لوله نیوپایپ ، لیست قیمت لوله پنج لایه

در جدول زیر قیمت لوله نیوپایپ به همراه کد و نام کالا ذکر شده است. قیمت فوق از تاریخ 1396/04/01 میباشد برای اطلاعات بیشتر جهت خرید لوله نیوپایپ با شماره 02166623391 تماس بگیرید.

لیست قیمت لوله نیوپایپ و قیمت لوله پنج لایه

 

کد شرح قیمت بریال
 91216 لوله   16 PEX-AL-PEX) mm) 48.890
 91620  لوله   20 PEX-AL-PEX) mm) 79.890
 92025 لوله   25 PEX-AL-PEX) mm) 145.490
 92632  لوله   32 PEX-AL-PEX) mm) 211.100
 93240  لوله  40 PEX-AL-PEX) mm) 667.980
 94150  لوله   50 PEX-AL-PEX) mm) 810.960
 95163  لوله   63 PEX-AL-PEX) mm) 1.023.440
 99010  لوله   16 PERT -AL- PERT) mm) 48.880
 99012  لوله   20 PERT -AL- PERT) mm) 79.910
 99014  لوله   25 PERT -AL- PERT) mm) 145.610
 99016  لوله   32 PERT -AL- PERT) mm) 211.130
 98010  لوله   16 PE -AL- PE) mm) 43.060
 98012  لوله   20 PE -AL- PE) mm) 70.100
 98014  لوله  25 PE -AL- PE) mm) 129.640
 98016  لوله   32 PE -AL- PE) mm) 186.590
 13010  فوم لوله ای 16 mm 8.330
 13012  فوم لوله ای 20 mm 10.030
 13014  فوم لوله ای 25 mm 13.430
 13016  فوم لوله ای 32 mm 17.000
 13018  فوم لوله ای 40 mm 22.270
 13020  فوم لوله ای 50 mm 27.630
 13022  فوم لوله ای 63 mm 38.420
 10110  مغزی ” 1/2 70.050
 10112  مغزی ” 3/4 140.000
 10114  مغزی ” 1  234.390
 10116  مغزی ” 1/4 1 198.250
 10118  مغزی “1/2 1 224.250
 10210  تبدیل روپیچ “1/2×3/4 105.970
 10212  تبدیل روپیچ “1×3/4  218.130
 10310   مغزی روپیچ تو پیچ “1/2  100.860
 10312  مغزی روپیچ تو پیچ ” 3/4 135.370
 10314  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1 239.230
 10320  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm15 73.310
 10322  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm25 94.810
 10324  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm30 104.060
 10406  تبدیل روپیچ x 1/2 توپیچ ” 3/4 142.020
 10408  تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1/2 81.200
 10410  تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1 175.260
 10450  تبدیل روپیچ “x 1 توپیچ ” 3/4 163.960
 10452  تبدیل توپیچ”x 1 روپیچ ” 1/4 1  234.150
 10454  تبدیل توپیچ  3/4 روپیچ ” 1/4 1  260.830
 10510  زانوی 90 درجه” 1/2 187.200
 10512  زانوی 90 درجه” 3/4 277.620
 10610  چپقی” 1/2 160.610
 10612  چپقی” 3/4 293.350
 10614  چپقی” 1 387.060
 10616  چپقی” مخصوص هواگیری” 1/2* ” 1 219.170
 10810  مهره ماسوره” 16x 1/2 131.920
 10812  مهره ماسوره” 16x 3/4 177.270
 10813  مهره ماسوره” 20x 1/2 183.550
 10814  مهره ماسوره” 20x 3/4 150.450
 10816  مهره ماسوره” 25x 3/4 301.540
 10818  مهره ماسوره” 25x 1  349.060
 10850  حلقه و ماسوره” 16x 1/2 44.510
 11912  درپوش توپیچ” 3/4 85.820
 12110  بست لوله mm 16 2.240
 12112  بست لوله mm 20 2.510
 12114  بست لولهmm 25 2.830
 12116  بست لولهmm 32 5.010
 12150  بست زوج لوله mm 16 4.060
 12152  بست زوج لوله mm 20 4.000
 12154  بست زوج لوله mm 25 4.760
 12160   بست خاردار لوله mm 16  880
 12210  درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 1/2 6.770
 12212  درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 1/2 6.770
 12214  درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 3/4 12.840
 12216  درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 3/4 12.840
 12218  درپوش پایه بلند پلاستکی ابی” 1 19.740
 12220  درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز” 1 19.740
 12250  درپوش پلاستکی” 1/2 2.940
 12270  درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1/2 5.180
 12272  درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 3/4 8.080
 12274  درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1 11.050
 12310  صفحه نصب تک mm 63 9.250
 12410  صفحه نصب زوج mm 153 18.560
 12411  صفحه نصب زوج mm 280 25.340
 12412  صفحه نصب رادیاتوری mm 500 51.320
 12422 کلکتور مدولار  1×1/2) 2b) 361.650
 12423 کلکتور مدولار 1×1/2)3b) 541.860
 12424 کلکتور مدولار 1×1/2) 4b) 722.640
 12432 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی ابی 1×1/2)2B) 1.057.180
