پوش فیت پلیران

پوش فیت پلیران ، برای دریافت جدید ترین لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران تماس بگیرید :

تلفن همراه : 09124166140 تلفن ثابت : 02166623391

لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون یک تکه کوتاه ،

زانو بلند° 87 ، سه راه °45 ، درپوش تست ، عملک سیفون(رایزر) ، عصایی پشت بام ، زانو °67 ، زانو °45 ،

سه راه تبدیل °87 ، دریچه بازدید ، رابط بوگیر ، چهار راه 67 ، سیفون سوکت دار ، بست دیواری ، ابزار پوش فیت

لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران ، لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون ، زانو بلند° 87 ، ست دیواری ،ابزار پوش فیت و ..
لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران ، لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون ، زانو بلند° 87 ، ست دیواری ،ابزار پوش فیت و ..

 

قیمت محصولات پوش فیت پلیران

زانو کوتاه 87
زانو کوتاه 87

 

قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
40 732-040-87120 85.190
50732-050-87 66 105.500
 70 732-070-87 35 172.530
 100732-100-8714422.190
125732-125-879568.980
زانو بلند 87 پوش فیت
زانو بلند 87
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50832-050-8760128.930
70832-070-8720241.270
100832-100-8711548.750
125832-125-876795.540
زانو 67 پوش فیت
زانو 67
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50732-050-6772107.070
100732-100-6714384.690
زانو سوکت بلند 45
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 100832-100-4512592.140
زانو 45
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 40732-040-4512578.930
50732-050-4511099.240
70732-070-4536153.780
100732-100-4516337.820
125732-125-4511456.490
160732-160-455936.070
200732-200-45112.299.860
زانو 30
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50732-050-308091.430
70732-070-3036156.890
100732-100-3020315.940
زانو 15
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 100732-100-1520294.070
3 راه 87
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50714-050-8740168.790
70714-070-8724279.390
100714-100-878567.800
3 راه 45
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 40 714-040-45 72 151.600
 50 714-050-45 50 184.420
 70 714-070-45 16 318.450
 100 714-100-45 7 686.540
 125 714-125-45 4 981.700
 160 714-160-45 2 1.903.080
 200 714-200-45 1 22.292.990
3 راه تبدیل 87
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 70/50070-050-8730231.120
100/50100-050-8715391.730
3 راه تبدیل 45
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 70/50070-050-4528251.440
100/50100-050-4514426.100
100/70100-070-4510513.450
125/100125-100-454848.980
160/100160-100-4531.345.600
3 راه بازدید 90
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 70715-070-9028317.020
100715-100-9010578.830
125715-125-906896.970
دریچه بازدید
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50716-050-0060221.310
70716-070-0040252.730
100716-100-0020442.520
125716-125-0014605.030
160716-160-009756.310
تبدیل
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50/40 713-050-40 127 83.630
 70/50 713-070-50 108 125.800
 100/50 713-100-50 40 203.940
 100/70 713-100-70 40 217.840
125/100 713-125-10 20 315.940
160/125 713-160-12 12 553.350
200/160 713-200-16 1 12.797.070
چهار راه 67
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
100717-100-676850.920
رابط پوش فیت
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 40 712-040-00 126 93.900
 50 712-050-00 95105.310
 70 712-070-00 30 165.930
 100 712-100-00 12 349.320
 125 712-125-00 10 470.950
 160 712-160-00 5 684.920
درپوش تست – پوش فیت
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 40 781-040-00 536 23.020
 50 781-050-00 336 27.330
 70 781-070-00 130 57.520
 100 781-100-00 92 100.640
 125 781-125-00 53 122.200
 160 781-160-00 32 211.330296.430
سیفون یک تکه با علمک بلند
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50753-050-005296.430
 70753-070-005438.270
100753-100-0051.273.230
سیفون یک تکه با علمک کوتاه
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50754-050-005232.840
70754-070-005374.680
100754-100-0051.099.880
سیفون با دریچه بازدید
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 70750-070-0081.481.820
100750-100-0032.300.000
سیفون بازدید
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 100751-100-0021.968.250
125751-125-0022.770.930
 160751-160-0025.816.740
رایزر سیفون
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50755-050-005132.280
 100755-100-005464.730
عصائی پشت بام
قطر اسمی mmکد کالاقیمت بریال
50756-050-00 187.490
 70756-070-00445.920
 100 756-100-00999.770
کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی )
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
50770-050-1048324.750
 50 ابکاری شده771-050-1048554.720
کف شور سیفون دار ( خروجی افقی )
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
50772-050-1055401.690
 50772-050-1535350.870
 50 ابکاری شده 773-050-1055635.020
 50 ابکاری شده 773-050-1535554.720

