لوله نیوپایپ ، لیست قیمت لوله پنج لایه

در جدول زیر قیمت لوله نیوپایپ به همراه کد و نام کالا ذکر شده است. قیمت فوق از تاریخ 1396/04/01 میباشد برای اطلاعات بیشتر جهت خرید لوله نیوپایپ با شماره 02166623391 تماس بگیرید.

لیست قیمت لوله نیوپایپ و قیمت لوله پنج لایه

 

کدشرحقیمت بریال
 91216لوله   16 PEX-AL-PEX) mm)48.890
 91620 لوله   20 PEX-AL-PEX) mm)79.890
 92025لوله   25 PEX-AL-PEX) mm)145.490
 92632 لوله   32 PEX-AL-PEX) mm)211.100
 93240 لوله  40 PEX-AL-PEX) mm)667.980
 94150 لوله   50 PEX-AL-PEX) mm)810.960
 95163 لوله   63 PEX-AL-PEX) mm)1.023.440
 99010 لوله   16 PERT -AL- PERT) mm)48.880
 99012 لوله   20 PERT -AL- PERT) mm)79.910
 99014 لوله   25 PERT -AL- PERT) mm)145.610
 99016 لوله   32 PERT -AL- PERT) mm)211.130
 98010 لوله   16 PE -AL- PE) mm)43.060
 98012 لوله   20 PE -AL- PE) mm)70.100
 98014 لوله  25 PE -AL- PE) mm)129.640
 98016 لوله   32 PE -AL- PE) mm)186.590
 13010 فوم لوله ای 16 mm8.330
 13012 فوم لوله ای 20 mm10.030
 13014 فوم لوله ای 25 mm13.430
 13016 فوم لوله ای 32 mm17.000
 13018 فوم لوله ای 40 mm22.270
 13020 فوم لوله ای 50 mm27.630
 13022 فوم لوله ای 63 mm38.420
 10110 مغزی ” 1/270.050
 10112 مغزی ” 3/4140.000
 10114 مغزی ” 1 234.390
 10116 مغزی ” 1/4 1198.250
 10118 مغزی “1/2 1224.250
 10210 تبدیل روپیچ “1/2×3/4105.970
 10212 تبدیل روپیچ “1×3/4 218.130
 10310  مغزی روپیچ تو پیچ “1/2 100.860
 10312 مغزی روپیچ تو پیچ ” 3/4135.370
 10314 مغزی روپیچ تو پیچ ” 1239.230
 10320 مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm1573.310
 10322 مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm2594.810
 10324 مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm30104.060
 10406 تبدیل روپیچ x 1/2 توپیچ ” 3/4142.020
 10408 تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1/281.200
 10410 تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1175.260
 10450 تبدیل روپیچ “x 1 توپیچ ” 3/4163.960
 10452 تبدیل توپیچ”x 1 روپیچ ” 1/4 1 234.150
 10454 تبدیل توپیچ  3/4 روپیچ ” 1/4 1 260.830
 10510 زانوی 90 درجه” 1/2187.200
 10512 زانوی 90 درجه” 3/4277.620
 10610 چپقی” 1/2160.610
 10612 چپقی” 3/4293.350
 10614 چپقی” 1387.060
 10616 چپقی” مخصوص هواگیری” 1/2* ” 1219.170
 10810 مهره ماسوره” 16x 1/2131.920
 10812 مهره ماسوره” 16x 3/4177.270
 10813 مهره ماسوره” 20x 1/2183.550
 10814 مهره ماسوره” 20x 3/4150.450
 10816 مهره ماسوره” 25x 3/4301.540
 10818 مهره ماسوره” 25x 1 349.060
 10850 حلقه و ماسوره” 16x 1/244.510
 11912 درپوش توپیچ” 3/485.820
 12110 بست لوله mm 162.240
 12112 بست لوله mm 202.510
 12114 بست لولهmm 252.830
 12116 بست لولهmm 325.010
 12150 بست زوج لوله mm 164.060
 12152 بست زوج لوله mm 204.000
 12154 بست زوج لوله mm 254.760
 12160  بست خاردار لوله mm 16 880
 12210 درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 1/26.770
 12212 درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 1/26.770
 12214 درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 3/412.840
 12216 درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 3/412.840
 12218 درپوش پایه بلند پلاستکی ابی” 119.740
 12220 درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز” 119.740
 12250 درپوش پلاستکی” 1/22.940
 12270 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1/25.180
 12272 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 3/48.080
 12274 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 111.050
 12310 صفحه نصب تک mm 639.250
 12410 صفحه نصب زوج mm 15318.560
 12411 صفحه نصب زوج mm 28025.340
 12412 صفحه نصب رادیاتوری mm 50051.320
 12422کلکتور مدولار  1×1/2) 2b)361.650
 12423کلکتور مدولار 1×1/2)3b)541.860
 12424کلکتور مدولار 1×1/2) 4b)722.640
 12432کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی ابی 1×1/2)2B)1.057.180