 12433 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)3B) 1.476.410
 12434 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)4B) 1.973.540
 12435 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)5B) 2.469.680
 12436 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)6B) 2.961.630
 12437 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)7B) 3.455.450
 12438 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)8B) 3.949.030
 12442 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)2B) 1.057.180
 12443 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)3B) 1.476.410
 12444 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)4B) 1.973.540
 12445  کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)5B) 2.469.680
 12446  کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)6B) 2.961.630
 12447  کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)7B) 3.455.450
 12448  کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)8B) 3.949.030
 12451  نصب زوج زیر ظرفشویی mm 280 26.000
 12452  صفحه نصب زیر پکیج 44.580
 12512  کلکتور 3/4×1/2) 2b) 560.010
 12513   کلکتور 3/4×1/2) 3b) 838.720
 12514   کلکتور 3/4×1/2) 4b)  1.230.130
 12515   کلکتور 3/4×1/2) 5b) 1.458.720
 12522   کلکتور 1×1/2) 2b)  458.170
 12523   کلکتور 1×1/2) 3b)  683.900
 12524   کلکتور 1×1/2) 4b)  915.600
 12525   کلکتور 1×1/2) 5b)  1.134.330
  12526   کلکتور 1×1/2) 6b)  1.360.990
 12527   کلکتور 1×1/2) 7b)  1.587.120
 12528   کلکتور 1×1/2) 8b) 1.813.460
 12529   کلکتور 1×1/2) 9b)  2.040.530
 12530   کلکتور 1×1/2) 10b)  2.266.320
 12531   کلکتور 1×1/2) 11b)  2.496.410
 12532   کلکتور 1×1/2) 12b)  2.723.130
 12533   کلکتور 1×3/4) 3b)  1.213.980
 12534   کلکتور 1×3/4) 4b)  1.581.730
 12535   کلکتور 1×3/4)5b)  2.026.870
 12536   کلکتور 1×3/4) 6b)  2.235.390
 12544   کلکتور 11/4×1/2) 4b) 2.287.120
 12545   کلکتور 11/4×1/2) 5b)  1.608.160
 12546   کلکتور 11/4×1/2) 6b)  1.928.840
 12547   کلکتور 11/4×1/2) 7b)  2.249.800
 12548   کلکتور 11/4×1/2) 8b)  2.571.190
 12549   کلکتور 11/4×1/2) 9b)  2.891.970
 12550   کلکتور 11/4×1/2) 10b) 3.213.960
 12551   کلکتور 11/4×1/2) 11b) 3.535.950
 12552   کلکتور 11/4×1/2) 12b) 3.857.500
 12553   کلکتور 11/4×3/4) 3b) 1.611.370
 12554  کلکتور 11/4×3/4) 4b) 2.127.830
 12555  کلکتور 11/4×3/4) 5b) 2.596.590
 12556  کلکتور 11/4×3/4) 6b) 3.095.030
 12564  کلکتور 11/2×1/2) 4b) 2.909.540
 12565  کلکتور 11/2×1/2) 5b) 3.956.890
 12566  کلکتور 11/2×1/2) 6b) 4.747.760
 12567  کلکتور 11/2×1/2) 7b) 5.538.310
 12568  کلکتور 11/2×1/2) 8b) 6.329.230
 12569  کلکتور 11/2×1/2) 9b) 7.119.680
 12574  کلکتور 11/2×3/4) 4b) 3.167.060
 12575  کلکتور 11/2×3/4)5b) 3.957.910
 12576  کلکتور 11/2×3/4) 6b) 4.748.920
 12577  کلکتور 11/2×3/4)7b) 5.539.870
 12578  کلکتور 11/2×3/4) 8b) 6.330.770
 12579  کلکتور 11/2×3/4) 9b) 7.121.270
 12591 درپوش فلزی کلکتور “3/4 149.410
 12592 درپوش فلزی کلکتور” 1 124.700
 12593  درپوش تو پیچ 1″ مخصوص کلکتور مدولار 147.820
 12594  درپوش فلزی روپیچ “1/4 1 212.450
 12595 درپوش فلزی روپیچ ” 1/2 1 234.470
 12600  درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ 128.710
 12602  درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ 1/4 216.720
 12603  درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ” 1/4 1 باخروجی1/2 توپیچ 177.790
 12604  درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 240.560
 12605  درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 باخروجی 1/2 توپیچ 204.380
 12610  پیچ هواگیری دستی  33.380
 12723  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 3b تیپ پرسی  8.626.280
 12724  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 4b تیپ پرسی  11.384.920
 12725  کلکتور رفت ترموستاتیک  کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 5b تیپ پرسی  13.941.190
 12726  کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 6b تیپ پرسی  16.664.460
