 1000-110 515.000
 13660 2000-110 881.000
 13680 3000-110 1.255.000
 13720 500-125 421.000
 13740 1000-125 700.000
 13760 2000-125 1.186.000
 13780 3000-125 1.672.000
 13820 500-160 683.000
 13840 1000-160 1.112.000
 13860 2000-160 1.886.000
 13880 3000-160 2.660.000

بوشن

کد شرح قیمت
20200 50 68.000
 20300 63 76.000
 20400  75 85.000
 20500 90 112.000
 20600 110 164.000
 20700 125 234.000
 20800 160 380.000

تبدیل خارج از مرکز

کد شرح قیمت
 26320 50-63 69.000
 26420 50-75 69.000
 26430 63-75 70.000
 26520 50-90 77.000
 26530 60-63 82.000
 26620 50-110 118.000
 26630 110-63 120.000
 26640 75-110 132.000
 26650 90-110 135.000
 26760 110-125 171.000
 26860 110-160 249.000
 26870 125-160 296.000

زانو87 درجه

کد شرح قیمت
 30287 50 50.000
 30387 63 74.000
 30487 75 88.000
 30587 90 128.000
 30687 110 204.000
 30787 125 278.000
 30887 160 567.000

زانو45 درجه

کد شرح قیمت
 30245  50 47.000
 30345 63 62.000
 30445  75 80.000
 30545  90 111.000
 30645  110 181.000
 30745  125 234.000
 30845  160 472.000

زانو87 درجه ونت دار

کد شرح قیمت
 33387 63-63-50 111.000
 33687 110-110-50 243.000

زانو45 درجه ونت دار

کد شرح قیمت
 33345 63-63-50 109.000
 33645 110-110-50 243.000

زانو جهت ارتباط با ظرفشویی

کد شرح قیمت
 35220 50-50 32.000

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی

کد شرح قیمت
 36200 30-50 61.000
 36210 40-50 45.000
 36220 50-50 45.000

سه راه 87 درجه

کد شرح قیمت
40220 50-50 80.000
 40320 63-50 100.000
 40330 63-63 110.000
40420 50-75 110.000
 40430 63-75 115.000
 40440 75-75 127.000
 40520 50-90 117.000
 40530 63-90 155.000
 40540 75-90 164.000
 40550 90-90 170.000
 40620 50-110 210.000
 40630 63-110 216.000
 40640 75-110 264.000
 40650 90-110 262.000
 40660 110-110 313.000
 40760 110-125 403.000
 40770 125-125 421.000
 40860 110-160 569.000
 40870 125-160 623.000
 40880 160-160 731.000

سه راه 45 درجه

کد شرح قیمت
 42220 50-50 88.000
 42320 50-63 103.000
 42330 63-63 118.000
 42420 50-75 125.000
 42440 75-75 166.000
 42520 50-90 157.000
 42530 90-63 173.000
 42540 75-90 180.000
 42550 90-90 194.000
 42620 50-110 229.000
 42630 63-110 246.000
 42640 75-110 266.000
 42650 90-110 290.000
 42660 110-110 347.000
 42760 110-125 419.000
 42770 125-125 480.000
 42860 110-160 688.000
 42870 125-160 768.000
 42880 160-160 898.000

انشعاب دوبل 67 درجه

کد شرح قیمت
 51666 110-110-110 527.000

درپوش

کد شرح قیمت
 60200 50 15.000
 60300 63 18.000
 60400 75 26.000
 60500 90 36.000
 60600 110 57.000
 60700 125 71.000
 60800 160 133.000

دریچه بازدید

کد شرح قیمت
 65400 75 152.000
 65500 90 222.000
 65600 110 303.000
 65700 125 364.000
 65800 160 561.000

دریچه بازدید انتهایی

کد شرح قیمت
 66400 75 139.000
 66600 110 240.000

بست لوله

کد شرح قیمت
 75200 50 62.300
 75300 63 70.200
 75400 75 74.800
 75500 90 83.900
 75600 110 99.400
 75700 125 111.600

بست آویز ریگلاژی لوله

کد شرح قیمت
 75210 50 62.300
 75310 63 70.200
 75410 75 74.800
 75510 90 83.900
 75610 110 99.400
 75710 125 111.600