 12433کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)3B)1.476.410
 12434کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)4B)1.973.540
 12435کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)5B)2.469.680
 12436کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)6B)2.961.630
 12437کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)7B)3.455.450
 12438کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)8B)3.949.030
 12442کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)2B)1.057.180
 12443کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)3B)1.476.410
 12444کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)4B)1.973.540
 12445 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)5B)2.469.680
 12446 کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)6B)2.961.630
 12447 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)7B)3.455.450
 12448 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)8B)3.949.030
 12451 نصب زوج زیر ظرفشویی mm 28026.000
 12452 صفحه نصب زیر پکیج44.580
 12512 کلکتور 3/4×1/2) 2b)560.010
 12513  کلکتور 3/4×1/2) 3b)838.720
 12514  کلکتور 3/4×1/2) 4b) 1.230.130
 12515  کلکتور 3/4×1/2) 5b)1.458.720
 12522  کلکتور 1×1/2) 2b) 458.170
 12523  کلکتور 1×1/2) 3b) 683.900
 12524  کلکتور 1×1/2) 4b) 915.600
 12525  کلکتور 1×1/2) 5b) 1.134.330
  12526  کلکتور 1×1/2) 6b) 1.360.990
 12527  کلکتور 1×1/2) 7b) 1.587.120
 12528  کلکتور 1×1/2) 8b)1.813.460
 12529  کلکتور 1×1/2) 9b) 2.040.530
 12530  کلکتور 1×1/2) 10b) 2.266.320
 12531  کلکتور 1×1/2) 11b) 2.496.410
 12532  کلکتور 1×1/2) 12b) 2.723.130
 12533  کلکتور 1×3/4) 3b) 1.213.980
 12534  کلکتور 1×3/4) 4b) 1.581.730
 12535  کلکتور 1×3/4)5b) 2.026.870
 12536  کلکتور 1×3/4) 6b) 2.235.390
 12544  کلکتور 11/4×1/2) 4b)2.287.120
 12545  کلکتور 11/4×1/2) 5b) 1.608.160
 12546  کلکتور 11/4×1/2) 6b) 1.928.840
 12547  کلکتور 11/4×1/2) 7b) 2.249.800
 12548  کلکتور 11/4×1/2) 8b) 2.571.190
 12549  کلکتور 11/4×1/2) 9b) 2.891.970
 12550  کلکتور 11/4×1/2) 10b)3.213.960
 12551  کلکتور 11/4×1/2) 11b)3.535.950
 12552  کلکتور 11/4×1/2) 12b)3.857.500
 12553  کلکتور 11/4×3/4) 3b)1.611.370
 12554 کلکتور 11/4×3/4) 4b)2.127.830
 12555 کلکتور 11/4×3/4) 5b)2.596.590
 12556 کلکتور 11/4×3/4) 6b)3.095.030
 12564 کلکتور 11/2×1/2) 4b)2.909.540
 12565 کلکتور 11/2×1/2) 5b)3.956.890
 12566 کلکتور 11/2×1/2) 6b)4.747.760
 12567 کلکتور 11/2×1/2) 7b)5.538.310
 12568 کلکتور 11/2×1/2) 8b)6.329.230
 12569 کلکتور 11/2×1/2) 9b)7.119.680
 12574 کلکتور 11/2×3/4) 4b)3.167.060
 12575 کلکتور 11/2×3/4)5b)3.957.910
 12576 کلکتور 11/2×3/4) 6b)4.748.920
 12577 کلکتور 11/2×3/4)7b)5.539.870
 12578 کلکتور 11/2×3/4) 8b)6.330.770
 12579 کلکتور 11/2×3/4) 9b)7.121.270
 12591درپوش فلزی کلکتور “3/4149.410
 12592درپوش فلزی کلکتور” 1124.700
 12593 درپوش تو پیچ 1″ مخصوص کلکتور مدولار147.820
 12594 درپوش فلزی روپیچ “1/4 1212.450
 12595درپوش فلزی روپیچ ” 1/2 1234.470
 12600 درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″128.710
 12602 درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ 1/4216.720
 12603 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ” 1/4 1 باخروجی1/2 توپیچ177.790
 12604 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1240.560
 12605 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 باخروجی 1/2 توپیچ204.380
 12610 پیچ هواگیری دستی 33.380
 12723 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 3b تیپ پرسی 8.626.280
 12724 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 4b تیپ پرسی 11.384.920
 12725 کلکتور رفت ترموستاتیک  کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 5b تیپ پرسی 13.941.190
 12726 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 6b تیپ پرسی 16.664.460
 12727 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 7b تیپ پرسی 19.674.310