 12727  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 7b تیپ پرسی  19.674.310
 12728  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت  با والو(1/2*1) 8b تیپ پرسی  22.373.690
 12823  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت  با والو(1/2*1) 3b تیپ کوپلی 8.038.000
 12824  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 4b تیپ  کوپلی  10.663.620
 12825  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 5b تیپ کوپلی  13.265.130
 12826  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 6b تیپ کوپلی  15.839.280
 12827  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 7b تیپ کوپلی  18.132.580
 12828  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 8b تیپ کوپلی  21.135.600
 15010  جعبه کلکتور 45×45  1.734.300
 15012   جعبه کلکتور 65×45  2.194.640
 15014  جعبه کلکتور 95×45  3.318.770
 15015  جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)  3.183.060
 15016  جعبه کلکتور 85*45  2.901.280
 15017  جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 50 سانتی)  3.506.890
 15018  جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 45سانتی)  2.601.500
15020  جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)  3.506.890
 15022  جعبه کلکتور 75*45  2.601.500
 15050  پایه کلکتور  57.230
 15110  بست کلکتور” 3/4  8.510
 15111  بست کلکتور” 3/4 طرح B  5.600
 15113  بست کلکتور 1″ طرح B  5.690
 15115  بست کلکتور ” 1/4 1 طرح B 6.440
 15128  بست کلکتور ” 1/2 1 طرح B  6.710
 20110 بوشن پرسی 16X16  120.460
 20112  بوشن پرسی 20X20  162.630
 20114  بوشن پرسی 25X25 249.370
 20116  بوشن پرسی 32X32  349.040
 20118  بوشن پرسی 40X40 1.563.000
 20120  بوشن پرسی 50X50  2.572.920
 20122  بوشن پرسی 63X63  4.056.730
 20210  بوشن تبدیل پرسی 20X16  144.100
 20212   بوشن تبدیل پرسی 25X16  209.090
 20214   بوشن تبدیل پرسی 25X20 248.960
 20216   بوشن تبدیل پرسی 32X20  255.640
 20218   بوشن تبدیل پرسی 32X25  335.150
 20222   بوشن تبدیل پرسی 40X25  1.351.210
 20224   بوشن تبدیل پرسی 40X32  1.465.840
 20226   بوشن تبدیل پرسی 50X32  1.541.120
 20228   بوشن تبدیل پرسی 50X40  1.747.800
 20232   بوشن تبدیل پرسی 63X40  3.321.900
 20234   بوشن تبدیل پرسی 63X50  3.522.550
 20510  زانو 90 پرسی 16X16  195.230
 20512  زانو 90 پرسی 20X20  247.060
 20514  زانو 90 پرسی 25X25  363.850
 20516  زانو 90 پرسی 32X32  472.640
 20518  زانو 90 پرسی 40X40  2.191.260
 20520  زانو 90 پرسی 50X50  3.260.620
 20522  زانو 90 پرسی 63X63 6.212.380
 20710  سه راهی پرسی 16X16X16  207.730
 20712  سه راهی پرسی 20X20X20  275.000
 20714  سه راهی پرسی 25X25X25  564.800
 20716  سه راهی پرسی 32X32X32 774.280
 20718  سه راهی پرسی 40X40X40  2.975.460
 20720  سه راهی پرسی 50X50X50  5.458.140
 20722  سه راهی پرسی 63X63X63  8.097.010
 20740  سه راهی تبدیل پرسی 16X20X16  293.760
 20742  سه راهی تبدیل پرسی 20X16X16  228.210
 20744  سه راهی تبدیل پرسی 20X16X20  235.910
 20746  سه راهی تبدیل پرسی 20X20X16  334.870
 20748  سه راهی تبدیل پرسی 25X16X16  352.210
 20749  سه راهی تبدیل پرسی 25X16X20  380.640
 20750  سه راهی تبدیل پرسی 25X16X25  345.940
 20752  سه راهی تبدیل پرسی 25X20X20  442.260
 20754  سه راهی تبدیل پرسی 25X20X25  474.730
 20757  سه راهی تبدیل پرسی 32X16X25  466.040
 20758  سه راهی تبدیل پرسی 32X16X32  575.190
 20760  سه راهی تبدیل پرسی 32X20X32  624.320
 20762  سه راهی تبدیل پرسی 32X25X25  612.890
 20764  سه راهی تبدیل پرسی 32X25X32  704.860
 20770  سه راهی تبدیل پرسی 40X20X40  2.558.560
 20773  سه راهی تبدیل پرسی 40X25X40  2.631.770
 20776  سه راهی تبدیل پرسی 40X32X32  2.524.550
 20779  سه راهی تبدیل پرسی 40X32X40  2.952.830
 20782  سه راهی تبدیل پرسی 50X25X50  3.440.960
 20784  سه راهی تبدیل پرسی 50X32X50  3.575.610
 20786  سه راهی تبدیل پرسی 50X40X50  3.889.880
 20790  سه راهی تبدیل پرسی 63X25X63  6.122.610
 20792  سه راهی تبدیل پرسی 63X32X63  6.387.860
 20794  سه راهی تبدیل پرسی 63X40X63 6.570.540
 20910  زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 16X1  277.500