بست رایزر

کد شرح قیمت
 86200 50 55.100
 86300 63 61.000
 86400 75 65.200
 86500 90 74.400
 86600 110 89.900
 86700 125 102.200

بست رایزر جدید لوله

کد شرح قیمت
76210 50 38.120
 76310 63 42.660
 76410 75 43.440
 76510 90 47.870
 76610 110 58.810
 76710 125 62.730

بست رایزر لوله باتکیه گاه پلیمری

کد شرح قیمت
 76220 50 26.830
 76330 63 28.840
 76440 75 32.040
 76550 90 35.790
 76660 110 53.150
 76770 125 60.370

سیفون 50 یک تکه با درپوش لوله(75)

کد شرح قیمت
 78000 600MM 340.000
 78020 200MM 239.000
 78040 750MM 369.000
 78060 900MM 407.000

سیفون 50یک تکه با درپوش لوله(63)

کد شرح قیمت
 78200 600MM 273.000
 78220 200MM 199.000
 78240 750MM 297.000
 78260 900MM 327.000

سیفون

 

کد شرح قیمت
 78300 سیفون63یک تک با درپوش(بالوله)mm600 342.000
 78301  سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM600(PE 353.000
 78302  سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM600(PE 328.000
 78320  سیفون63یک تک با درپوش(بالوله)mm200  238.000
 78321  سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM200(PE  292.000
 78322 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM200(PE 269.000
 78340 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 381.000
 78341 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM750(PE  384.000
 78342 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM750(PE 351.000
 78360 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله)MM900 408.000
 78361 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM900(PE 406.000
 78362 سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM900(PE 371.000
 78400 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM600 391.000
 78401 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM600(PE 425.000
 78420  سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM200 293.000
 78421  سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM200(PE 361.000
 78440  سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 418.000
 78441  سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM750(PE 449.000
 78460  سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)CM90  456.000
 78461 سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM900(PE 476.000
 78500  سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM600 530.000
 78520  سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM200 391.000
 78540  سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 570.000
 78560  سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM900 623.000
 78600  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM600 1.041.000
 78601  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM600(PE 854.000
 78620  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM200  751.000
 78621  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM200(PE 742.000
 78640  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 1.115.000
 78641  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM750(PE 913.000
 78660  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله )MM900 1.217.000
 78661  سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM900(PE 956.000
 79600  سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM250 825.000
 79620  سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM350 899.000
 79660  سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM600 1.038.000

عصایی پشت بام

کد شرح قیمت
 79730 63 500.000
 79731 150 CM63 416.000
 79750 90 703.000
 79751 150 CM90 593.000
 79760 110بالوله CM200  858.000
 79761 110با لوله CM150  735.000

لوله پوشفیت سایلنت

کد شرح قیمت
 15200 150-50 57.000
 15210 250-50 84.000
 15220 500-50 105.000
 15240 1000-50 191.000
 15260 2000-50 343.000
 15280 3000-50 493.000
 15400 150-75 82.000
 15410 250-75 101.000
 15420 500-75 165.000
 15440 1000-75 303.000
 15460 2000-75 532.000
 15480 3000-75 762.000
 15600 150-110 163.000
 15610 250-110 216.000
 15620 500-110 353.000
 15640 1000-110 632.000
 15660 2000-110 1.126.000
 15680 3000-110 1.627.000
 15710 250-125 272.000
 15720 500-125 440.000
 15740 1000-125 785.000
 15760 2000-125 1.369.000
 15780 3000-125 1.954.000
 15810 250-160 446.000
 15820 500-160 606.000
 15840 1000-160 1.042.000
 15860 2000-160 1.800.000
 15880 3000-160 2.557.000

لوله دوسر سوکت پوشفیت سایلنت

کد شرح قیمت
 17220 500-50 120.000
 17240 1000-50 206.000
 17260 2000-50 357.000
 17280 3000-50 507.000
 17420 500-75 185.000
 17440 1000-75 322.000
 17460 2000-75 551.000
 17480 3000-75 781.000
 17620 500-110 385.000
 17640 1000-110 664.000
 17660 2000-110 1.158.000
 17680 3000-110 1.659.000
 17720 500-125 480.000
 17740 1000-125 824.000
 17760 2000-125 1.409.000
 17780 3000-125 1.994.000
 17820 500-160 665.000
 17840 1000-160 1.102.000
 17860 2000-160 1.859.000
 17880 3000-160 2.617.000