 12728 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت  با والو(1/2*1) 8b تیپ پرسی 22.373.690
 12823 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت  با والو(1/2*1) 3b تیپ کوپلی8.038.000
 12824 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 4b تیپ  کوپلی 10.663.620
 12825 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 5b تیپ کوپلی 13.265.130
 12826 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 6b تیپ کوپلی 15.839.280
 12827 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 7b تیپ کوپلی 18.132.580
 12828 کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 8b تیپ کوپلی 21.135.600
 15010 جعبه کلکتور 45×45 1.734.300
 15012  جعبه کلکتور 65×45 2.194.640
 15014 جعبه کلکتور 95×45 3.318.770
 15015 جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) 3.183.060
 15016 جعبه کلکتور 85*45 2.901.280
 15017 جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 50 سانتی) 3.506.890
 15018 جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 45سانتی) 2.601.500
15020 جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) 3.506.890
 15022 جعبه کلکتور 75*45 2.601.500
 15050 پایه کلکتور 57.230
 15110 بست کلکتور” 3/4 8.510
 15111 بست کلکتور” 3/4 طرح B 5.600
 15113 بست کلکتور 1″ طرح B 5.690
 15115 بست کلکتور ” 1/4 1 طرح B6.440
 15128 بست کلکتور ” 1/2 1 طرح B 6.710
 20110بوشن پرسی 16X16 120.460
 20112 بوشن پرسی 20X20 162.630
 20114 بوشن پرسی 25X25249.370
 20116 بوشن پرسی 32X32 349.040
 20118 بوشن پرسی 40X401.563.000
 20120 بوشن پرسی 50X50 2.572.920
 20122 بوشن پرسی 63X63 4.056.730
 20210 بوشن تبدیل پرسی 20X16 144.100
 20212  بوشن تبدیل پرسی 25X16 209.090
 20214  بوشن تبدیل پرسی 25X20248.960
 20216  بوشن تبدیل پرسی 32X20 255.640
 20218  بوشن تبدیل پرسی 32X25 335.150
 20222  بوشن تبدیل پرسی 40X25 1.351.210
 20224  بوشن تبدیل پرسی 40X32 1.465.840
 20226  بوشن تبدیل پرسی 50X32 1.541.120
 20228  بوشن تبدیل پرسی 50X40 1.747.800
 20232  بوشن تبدیل پرسی 63X40 3.321.900
 20234  بوشن تبدیل پرسی 63X50 3.522.550
 20510 زانو 90 پرسی 16X16 195.230
 20512 زانو 90 پرسی 20X20 247.060
 20514 زانو 90 پرسی 25X25 363.850
 20516 زانو 90 پرسی 32X32 472.640
 20518 زانو 90 پرسی 40X40 2.191.260
 20520 زانو 90 پرسی 50X50 3.260.620
 20522 زانو 90 پرسی 63X636.212.380
 20710 سه راهی پرسی 16X16X16 207.730
 20712 سه راهی پرسی 20X20X20 275.000
 20714 سه راهی پرسی 25X25X25 564.800
 20716 سه راهی پرسی 32X32X32774.280
 20718 سه راهی پرسی 40X40X40 2.975.460
 20720 سه راهی پرسی 50X50X50 5.458.140
 20722 سه راهی پرسی 63X63X63 8.097.010
 20740 سه راهی تبدیل پرسی 16X20X16 293.760
 20742 سه راهی تبدیل پرسی 20X16X16 228.210
 20744 سه راهی تبدیل پرسی 20X16X20 235.910
 20746 سه راهی تبدیل پرسی 20X20X16 334.870
 20748 سه راهی تبدیل پرسی 25X16X16 352.210
 20749 سه راهی تبدیل پرسی 25X16X20 380.640
 20750 سه راهی تبدیل پرسی 25X16X25 345.940
 20752 سه راهی تبدیل پرسی 25X20X20 442.260
 20754 سه راهی تبدیل پرسی 25X20X25 474.730
 20757 سه راهی تبدیل پرسی 32X16X25 466.040
 20758 سه راهی تبدیل پرسی 32X16X32 575.190
 20760 سه راهی تبدیل پرسی 32X20X32 624.320
 20762 سه راهی تبدیل پرسی 32X25X25 612.890
 20764 سه راهی تبدیل پرسی 32X25X32 704.860
 20770 سه راهی تبدیل پرسی 40X20X40 2.558.560
 20773 سه راهی تبدیل پرسی 40X25X40 2.631.770
 20776 سه راهی تبدیل پرسی 40X32X32 2.524.550
 20779 سه راهی تبدیل پرسی 40X32X40 2.952.830
 20782 سه راهی تبدیل پرسی 50X25X50 3.440.960
 20784 سه راهی تبدیل پرسی 50X32X50 3.575.610
 20786 سه راهی تبدیل پرسی 50X40X50 3.889.880
 20790 سه راهی تبدیل پرسی 63X25X63 6.122.610
 20792 سه راهی تبدیل پرسی 63X32X63 6.387.860
 20794 سه راهی تبدیل پرسی 63X40X636.570.540
 20910 زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 16X1 277.500