 20911  زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*16  167.560
 20914  زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 20X1  319.150
 20915   زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*20  229.170
 21010  زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 16X3  265.760
 21014  زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 20X3  326.980
 21110  سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16  374.750
 21114  سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 20X1/2″X20 431.630
 21310  سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16  328.640
 21314  سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی20X1/2″X20  418.650
 21510  سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 202.250
 21511  سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 طرح B  325.750
 21512  سه راهی 90 دیواری پرسی ” 16X1/2 X20  377.340
 21514  سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X20  291.060
 21516  سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X16 377.270
 21610  زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2  140.630
 21611  زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2 طرح B  276.890
 21614  زانوی دیواری پرسی ” 20X1/2  201.110
 21618  زانوی دیواری پرسی ” 25X3/4  459.930
 21622  زانوی دیواری پرسی  “1*32  496.190
 21710  سه راهی دیواری پرسی 16X1/2″X16 370.500
 21714  سه راهی دیواری پرسی20X1/2″X20  427.760
 21810  سه راهی دیواری موازی پرسی16X1/2X16  541.750
 21814  سه راهی دیواری موازی پرسی20X1/2X20  592.880
 21910  درپوش پرسی mm16 81.410
 21912  درپوش پرسی mm20 124.730
 21914  درپوش پرسی mm25 116.490
 21916  درپوش پرسی mm32  224.290
 21918  درپوش پرسی mm40 537.140
 21920  درپوش پرسی mm50  670.840
 21922  درپوش پرسی mm63  815.550
 30210  بوشن رو پیچ پرسی  “16×1/2 104.290
 30212  بوشن رو پیچ پرسی  “20×1/2  146.870
 30214  بوشن رو پیچ پرسی “20×3/4  205.190
 30216  بوشن رو پیچ پرسی “25×1/2  216.930
 30218  بوشن رو پیچ  پرسی”25×3/4  248.740
 30220  بوشن رو پیچ  پرسی”25×1  366.450
 30222  بوشن رو پیچپرسی ” 32×1  400.730
 30224  بوشن رو پیچ پرسی ” 32×1 1/4  863.630
 30228  بوشن رو پیچ پرسی “40×1 1/4  2.151.600
 30232  بوشن رو پیچ پرسی “50×1 1/2  2.399.870
 30236  بوشن رو پیچپرسی “63×2  3.785.900
 30410  بوشن تو پیچ پرسی “16×1/2  149.010
 30412  بوشن تو پیچپرسی “20×1/2  162.210
 30414  بوشن تو پیچ پرسی  “20×3/4  228.730
 30418  بوشن تو پیچ پرسی “25×3/4  280.500
 30420  بوشن تو پیچ پرسی “25×1 398.780
 30422  بوشن تو پیچ پرسی “32×1  449.970
 30424  بوشن تو پیچ پرسی  “32×1 1/4 965.690
 30428  بوشن تو پیچ پرسی “40×1 1/2 2.169.220
 30432  بوشن تو پیچ پرسی “50×1 1/2 2.396.830
 30436  بوشن تو پیچ پرسی “63×2  4.073.520
 30510  زانوی 90 روپیچ پرسی 16×1/2  193.050
 30514  زانوی 90 روپیچ پرسی “20×3/4  276.810
 30518  زانوی 90 روپیچ پرسی “25×3/4  365.070
 30520  زانوی 90 روپیچ پرسی “25×1 503.070
 30522  زانوی 90 روپیچ پرسی “32×1  533.900
 30610  زانوی چپقی پرسی “16×1/2 216.550
 30612  زانوی چپقی پرسی “20×1/2  252.220
 30614  زانوی چپقی پرسی “20×3/4  301.310
 30618  زانوی چپقی پرسی “25×3/4  268.010
 30620  زانوی چپقی پرسی “25×1  398.640
 30622  زانوی چپقی پرسی “32×1  506.170
 30626  زانوی چپقی پرسی  “40×1 1/2  2.015.900
 30630  زانوی چپقی پرسی “50×1 1/2  3.099.240
 30760  سه راهی توپیچ پرسی  “16×1/2×16  303.940
 30762  سه راهی توپیچ پرسی 20×1/2″x20  376.770
 30766  سه راهی توپیچ پرسی 25×1/2″ x25  434.270
 30768  سه راهی تو پیچ پرسی 25×3/4″x25  547.940
 30772  سه راهی تو پیچ پرسی 32×3/4″x32  738.410
 30776  سه راهی تو پیچ پرسی 40×3/4″ x40  2.357.260
 30780  سه راهی تو پیچ پرسی50×1″x50  3.094.450
 30810  مهره ماسوره پرسی “16×1/2  190.830
 30816  مهره ماسوره پرسی “20×1/2  289.960
 30820  مهره ماسوره پرسی “25×3/4  447.920
 30824  مهره ماسوره پرسی “32×1  693.860
 30828  مهره ماسوره پرسی “40×1 1/4  2.225.590
 30836  مهره ماسوره پرسی “50×1 1/2  2.811.560
