پوش فیت پلیران

پوش فیت پلیران ، برای دریافت جدید ترین لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران تماس بگیرید :

تلفن همراه : 09124166140 تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۶۱۱۹۲۰

لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون یک تکه کوتاه ،

زانو بلند° 87 ، سه راه °45 ، درپوش تست ، عملک سیفون(رایزر) ، عصایی پشت بام ، زانو °67 ، زانو °45 ،

سه راه تبدیل °87 ، دریچه بازدید ، رابط بوگیر ، چهار راه 67 ، سیفون سوکت دار ، بست دیواری ، ابزار پوش فیت

لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران ، لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون ، زانو بلند° 87 ، ست دیواری ،ابزار پوش فیت و ..
لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران ، لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون ، زانو بلند° 87 ، ست دیواری ،ابزار پوش فیت و ..

قیمت محصولات پوش فیت پلیران

زانو کوتاه 87
زانو کوتاه 87
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
40  732-040-87 120  85.190
50 732-050-87  66  105.500
 70  732-070-87  35  172.530
 100 732-100-87 14 422.190
125 732-125-87 9 568.980
زانو بلند 87 پوش فیت
زانو بلند 87
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 832-050-87 60 128.930
70 832-070-87 20 241.270
100 832-100-87 11 548.750
125 832-125-87 6 795.540
زانو 67 پوش فیت
زانو 67
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 732-050-67 72 107.070
100 732-100-67 14 384.690
زانو سوکت بلند 45
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 100 832-100-45 12 592.140
زانو 45
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 40 732-040-45 125 78.930
50 732-050-45 110 99.240
70 732-070-45 36 153.780
100 732-100-45 16 337.820
125 732-125-45 11 456.490
160 732-160-45 5 936.070
200 732-200-45 1 12.299.860
زانو 30
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 732-050-30 80 91.430
70 732-070-30 36 156.890
100 732-100-30 20 315.940
زانو 15
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 100 732-100-15 20 294.070
3 راه 87
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 714-050-87 40 168.790
70 714-070-87 24 279.390
100 714-100-87 8 567.800
3 راه 45
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 40  714-040-45  72  151.600
 50  714-050-45  50  184.420
 70  714-070-45  16  318.450
 100  714-100-45  7  686.540
 125  714-125-45  4  981.700
 160  714-160-45  2  1.903.080
 200  714-200-45  1  22.292.990
3 راه تبدیل 87
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 70/50 070-050-87 30 231.120
100/50 100-050-87 15 391.730
3 راه تبدیل 45
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 70/50 070-050-45 28 251.440
100/50 100-050-45 14 426.100
100/70 100-070-45 10 513.450
125/100 125-100-45 4 848.980
160/100 160-100-45 3 1.345.600
3 راه بازدید 90
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 70 715-070-90 28 317.020
100 715-100-90 10 578.830
125 715-125-90 6 896.970
دریچه بازدید
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 716-050-00 60 221.310
70 716-070-00 40 252.730
100 716-100-00 20 442.520
125 716-125-00 14 605.030
160 716-160-00 9 756.310
تبدیل
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50/40  713-050-40  127  83.630
 70/50  713-070-50  108  125.800
 100/50  713-100-50  40  203.940
 100/70  713-100-70  40  217.840
125/100  713-125-10  20  315.940
160/125  713-160-12  12  553.350
200/160  713-200-16  1  12.797.070
چهار راه 67
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
100 717-100-67 6 850.920
رابط پوش فیت
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 40  712-040-00  126  93.900
 50  712-050-00  95 105.310
 70  712-070-00  30  165.930
 100  712-100-00  12  349.320
 125  712-125-00  10  470.950
 160  712-160-00  5  684.920
درپوش تست – پوش فیت
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 40  781-040-00  536  23.020
 50  781-050-00  336  27.330
 70  781-070-00  130  57.520
 100  781-100-00  92  100.640
 125  781-125-00  53  122.200
 160  781-160-00  32  211.330296.430
سیفون یک تکه با علمک بلند
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 753-050-00 5 296.430
 70 753-070-00 5 438.270
100 753-100-00 5 1.273.230
سیفون یک تکه با علمک کوتاه
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 754-050-00 5 232.840
70 754-070-00 5 374.680
100 754-100-00 5 1.099.880
سیفون با دریچه بازدید
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 70 750-070-00 8 1.481.820
100 750-100-00 3 2.300.000
سیفون بازدید
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 100 751-100-00 2 1.968.250
125 751-125-00 2 2.770.930
 160 751-160-00 2 5.816.740
رایزر سیفون
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 755-050-00 5 132.280
 100 755-100-00 5 464.730
عصائی پشت بام
قطر اسمی mm کد کالا قیمت بریال
50 756-050-00  187.490
 70 756-070-00 445.920
 100  756-100-00 999.770
کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی )
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
50 770-050-10 48 324.750
 50 ابکاری شده 771-050-10 48 554.720
کف شور سیفون دار ( خروجی افقی )
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
50 772-050-10 55 401.690
 50 772-050-15 35 350.870
 50 ابکاری شده  773-050-10 55 635.020
 50 ابکاری شده  773-050-15 35 554.720