 20911 زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*16 167.560
 20914 زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 20X1 319.150
 20915  زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*20 229.170
 21010 زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 16X3 265.760
 21014 زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 20X3 326.980
 21110 سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16 374.750
 21114 سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 20X1/2″X20431.630
 21310 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16 328.640
 21314 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی20X1/2″X20 418.650
 21510 سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16202.250
 21511 سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 طرح B 325.750
 21512 سه راهی 90 دیواری پرسی ” 16X1/2 X20 377.340
 21514 سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X20 291.060
 21516 سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X16377.270
 21610 زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2 140.630
 21611 زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2 طرح B 276.890
 21614 زانوی دیواری پرسی ” 20X1/2 201.110
 21618 زانوی دیواری پرسی ” 25X3/4 459.930
 21622 زانوی دیواری پرسی  “1*32 496.190
 21710 سه راهی دیواری پرسی 16X1/2″X16370.500
 21714 سه راهی دیواری پرسی20X1/2″X20 427.760
 21810 سه راهی دیواری موازی پرسی16X1/2X16 541.750
 21814 سه راهی دیواری موازی پرسی20X1/2X20 592.880
 21910 درپوش پرسی mm1681.410
 21912 درپوش پرسی mm20124.730
 21914 درپوش پرسی mm25116.490
 21916 درپوش پرسی mm32 224.290
 21918 درپوش پرسی mm40537.140
 21920 درپوش پرسی mm50 670.840
 21922 درپوش پرسی mm63 815.550
 30210 بوشن رو پیچ پرسی  “16×1/2104.290
 30212 بوشن رو پیچ پرسی  “20×1/2 146.870
 30214 بوشن رو پیچ پرسی “20×3/4 205.190
 30216 بوشن رو پیچ پرسی “25×1/2 216.930
 30218 بوشن رو پیچ  پرسی”25×3/4 248.740
 30220 بوشن رو پیچ  پرسی”25×1 366.450
 30222 بوشن رو پیچپرسی ” 32×1 400.730
 30224 بوشن رو پیچ پرسی ” 32×1 1/4 863.630
 30228 بوشن رو پیچ پرسی “40×1 1/4 2.151.600
 30232 بوشن رو پیچ پرسی “50×1 1/2 2.399.870
 30236 بوشن رو پیچپرسی “63×2 3.785.900
 30410 بوشن تو پیچ پرسی “16×1/2 149.010
 30412 بوشن تو پیچپرسی “20×1/2 162.210
 30414 بوشن تو پیچ پرسی  “20×3/4 228.730
 30418 بوشن تو پیچ پرسی “25×3/4 280.500
 30420 بوشن تو پیچ پرسی “25×1398.780
 30422 بوشن تو پیچ پرسی “32×1 449.970
 30424 بوشن تو پیچ پرسی  “32×1 1/4965.690
 30428 بوشن تو پیچ پرسی “40×1 1/22.169.220
 30432 بوشن تو پیچ پرسی “50×1 1/22.396.830
 30436 بوشن تو پیچ پرسی “63×2 4.073.520
 30510 زانوی 90 روپیچ پرسی 16×1/2 193.050
 30514 زانوی 90 روپیچ پرسی “20×3/4 276.810
 30518 زانوی 90 روپیچ پرسی “25×3/4 365.070
 30520 زانوی 90 روپیچ پرسی “25×1503.070
 30522 زانوی 90 روپیچ پرسی “32×1 533.900
 30610 زانوی چپقی پرسی “16×1/2216.550
 30612 زانوی چپقی پرسی “20×1/2 252.220
 30614 زانوی چپقی پرسی “20×3/4 301.310
 30618 زانوی چپقی پرسی “25×3/4 268.010
 30620 زانوی چپقی پرسی “25×1 398.640
 30622 زانوی چپقی پرسی “32×1 506.170
 30626 زانوی چپقی پرسی  “40×1 1/2 2.015.900
 30630 زانوی چپقی پرسی “50×1 1/2 3.099.240
 30760 سه راهی توپیچ پرسی  “16×1/2×16 303.940
 30762 سه راهی توپیچ پرسی 20×1/2″x20 376.770
 30766 سه راهی توپیچ پرسی 25×1/2″ x25 434.270
 30768 سه راهی تو پیچ پرسی 25×3/4″x25 547.940
 30772 سه راهی تو پیچ پرسی 32×3/4″x32 738.410
 30776 سه راهی تو پیچ پرسی 40×3/4″ x40 2.357.260
 30780 سه راهی تو پیچ پرسی50×1″x50 3.094.450
 30810 مهره ماسوره پرسی “16×1/2 190.830
 30816 مهره ماسوره پرسی “20×1/2 289.960
 30820 مهره ماسوره پرسی “25×3/4 447.920
 30824 مهره ماسوره پرسی “32×1 693.860
 30828 مهره ماسوره پرسی “40×1 1/4 2.225.590
 30836 مهره ماسوره پرسی “50×1 1/2 2.811.560
 35000 والو کلکتوری1/2 با قابلیت نصب مهره ماسوره  با دسته پروانه ای 283.200