 35000  والو کلکتوری1/2 با قابلیت نصب مهره ماسوره  با دسته پروانه ای  283.200
 35001  والو کلکتوری توپیچ روپیچ1/2″ دسته پروانه ای (توپی بزرگ)  323.470
 35002  والو کلکتوری کوپلی 1/2*16″ دسته پروانه ای 303.380
 35004  والو کلکتوری کوپلی 1/2*20″  دسته پروانه ای  350.540
 35005  والو کلکتوری3/4 با قابلیت نصب مهره ماسوره دسته پروانه ای  398.400
 35006  والو کلکتوری کوپلی 3/4*20″  دسته پروانه ای  460.430
 35008  والو کلکتوری کوپلی 3/4*25″ دسته پروانه ای  541.260
 35010  والو کلکتوری کوپلی 1*25″دسته پروانه ای  785.190
 35012  والو کلکتوری کوپلی 1*32″ بادسته پروانه ای  848.770
 35014  والو ورودی رادیاتوری1/2(ربع گرد)  347.610
 35016  والو ورودی رادیاتوری1/2 346.760
 35018  والو ورودی رادیاتوری1/2 282.530
 35020  والو قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای”1/2 SGPابی قرمز  271.630
 35021  والو کلکتوری توپیچ روپیچ”1/2(ابی و قرمز)  291.710
 35022  والو کلکتوری یکسر کوپلی”16X1/2 ابی قرمز  283.130
 35024  والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X1/2 ابی قرمز 324.200
 35040  والو کلکتوری یکسر مغزی3/4 ابی  قرمز  342.410
 35042  والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X3/4 ابی  قرمز 464.060
 35044  والو کلکتوری یکسر کوپلی”25X3/4 ابی  قرمز  533.780
 35046  والو کلکتوری کوپلی1*25 ابی  قرمز 782.930
 35048  والو کلکتوری کوپلی”1*32  849.940
 35070  والو زو سر رو پیچ1/2 با دبی15  314.900
 35116  والو هواگیری با ورودی 1/2  555.530
 35118  والو هواگیری کامل”1(بهمراه شیر تخلیه)  1.182.610
 35122  نیو والو کوپلی16X1/2 طرح جدید  218.430
 35124  نیو والو کوپلی”1/2*20 ابی قرمز  281.050
 35132  نیو والو دوسر کوپلی16 ابی قرمز  349.160
 35134  نیو والو دوسر کوپلی20  417.390
 35214  والو کنار گذر(بای پس)”1  3.072.480
 35252  نیو والو دوسر روپیچ”1/2  235.470
 35262  نیو والو دوسر توپیچ”1/2  272.510
 35272  نیو والو دوسر روپیچ”1/2 دسته ابی  قرمز 251.690
 35310  والو یکطرفه توپیچ”1/2 421.310
 35312   والو یکطرفه رو پیچ”3/4 549.200
 35452  والو زانویی(پشت لباسشویی)3/4*1/2  226.670
 35453  والو زانویی کوپلی”25X3/4 ابی قرمز  608.680
 35454  والو زانویی کوپلی”25X1 ابی قرمز 772.640
 35456 والو زانویی کوپلی”32X1 ابی قرمز  1.047.970
 35600  والو دو سر توپیچ”1/2دسته گازی 211.430
 35602  والو دو سر توپیچ”3/4دسته گازی 305.350
 35604  والو دو سر توپیچ”1دسته گازی  501.120
 35610   والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1/2  —–
 35612  والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”3/4  355.250
 35614  والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1  ——
 35620  والو رو پیچ توپیچ”1/2 دسته گازی  —–
 35622  والو رو پیچ توپیچ”3/4دسته گازی  412.250
 35624  والو رو پیچ توپیچ”1 دسته گازی  ——–
 35730  والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1/2  ——-
 35732 والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”3/4  ——-
 35734 والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1  643.690
 35816  والو توپیچ روپیچ1/2 ابی قرمز  303.990
 35818  والو غیر گازی ( نافی بلند1/2)  321.850
 35820  واو توپیچ روپیچ”3/4  434.390
 35822  والو غیر گازی ( نافی بلند3/4)  441.060
 35840  والو پیسوار فیلتردار 3/8*1/2  267.440
 35842  والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2  267.550
 35850  والو پیسوار فیلتردار 1/2*3/8 طرحB ابی قرمز  —–
 35852  والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2طرحB ابی قرمز  ——-
 35870  واو توپیچ روپیچ “1 ابی قرمز  ——
 35872  واو توپیچ روپیچ1″ دسته فلزی ——
 35890  والو دوسر پیچ “1 ابی قرمز  685.600
 35892  والو دوسر پیچ 1″ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی 705.940
 35900  شیر حیاتی 1/2*1/2  369.650
 35920  مهره ماسوره 16X1/2 پرسی مخصوص والو 1/2  91.620
 35921  مهره ماسوره 20X1/2 چرسی مخصوص والو1/2 166.450
 35922  مهره ماسوره20X3/4پرسی مخصوص والو 3/4  195.840
 35930  صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ1/2 343.430
 35932  صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ3/4  687.160
 35940  صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ1/2  448.880