رابط بوگیر

قطر اسمی mm کد کالا قیمت ریال
50 760-050-00 39.770
بست سقفی جوشی ( روکش دار )
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 40  086-040-01  160  57.390
 50  086-050-01  147 109.090
 63  086-063-01  100  117.250
 70  086-075-01  84  146.960
 90  086-090-01  70  153.250
 100  086-110-01  47  185.540
 125  086-125-01  30  301.150
 160  086-160-01  25  350.200
بست دیواری ( روکش دار )
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 086-050-00 144 99.130
 63 086-063-00 100 100.700
 70 086-075-00 80 136.210
 90 086-090-00 64 142.320
 100 086-110-00 40 173.010
 125 086-125-00 25 269.500
 160 086-160-00 20 313.060
بست سقفی قابل تنظیم ( روکش دار )
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
50 086-050-02 72 107.890
63 086-063-02 64 111.180
 70 086-075-02 48 138.360
90 086-090-02 48 144.790
 100 086-125-02 32 176.610
 125 086-125-02 18 261.840
 160 086-160-02 16 347.080
سیفون سوکت دار
قطر اسمی mm کد کالا تعداد در کارتن قیمت بریال
 50 759-050-00 20 280.680
ابزار
ردیف نا محصول تعداد قیمت بریال
 1 کونیک کن  1  3.351.700
 2  آچار تسمه ای  1  1.356.240
 3  لوله بر کوچک  1  0
 4  لوله بر متوسط  1  0
 5  لوله بر سایز بزرگ  1  0
 6  استاپر 70  1  1.651.700
 7  استاپر 90  1  2.01.500
 8  استاپر 100  1  2.204.330
 9  استاپر 125  1  2.601.600
 10  استاپر 160  1  6.605.920
 11 وله بر چند منظوره125  1  16.803.120
 12  لوله بر چند منظوره160  1  20.201.410
 13  کیف  1  2.191.620
14  اکسپندر  1  12.106.050

لوله یک سر سوکت

قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 40  30 700-040-03 58.910
 50 700-040-05 110.290
 100  700-040-10  171.410
 200  700-040-20 320.870
 300  700-040-30  458.230
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 50 30 700-050-03 98.720
 50 700-050-05 132.390
 100 700-050-10 206.020
 200 700-050-20 396.020
 300 700-050-30 566.980
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 75 30 700-070-03 117.940
 50 700-070-05 205.050
 100 700-070-10 346.990
 200 700-070-20 679.030
 300 700-070-30 978.320
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 110 30 700-100-03 249.440
 50 700-100-05 394.560
 100 700-100-10 711.940
 200 700-100-20 1.406.140
 300 700-100-30 2.075.240
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 125 30 700-125-03 303.260
 50 700-125-05 521.660
 100 700-125-10 944.430
 200 700-125-20 1.861.350
 300 700-125-30 2.762.110
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 160 30 700-160-03 524.940
 50 700-160-05 798.280
 100 700-160-10 1.596.230
 200 700-160-20 3.192.260
 300 700-160-30 4.788.490
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 200 100 700-200-10 3.024.080
 200 700-200-20 5.733.620
 300 700-200-30 8.401.630

لوله دو سر سوکت

قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 40 50 702-040-05 119.790
 100 702-040-10 223.940
 200 702-040-20 349.810
 300 702-040-30 501.660
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 50 50 702-050-05 191.560
 100 702-050-10 265.260
 200 702-050-20 427.530
 300 702-050-30 617.140
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 70 50 702-070-05 224.830
 100 702-070-10 417.710
 200 702-070-20 706.980
 300 702-070-30 1.064.400
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 100 50 702-100-05 508.030
 100 702-100-10 789.240
200 702-100-20 1.447.230
 300 702-100-30 2.210.820
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 125 50 702-125-05 572.200
 100 702-125-10 1.060.560
 200 702-125-20 1.925.210
 300 702-125-30 2.857.100
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 160 50 702-160-05 925.370
 100 702-160-10 1.702.420
 200 702-160-20 3.404.500
 300 702-160-30 5.106.520
قطر اسمی mm طول کد قیمت بریال
 200 100 702-200-10 3.398.840
 200 702-200-20 6.776.140
 300 702-200-30 10.123.360

بروز شده تا تاریخ 96/11/14

برای دریافت قیمت پوش فیت پلیران کافیست تماس بگیرید .