 35001 والو کلکتوری توپیچ روپیچ1/2″ دسته پروانه ای (توپی بزرگ) 323.470
 35002 والو کلکتوری کوپلی 1/2*16″ دسته پروانه ای303.380
 35004 والو کلکتوری کوپلی 1/2*20″  دسته پروانه ای 350.540
 35005 والو کلکتوری3/4 با قابلیت نصب مهره ماسوره دسته پروانه ای 398.400
 35006 والو کلکتوری کوپلی 3/4*20″  دسته پروانه ای 460.430
 35008 والو کلکتوری کوپلی 3/4*25″ دسته پروانه ای 541.260
 35010 والو کلکتوری کوپلی 1*25″دسته پروانه ای 785.190
 35012 والو کلکتوری کوپلی 1*32″ بادسته پروانه ای 848.770
 35014 والو ورودی رادیاتوری1/2(ربع گرد) 347.610
 35016 والو ورودی رادیاتوری1/2346.760
 35018 والو ورودی رادیاتوری1/2282.530
 35020 والو قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای”1/2 SGPابی قرمز 271.630
 35021 والو کلکتوری توپیچ روپیچ”1/2(ابی و قرمز) 291.710
 35022 والو کلکتوری یکسر کوپلی”16X1/2 ابی قرمز 283.130
 35024 والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X1/2 ابی قرمز324.200
 35040 والو کلکتوری یکسر مغزی3/4 ابی  قرمز 342.410
 35042 والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X3/4 ابی  قرمز464.060
 35044 والو کلکتوری یکسر کوپلی”25X3/4 ابی  قرمز 533.780
 35046 والو کلکتوری کوپلی1*25 ابی  قرمز782.930
 35048 والو کلکتوری کوپلی”1*32 849.940
 35070 والو زو سر رو پیچ1/2 با دبی15 314.900
 35116 والو هواگیری با ورودی 1/2 555.530
 35118 والو هواگیری کامل”1(بهمراه شیر تخلیه) 1.182.610
 35122 نیو والو کوپلی16X1/2 طرح جدید 218.430
 35124 نیو والو کوپلی”1/2*20 ابی قرمز 281.050
 35132 نیو والو دوسر کوپلی16 ابی قرمز 349.160
 35134 نیو والو دوسر کوپلی20 417.390
 35214 والو کنار گذر(بای پس)”1 3.072.480
 35252 نیو والو دوسر روپیچ”1/2 235.470
 35262 نیو والو دوسر توپیچ”1/2 272.510
 35272 نیو والو دوسر روپیچ”1/2 دسته ابی  قرمز251.690
 35310 والو یکطرفه توپیچ”1/2421.310
 35312  والو یکطرفه رو پیچ”3/4549.200
 35452 والو زانویی(پشت لباسشویی)3/4*1/2 226.670
 35453 والو زانویی کوپلی”25X3/4 ابی قرمز 608.680
 35454 والو زانویی کوپلی”25X1 ابی قرمز772.640
 35456والو زانویی کوپلی”32X1 ابی قرمز 1.047.970
 35600 والو دو سر توپیچ”1/2دسته گازی211.430
 35602 والو دو سر توپیچ”3/4دسته گازی305.350
 35604 والو دو سر توپیچ”1دسته گازی 501.120
 35610  والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1/2 —–
 35612 والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”3/4 355.250
 35614 والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1 ——
 35620 والو رو پیچ توپیچ”1/2 دسته گازی —–
 35622 والو رو پیچ توپیچ”3/4دسته گازی 412.250
 35624 والو رو پیچ توپیچ”1 دسته گازی ——–
 35730 والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1/2 ——-
 35732والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”3/4 ——-
 35734والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1 643.690
 35816 والو توپیچ روپیچ1/2 ابی قرمز 303.990
 35818 والو غیر گازی ( نافی بلند1/2) 321.850
 35820 واو توپیچ روپیچ”3/4 434.390
 35822 والو غیر گازی ( نافی بلند3/4) 441.060
 35840 والو پیسوار فیلتردار 3/8*1/2 267.440
 35842 والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2 267.550
 35850 والو پیسوار فیلتردار 1/2*3/8 طرحB ابی قرمز —–
 35852 والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2طرحB ابی قرمز ——-
 35870 واو توپیچ روپیچ “1 ابی قرمز ——
 35872 واو توپیچ روپیچ1″ دسته فلزی——
 35890 والو دوسر پیچ “1 ابی قرمز 685.600
 35892 والو دوسر پیچ 1″ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی705.940
 35900 شیر حیاتی 1/2*1/2 369.650
 35920 مهره ماسوره 16X1/2 پرسی مخصوص والو 1/2 91.620
 35921 مهره ماسوره 20X1/2 چرسی مخصوص والو1/2166.450
 35922 مهره ماسوره20X3/4پرسی مخصوص والو 3/4 195.840
 35930 صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ1/2343.430
 35932 صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ3/4 687.160
 35940 صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ1/2 448.880