 35942  صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ3/4  677.900
 40110  حلقه استیل اتصال پرسی16 MM 23.250
 40112  حلقه استیل اتصال پرسی20 MM  34.240
40114  حلقه استیل اتصال پرسی25 MM  65.690
40116  حلقه استیل اتصال پرسی32 MM 78.170
 40118  حلقه استیل اتصال پرسی40 MM  106.560
 40120  حلقه استیل اتصال پرسی50 MM  135.410
 40122  حلقه استیل اتصال پرسی63MM  202.370
 40210  اورینگMM16 1.780
 40212   اورینگMM20  3.000
 40214   اورینگMM25  3.750
 40216   اورینگMM32 5.020
 40218   اورینگMM40  5.280
 40220   اورینگMM50  8.030
 40222   اورینگMM63  14.040
 40230   اورینگ”1/2  2.270
 40234   اورینگ”1  5.510
 50108  رابط تو پیچ کوپلی”16X1/2  127.920
 50110   رابط تو پیچ کوپلی”20X1/2  151.170
 50112   رابط تو پیچ کوپلی”20X3/4  196.510
 50114   رابط تو پیچ کوپلی”25X3/4  227.560
 50118   رابط تو پیچ کوپلی32X1  429.570
 50208  رابط رو پیچ کوپلی”16X1/2  116.640
 50210  رابط رو پیچ کوپلی”20X1/2  158.980
 50211  رابط رو پیچ کوپلی”25X1/2  275.940
 50212  رابط رو پیچ کوپلی”25X3/4 236.640
 50215  رابط رو پیچ کوپلی”20X3/4  187.160
50218  رابط رو پیچ کوپلی32X1  378.350
50220  رابط رو پیچ کوپلی”25X1 372.870
60110  بوشن کوپلی16X16 176.730
60112  بوشن کوپلی20X20  234.050
 60114  بوشن کوپلی25X25 371.420
 60116  بوشن کوپلی32X32  567.210
 60210  بوشن تبدیل کوپلی20X16 215.520
 60212  بوشن تبدیل کوپلی25X16  262.430
 60214  بوشن تبدیل کوپلی25X20 290.240
 60218  بوشن تبدیل کوپلی32X25  497.420
 60410  زانو 90کوپلی16X16 239.990
 60412   زانو 90کوپلی20X20  271.280
 60414   زانو 90کوپلی25X25  470.250
 60416   زانو 90کوپلی32X32  688.020
 60510 زانو90 روپیچ کوپلی “16X1/2  198.780
 60514  زانو90 روپیچ کوپلی “20X3/4 241.220
 60518  زانو90 روپیچ کوپلی  25X3/4  301.950
 60520  زانو90 روپیچ کوپلی “25X1 299.650
 60522  زانو90 روپیچ کوپلی “32X1  561.630
 60610  زانو چپقی کوپلی “16X1/2  207.890
 60612  زانو چپقی کوپلی “20X1/2  193.550
 60614  زانو چپقی کوپلی “20X3/4 265.340
60618  زانو چپقی کوپلی “25X3/4 330.820
 60620  زانو چپقی  کوپلی “1*25  508.190
 60622  زانو چپقی کوپلی “32X1  545.560
 60710  سه راهی کوپلی 16X16X16  278.080
 60712  سه راهی کوپلی 20X20X20 395.770
 60714  سه راهی کوپلی 25X25X25 527.110
 60716  سه راهی کوپلی 32X32X32 893.450
 60740  سه راهی تبدیل کوپلی 16X2016  272.400
 60742  سه راهی تبدیل کوپلی 20X16X16  228.480
 60744  سه راهی تبدیل کوپلی 20X16X20 342.580
 60746  سه راهی تبدیل کوپلی 20X20X16  325.210
 60749  سه راهی تبدیل کوپلی 25X16X20 461.850
 60750  سه راهی تبدیل کوپلی 25X16X25  454.700
 60752  سه راهی تبدیل کوپلی 25X20X20  407.450
 60754  سه راهی تبدیل کوپلی 25X20X25 418.850
 60758  سه راهی تبدیل کوپلی 32X16X32  748.860
 60760  سه راهی تبدیل کوپلی 32X20X32 706.210
 60762  سه راهی تبدیل کوپلی 32X25X25  668.660
 60862  سه راهی 180 توپیچ کوپلی 20*1/2*20 344.490
 60868  سه راهی 180 توپیچ کوپلی 25X3/4X25  721.060
 60910  زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “16X 1/2  250.360
 60911  زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی 1/2*16 217.430
 60914  زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “20X1/2  309.400
 60915  زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی 1/2*20 252.530
 61310  سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 16X1/2X16 316.390
 61314  سه راهی 180 صفحه دار تو پیچ کوپلی 20X1/2X20  280.100
 61510  سه راهی 90 دیواری کوپلی 16X1/2″X16  266.780
 61512  سه راهی 90 دیواری کوپلی 16X1/2″X20  397.310
 61514  سه راهی 90 دیواری کوپلی 20X1/2″X20  294.930
 61516  سه راهی 90 دیواری کوپلی 20X1/2″X16  355.400
 61610  زانو دیواری کوپلی “16X1/2  185.400
 61614  زانو دیواری کوپلی “20X1/2  234.550
 61618  زانو دیواری کوپلی “25X3/4  451.610
 61710  سه راهی دیواری کوپلی 16X1/2″X16 298.250
 61714  سه راهی دیواری کوپلی 20X1/2″X20  329.430
 61810  سه راهی دیواری موازی کوپلی 16X1/2″X16  606.560
 61812  سه راهی دیواری موازی کوپلی 16X1/2″X20 573.590
 61814   سه راهی دیواری موازی کوپلی 1/2*20  651.470