 

رابط بوگیر

قطر اسمی mmکد کالاقیمت ریال
50760-050-0039.770
بست سقفی جوشی ( روکش دار )
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 40 086-040-01 160 57.390
 50 086-050-01 147109.090
 63 086-063-01 100 117.250
 70 086-075-01 84 146.960
 90 086-090-01 70 153.250
 100 086-110-01 47 185.540
 125 086-125-01 30 301.150
 160 086-160-01 25 350.200
بست دیواری ( روکش دار )
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50086-050-0014499.130
 63086-063-00100100.700
 70086-075-0080136.210
 90086-090-0064142.320
 100086-110-0040173.010
 125086-125-0025269.500
 160086-160-0020313.060
بست سقفی قابل تنظیم ( روکش دار )
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
50086-050-0272107.890
63086-063-0264111.180
 70086-075-0248138.360
90086-090-0248144.790
 100086-125-0232176.610
 125086-125-0218261.840
 160086-160-0216347.080
سیفون سوکت دار
قطر اسمی mmکد کالاتعداد در کارتنقیمت بریال
 50759-050-0020280.680
ابزار
ردیفنا محصولتعدادقیمت بریال
 1کونیک کن 1 3.351.700
 2 آچار تسمه ای 1 1.356.240
 3 لوله بر کوچک 1 0
 4 لوله بر متوسط 1 0
 5 لوله بر سایز بزرگ 1 0
 6 استاپر 70 1 1.651.700
 7 استاپر 90 1 2.01.500
 8 استاپر 100 1 2.204.330
 9 استاپر 125 1 2.601.600
 10 استاپر 160 1 6.605.920
 11وله بر چند منظوره125 1 16.803.120
 12 لوله بر چند منظوره160 1 20.201.410
 13 کیف 1 2.191.620
14 اکسپندر 1 12.106.050

 

لوله یک سر سوکت

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 40 30700-040-0358.910
 50700-040-05110.290
 100 700-040-10 171.410
 200 700-040-20320.870
 300 700-040-30 458.230

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 5030700-050-0398.720
 50700-050-05132.390
 100700-050-10206.020
 200700-050-20396.020
 300700-050-30566.980

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 7530700-070-03117.940
 50700-070-05205.050
 100700-070-10346.990
 200700-070-20679.030
 300700-070-30978.320

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 11030700-100-03249.440
 50700-100-05394.560
 100700-100-10711.940
 200700-100-201.406.140
 300700-100-302.075.240

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 12530700-125-03303.260
 50700-125-05521.660
 100700-125-10944.430
 200700-125-201.861.350
 300700-125-302.762.110

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 16030700-160-03524.940
 50700-160-05798.280
 100700-160-101.596.230
 200700-160-203.192.260
 300700-160-304.788.490

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 200100700-200-103.024.080
 200700-200-205.733.620
 300700-200-308.401.630

 

لوله دو سر سوکت

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 4050702-040-05119.790
 100702-040-10223.940
 200702-040-20349.810
 300702-040-30501.660

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 5050702-050-05191.560
 100702-050-10265.260
 200702-050-20427.530
 300702-050-30617.140

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 7050702-070-05224.830
 100702-070-10417.710
 200702-070-20706.980
 300702-070-301.064.400

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 10050702-100-05508.030
 100702-100-10789.240
200702-100-201.447.230
 300702-100-302.210.820

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 12550702-125-05572.200
 100702-125-101.060.560
 200702-125-201.925.210
 300702-125-302.857.100

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 16050702-160-05925.370
 100702-160-101.702.420
 200702-160-203.404.500
 300702-160-305.106.520

 

قطر اسمی mmطولکدقیمت بریال
 200100702-200-103.398.840
 200702-200-206.776.140
 300702-200-3010.123.360

 

بروز شده تا تاریخ 96/11/14

برای دریافت قیمت پوش فیت پلیران کافیست تماس بگیرید .