 35942 صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ3/4 677.900
 40110 حلقه استیل اتصال پرسی16 MM23.250
 40112 حلقه استیل اتصال پرسی20 MM 34.240
40114 حلقه استیل اتصال پرسی25 MM 65.690
40116 حلقه استیل اتصال پرسی32 MM78.170
 40118 حلقه استیل اتصال پرسی40 MM 106.560
 40120 حلقه استیل اتصال پرسی50 MM 135.410
 40122 حلقه استیل اتصال پرسی63MM 202.370
 40210 اورینگMM161.780
 40212  اورینگMM20 3.000
 40214  اورینگMM25 3.750
 40216  اورینگMM325.020
 40218  اورینگMM40 5.280
 40220  اورینگMM50 8.030
 40222  اورینگMM63 14.040
 40230  اورینگ”1/2 2.270
 40234  اورینگ”1 5.510
 50108 رابط تو پیچ کوپلی”16X1/2 127.920
 50110  رابط تو پیچ کوپلی”20X1/2 151.170
 50112  رابط تو پیچ کوپلی”20X3/4 196.510
 50114  رابط تو پیچ کوپلی”25X3/4 227.560
 50118  رابط تو پیچ کوپلی32X1 429.570
 50208 رابط رو پیچ کوپلی”16X1/2 116.640
 50210 رابط رو پیچ کوپلی”20X1/2 158.980
 50211 رابط رو پیچ کوپلی”25X1/2 275.940
 50212 رابط رو پیچ کوپلی”25X3/4236.640
 50215 رابط رو پیچ کوپلی”20X3/4 187.160
50218 رابط رو پیچ کوپلی32X1 378.350
50220 رابط رو پیچ کوپلی”25X1372.870
60110 بوشن کوپلی16X16176.730
60112 بوشن کوپلی20X20 234.050
 60114 بوشن کوپلی25X25371.420
 60116 بوشن کوپلی32X32 567.210
 60210 بوشن تبدیل کوپلی20X16215.520
 60212 بوشن تبدیل کوپلی25X16 262.430
 60214 بوشن تبدیل کوپلی25X20290.240
 60218 بوشن تبدیل کوپلی32X25 497.420
 60410 زانو 90کوپلی16X16239.990
 60412  زانو 90کوپلی20X20 271.280
 60414  زانو 90کوپلی25X25 470.250
 60416  زانو 90کوپلی32X32 688.020
 60510زانو90 روپیچ کوپلی “16X1/2 198.780
 60514 زانو90 روپیچ کوپلی “20X3/4241.220
 60518 زانو90 روپیچ کوپلی  25X3/4 301.950
 60520 زانو90 روپیچ کوپلی “25X1299.650
 60522 زانو90 روپیچ کوپلی “32X1 561.630
 60610 زانو چپقی کوپلی “16X1/2 207.890
 60612 زانو چپقی کوپلی “20X1/2 193.550
 60614 زانو چپقی کوپلی “20X3/4265.340
60618 زانو چپقی کوپلی “25X3/4330.820
 60620 زانو چپقی  کوپلی “1*25 508.190
 60622 زانو چپقی کوپلی “32X1 545.560
 60710 سه راهی کوپلی 16X16X16 278.080
 60712 سه راهی کوپلی 20X20X20395.770
 60714 سه راهی کوپلی 25X25X25527.110
 60716 سه راهی کوپلی 32X32X32893.450
 60740 سه راهی تبدیل کوپلی 16X2016 272.400
 60742 سه راهی تبدیل کوپلی 20X16X16 228.480
 60744 سه راهی تبدیل کوپلی 20X16X20342.580
 60746 سه راهی تبدیل کوپلی 20X20X16 325.210
 60749 سه راهی تبدیل کوپلی 25X16X20461.850
 60750 سه راهی تبدیل کوپلی 25X16X25 454.700
 60752 سه راهی تبدیل کوپلی 25X20X20 407.450
 60754 سه راهی تبدیل کوپلی 25X20X25418.850
 60758 سه راهی تبدیل کوپلی 32X16X32 748.860
 60760 سه راهی تبدیل کوپلی 32X20X32706.210
 60762 سه راهی تبدیل کوپلی 32X25X25 668.660
 60862 سه راهی 180 توپیچ کوپلی 20*1/2*20344.490
 60868 سه راهی 180 توپیچ کوپلی 25X3/4X25 721.060
 60910 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “16X 1/2 250.360
 60911 زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی 1/2*16217.430
 60914 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “20X1/2 309.400
 60915 زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی 1/2*20252.530
 61310 سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 16X1/2X16316.390
 61314 سه راهی 180 صفحه دار تو پیچ کوپلی 20X1/2X20 280.100
 61510 سه راهی 90 دیواری کوپلی 16X1/2″X16 266.780
 61512 سه راهی 90 دیواری کوپلی 16X1/2″X20 397.310
 61514 سه راهی 90 دیواری کوپلی 20X1/2″X20 294.930
 61516 سه راهی 90 دیواری کوپلی 20X1/2″X16 355.400
 61610 زانو دیواری کوپلی “16X1/2 185.400
 61614 زانو دیواری کوپلی “20X1/2 234.550
 61618 زانو دیواری کوپلی “25X3/4 451.610
 61710 سه راهی دیواری کوپلی 16X1/2″X16298.250
 61714 سه راهی دیواری کوپلی 20X1/2″X20 329.430
 61810 سه راهی دیواری موازی کوپلی 16X1/2″X16 606.560
 61812 سه راهی دیواری موازی کوپلی 16X1/2″X20573.590
 61814  سه راهی دیواری موازی کوپلی 1/2*20 651.470