                                           انشعابات

 53210 پایه شیر قطع وصله پلیمری 86.580
 54100 محفظه تلسکوپی 489.110
61352 شیر قطع وصل دو سر روپیچ تمام برنز 1/2  2.085.920
 61356  شیر قطع وصل دو سر روپیچ تمام برنز 1″  3.160.230
 61366  شیر قطع وصل دو سر روپیچ 1/2  970.810
 61367  شیر قطع وصل دو سر کوپلی 20  1.046.320
61368  شیر قطع وصل دو سر روپیچ 3/4  1.088.210
 61369  شیر قطع وصل دو سر کوپلی 25  1.288.210
61542  شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز “1/2 892.180
 61546  شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز “1 2.228.040
 61558  شیر شبکه دو سر روپیچ 1/2 512.180
 61559  شیر شبکه روپیچ رزوه ای کوپلی 1/2*20 648.620
 61560  شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4 727.250
 61561  شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4*25 879.820
 69052  شیر یکطرفه تو پیچ روپیچ تمام برنز “1/2 892.180
 69056  شیر یکطرفه تو پیچ روپیچ تمام برنز “1 1.553.320
 69060  شیر سویچی تو پیچ روپیچ 1/2  911.140
 69061  شیر سویچی تو پیچ کوپلی 1/2*20  1.029.920
 69062  شیرسویچی تو پیچ روپیچ 3/4 1.074.000
 69063 شیر سویچی کوپلی3/4*25 طرح جدید 1.331.740