بوشن سایلنت

کد شرح قیمت
 22200 50 69.000
 22400 75 93.000
 22600 110 185.000
 22700 125 273.000
 22800 160 448.000

تبدیل خارج از مرکز سایلنت

کد شرح قیمت
 28420 50-75 71.000
 28620 50-110 130.000
 28640 75-110 149.000
 28760 110-125 193.000
 28860 110-160 297.000
 28870 125-160 317.000

زانو 87 درجه سایلنت

کد شرح قیمت
 32287 50 59.000
 32487 75 106.000
 32687 110 260.000
 32787 125 315.000
 32887 160 639.000

زانو45 درجه سایلنت

کد شرح قیمت
 32245 50 53.000
 32445 75 99.000
 32645 110 209.000
 32745 125 270.000
 32845 160 547.000

زانو 45درجه ونت دار سایلنت

کد شرح قیمت
 34645 50-110-110 263.000

زانو87 درجه ونت دار سایلنت

کد شرح قیمت
 34687  50-110-110 268.000

سه راه 87 درجه سایلنت

کد شرح قیمت
 46220 50-50 92.000
 46420 50-75 123.000
 46440 75-75 147.000
 46620 50-110 237.000
 46640 75-110 238.000
 46660 110-110 355.000
 46760 110-125 358.000
 46770 125-125 472.000
 46860 110-160  647.000
 46870 125-160 706.000
 46880 160-160 828.000

سه راه 45 درجه سایلنت

کد شرح قیمت
 44220 50-50 96.000
 44420 50-75 138.000
 44440 75-75 180.000
 44620 50-110 256.000
 44640 75-110 307.000
 44660 110-110 396.000
 44760 110-125 471.000
 44770 125-125 559.000
 44860 110-160 813.000
 44870 125-160 895.000
 44880 160-160 1.056.000

درپوش سایلنت

کد شرح قیمت
 62200 50  17.000
 62400 75 30.000
 62600 110 59.000
 62700  125 81.000
 62800 160 180.000

دریچه بازدید سایلنت

کد شرح قیمت
68400 75 169.000
 68600 110 349.000
 68700 125 416.000
 68800 160 631.000

دریچه بازدید انتهای سایلنت

کد شرح قیمت
 69400 75 151.000
 69600 110 266.000

سیفون75 یک تکه با لوله سوکت دار سایلنت

کد شرح قیمت
 74460 CM60 493.000
 74480 CM90 568.000

سیفون110 یک تکه با لوله سوکت دار سایلنت

کد شرح قیمت
 74600 CM25 943.000
 74620 CM35 1.015.000
 74660 CM60 1.133.000

سیفون50 یک تکه بادرپوش لوله75سایلنت

کد شرح قیمت
 77000 CM60 379.000
 77020 CM20 282.000
 77040 CM75 405.000
 77060 CM90 441.000

سیفون75 یک تکه بادرپوش لوله75سایلنت

کد شرح قیمت
 77400 CM60 432.000
 77420 CM20 338.000
 77440 CM75 454.000
 77460 CM90 492.000

سیفون110یک تکه بادرپوش لوله125سایلنت

کد شرح قیمت
77600 CM60 1.114.000
 77620  CM20 820.000
 77640 CM75 1.177.000
 77660 CM90 1.274.000

ابزار آلات

کد شرح قیمت
 80010 دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه 20.000.000
 80011 تیغه برش دستگاه نیوفلکسmm15x22-ضخامت mm3/6قطر سوراخ mm4  665.000
 80020 قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز50 1.700.000
 80030  قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز63 1.700.000
 80040 قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز75 1.700.000
 80050 قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز90 1.700.000
 80110 جعبه ابزار کامل تست(استاپر)  8.300.000
 80112 ابزار تست(استاپر) 2.880.000
 80114 لاستیک یدک استاپر 437.000
 80230 مایع روان کننده پوش فیت(125cc) 82.000