                                           انشعابات

 53210پایه شیر قطع وصله پلیمری86.580
 54100محفظه تلسکوپی489.110
61352شیر قطع وصل دو سر روپیچ تمام برنز 1/2 2.085.920
 61356 شیر قطع وصل دو سر روپیچ تمام برنز 1″ 3.160.230
 61366 شیر قطع وصل دو سر روپیچ 1/2 970.810
 61367 شیر قطع وصل دو سر کوپلی 20 1.046.320
61368 شیر قطع وصل دو سر روپیچ 3/4 1.088.210
 61369 شیر قطع وصل دو سر کوپلی 25 1.288.210
61542 شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز “1/2892.180
 61546 شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز “12.228.040
 61558 شیر شبکه دو سر روپیچ 1/2512.180
 61559 شیر شبکه روپیچ رزوه ای کوپلی 1/2*20648.620
 61560 شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4727.250
 61561 شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4*25879.820
 69052 شیر یکطرفه تو پیچ روپیچ تمام برنز “1/2892.180
 69056 شیر یکطرفه تو پیچ روپیچ تمام برنز “11.553.320
 69060 شیر سویچی تو پیچ روپیچ 1/2 911.140
 69061 شیر سویچی تو پیچ کوپلی 1/2*20 1.029.920
 69062 شیرسویچی تو پیچ روپیچ 3/41.074.000
 69063شیر سویچی کوپلی3/4*25 طرح جدید1.331.740