                                           ابزار الات

 12650  فنرخم خارج لوله سایز 16 259.810
 12652  فنرخم خارج لوله سایز 20 312.730
 12654  فنرخم خارج لوله سایز 25 368.860
 12656  فنرخم خارج لوله سایز 32 416.980
 12710  ابزار تنظیم 16 mm 552.720
 12712   ابزار تنظیم 20 mm 552.720
 12716   ابزار تنظیم 32 mm 1.459.410
12718   ابزار تنظیم 40 mm 1.555.640
 12720   ابزار تنظیم 50 mm 1.844.310
 12722   ابزار تنظیم 63 mm 2.084.880
 12750   ابزار تنظیم سه پره (16-20-25) 232.540
 12810  قیچی لوله بر M 42 917.350
 12910  جعبه ابزار کامل 6.511.230
 13112  شارز دستگاه پرس 2.761.660
 13114 باتری دستگاه پرس 5.327.660
 13116  پرس هیدرولیک 69.229.080
 13218  قالب mm 40 1.741.220
 13220  قالب mm 50  1.741.220
 13222  قالب mm 63 10.071.550
 13510 فک و قالب mm 16 4.811.250
 13512  فک قالب mm 20 5.388.600
 13514  فک قالب mm 25 6.350.850
 13516  فک قالب mm 32 6.992.350
14012  قالب لوله خم کن سایز 16 mm 192.450
 14014  قالب لوله خم کن سایز 20 mm 216.510
 14016  قالب لوله خم کن سایز 25 mm 240.560
 14018  قالب لوله خم کن سایز 32 mm 264.620
 14020  دسته ابزار تنظیم 112.260
 15020  متر جعبه ابزار m 3 176.410
 150.30  کیف سامسونت 3.207.500
 16010  دستگاه منگنه زن بست خاردار 5.885.760
 17010  رول بازکن لوله 8.820.630
 18012  محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20 لیتری 975.000
 13310  فک پرس 40-50 mm 10.786.570
 13312  فک پرس 63-75 mm 8.332.760
 13410  جعبه فک قالب 16-32 mm  23.254.380
 14010  لوله خم کن mm 16-32 5.164.080

لوله نیوپایپ ، قیمت لوله پنج لایه

 

موارد استفاده لوله نیوپایپ پنج لایه :

1. مناسب برای آب های آشامیدنی با داشتن استاندارد های انتقال آب آشامیدنی و لوله کشی ساختمان

و همینطور برای مصارف آب سرد و گرم کاملا مطمئن بوده و دارای استاندارد آب شرب می‌باشد .

2.قابل استفاده برای مصارف پزشکی _ بهداشتی ،

از لوله پنج لایه در صنعت های پزشکی و بهداشتی همانند انتقال گازهای طبی یا سیستم‌های دیالیز استفاده می‌شود.

3.کاربرد صنعتی لوله پنج لایه نیوپایپ ؛ همینطور در کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی که لوله‌های فولادی کارایی لازم را ندارند از این لوله پنج لایه نیوپایپ (New Pipe 5 Layer) استفاده می‌گردد. همچنین در صنایعی غذایی و بهداشتی که دمای سیال عبوری از ۹۰ درجه سانتیگراد کمتر است نیز می‌توان از لوله پنج لایه نیوپایپ استفاده نمود.

4.کابرد استفاده در سیستمهای حرارتی و برودتی؛ به علت توانایی مناسب و تحمل بالای لوله‌های پکس ال پکس (PEX – AL – PEX) در مقابل فشار و ترک خوردگی، لوله پنج لایه نیوپایپ در سیستم هایی نظیر فن کوئل (air conditioner)، سردخانه، سیستم‌های مولد سرما، سیستم‌های رادیاتور و نیز سیستم‌های سرمایش یا گرمایش از کف و … استفاده می‌گردد.

 

لوله نیوپایپ ،لیست قیمت لوله پنج لایه
لوله نیوپایپ ، لوله پنج لایه

مزایای لوله نیوپایپ لوله پنج لایه 

  1. استحکام و دوام طولانی مدت
  2. رعایت کامل استانداردهای بهداشتی
  3. نصب سریع (fast) و راحت (easy) این نوع لوله ها (pipe)
  4. قیمت مناسب نسبت به کیفیت و ماندگاری محصول
  5. مقاوم در برابر خوردگی
  6. راه اکسیژن تنگ برای نصب و راه اندازی

 

 

قیمت لوله نیوپایپ

پیش فاکتور لوله نیوپایپ

سفارش آنلاین لوله نیوپایپ تماس با شماره :