                                           ابزار الات

 12650 فنرخم خارج لوله سایز 16259.810
 12652 فنرخم خارج لوله سایز 20312.730
 12654 فنرخم خارج لوله سایز 25368.860
 12656 فنرخم خارج لوله سایز 32416.980
 12710 ابزار تنظیم 16 mm552.720
 12712  ابزار تنظیم 20 mm552.720
 12716  ابزار تنظیم 32 mm1.459.410
12718  ابزار تنظیم 40 mm1.555.640
 12720  ابزار تنظیم 50 mm1.844.310
 12722  ابزار تنظیم 63 mm2.084.880
 12750  ابزار تنظیم سه پره (16-20-25)232.540
 12810 قیچی لوله بر M 42917.350
 12910 جعبه ابزار کامل6.511.230
 13112 شارز دستگاه پرس2.761.660
 13114باتری دستگاه پرس5.327.660
 13116 پرس هیدرولیک69.229.080
 13218 قالب mm 401.741.220
 13220 قالب mm 50 1.741.220
 13222 قالب mm 6310.071.550
 13510فک و قالب mm 164.811.250
 13512 فک قالب mm 205.388.600
 13514 فک قالب mm 256.350.850
 13516 فک قالب mm 326.992.350
14012 قالب لوله خم کن سایز 16 mm192.450
 14014 قالب لوله خم کن سایز 20 mm216.510
 14016 قالب لوله خم کن سایز 25 mm240.560
 14018 قالب لوله خم کن سایز 32 mm264.620
 14020 دسته ابزار تنظیم112.260
 15020 متر جعبه ابزار m 3176.410
 150.30 کیف سامسونت3.207.500
 16010 دستگاه منگنه زن بست خاردار5.885.760
 17010 رول بازکن لوله8.820.630
 18012 محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20 لیتری975.000
 13310 فک پرس 40-50 mm10.786.570
 13312 فک پرس 63-75 mm8.332.760
 13410 جعبه فک قالب 16-32 mm 23.254.380
 14010 لوله خم کن mm 16-325.164.080

لوله نیوپایپ ، قیمت لوله پنج لایه

 

موارد استفاده لوله نیوپایپ پنج لایه :

1. مناسب برای آب های آشامیدنی با داشتن استاندارد های انتقال آب آشامیدنی و لوله کشی ساختمان

و همینطور برای مصارف آب سرد و گرم کاملا مطمئن بوده و دارای استاندارد آب شرب می‌باشد .

2.قابل استفاده برای مصارف پزشکی _ بهداشتی ،

از لوله پنج لایه در صنعت های پزشکی و بهداشتی همانند انتقال گازهای طبی یا سیستم‌های دیالیز استفاده می‌شود.

3.کاربرد صنعتی لوله پنج لایه نیوپایپ ؛ همینطور در کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی که لوله‌های فولادی کارایی لازم را ندارند از این لوله پنج لایه نیوپایپ (New Pipe 5 Layer) استفاده می‌گردد. همچنین در صنایعی غذایی و بهداشتی که دمای سیال عبوری از ۹۰ درجه سانتیگراد کمتر است نیز می‌توان از لوله پنج لایه نیوپایپ استفاده نمود.

4.کابرد استفاده در سیستمهای حرارتی و برودتی؛ به علت توانایی مناسب و تحمل بالای لوله‌های پکس ال پکس (PEX – AL – PEX) در مقابل فشار و ترک خوردگی، لوله پنج لایه نیوپایپ در سیستم هایی نظیر فن کوئل (air conditioner)، سردخانه، سیستم‌های مولد سرما، سیستم‌های رادیاتور و نیز سیستم‌های سرمایش یا گرمایش از کف و … استفاده می‌گردد.

 

لوله نیوپایپ ،لیست قیمت لوله پنج لایه
لوله نیوپایپ ، لوله پنج لایه

مزایای لوله نیوپایپ لوله پنج لایه 

  1. استحکام و دوام طولانی مدت
  2. رعایت کامل استانداردهای بهداشتی
  3. نصب سریع (fast) و راحت (easy) این نوع لوله ها (pipe)
  4. قیمت مناسب نسبت به کیفیت و ماندگاری محصول
  5. مقاوم در برابر خوردگی
  6. راه اکسیژن تنگ برای نصب و راه اندازی

 

 

قیمت لوله نیوپایپ

پیش فاکتور لوله نیوپایپ

سفارش آنلاین لوله نیوپایپ تماس با شماره :