لوله پنج لایه

برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله پنج لایه ایزوپایپ می توانید

از طریق شماره تلفن های پایین با ما در تماس باشید.

  • تلفن همراه : 09124166140
  • تلفن ثابت : 02166611920

لیست قیمت لوله پنج لایه ایزو پایپ ، سه راه تخت خاردار ، زانوصفحه دار ، صفحه نصب ،فنر خم کن ، برقو ، سه راه مساوی و توپیچ لیست قیمت لوله پنج لایه ایزوپایپ ، سه راه تخت خاردار ، زانوصفحه دار ، صفحه نصب ،فنر خم کن ، برقو ، سه راه مساوی و توپیچ

لوله پنج لایه ایزوپایپ

مهمترین ویژگی :

1-استحکام زیاد اتصالات بدلیل شکل و طراحی قطعات

2-امکان باز و بست نمودن هر اتصال به دفعات بدون نیاز به تعویض هیچگونه قطعه

3-تنوع بسیار زیاد این اتصالات

4-آب بندی کامل سیستم اتصال تا حداکثر اطمینان

شرح کالاکدقیمت
  لوله PERT 16 1 139.400
 لوله PERT 20 2 248.000
 لوله PERT 25 3 419.000
 لوله PERT 32 4 658.000
 لوله PERT 40 5 1.219.300
 لوله  16 PEX 9139.400
  لوله 20 PEX 10248.000
  لوله 25 PEX 11419.000
  لوله  32 PEX 12658.000
  لوله 40 PEX 131.219.300
  لوله 50 PEX 14 1.583.500
  لوله 63 PEX 15 2.011.000
 بست163001 4.800
 بست20 3002 5.300
 بست25 3003 6.000
 بست32 3004 10.700
 صفحه نصب تک 73 4001 8.300
 صفحه نصب دوبل 153 4002 16.500
 صفحه نصب دوبل 245 4003 23.000
 صفحه نصب دوبل 5004004 46.000
 فنر خم کن داخل لوله MM 1612001 200.000
 فنر خم کن داخل لوله MM 20 12002 300.00
 فنر خم کن داخل لوله MM 25 12003 458.000
 فنر خم کن داخل لوله MM 32 12004 585.000
 فنر خم کن روی لوله MM 16 13001 200.000
 فنر خم کن روی لوله MM 20 13002 300.000
 فنر خم کن روی لوله MM 25 13003 458.000
 فنر خم کن روی لوله MM 32 13004 585.000
برقو 16 م م 14001 600.000
برقو 20 م م 14002 850.000
 برقو 25 م م 14003 1.100.000
 برقو 32 م م 14004 100.000
 اچار کالیبری سه شاخه 14009 100.000
 درپوش پلاستیکی 1/2 15001 5.600
 درپوش پلاستیکی 3/4 15002 10.000
 کلکتور 1 اینچ 11001 220.000
 کلکتور 1/4-1 اینچ 10010305.000
 درپوش 1 اینچ 23 124.000
 درپوش 1 اینچ هواگیری 24 140.000
 درپوش 1/4 -1 اینچ 25 210.000
 مغزی 1/2 اینچ 126 56.500
 مغزی 3/4 اینچ 127 103.000
  مغزی 1 اینچ 128 181.000
  مغزی  1/4 -1 اینچ 129 230.000
 شیر مساوی 16 7001 380.000
 شیر مساوی 20 7002420.000
 شیر مساوی 257003720.000
 شیر مساوی 327004820.000
شیر روپیچ 16* 1/2 8002240.000
 شیر روپیچ 20* 1/2 8003 320.000
 شیر زانویی 25*18006660.000
 شیر زانو یی1*32 8009760.000

—–

شرح کالاکوپلیپرسی
کدقیمتکدقیمت
 زانو صفحه دار روپیچ 3/4*16 101227.000101264.000
 زانو صفحه دار روپیچ 3/4 *20 102 272.000 102325.000
 زانو صفحه دار تو پیچ 1/2 *16 103 213.000 103275.000
 زانو صفحه دار تو پیچ 1/2 *20 104 255.000 104 318.000
 زانو خاردار تو پیچ 1/2*16 105 218.000 105218.000
 زانو خاردار تو پیچ 1/2*20 106 239.000 106239.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*16 108 320.000 108290.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*20 109 ——- 109———
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 20*3/4*20 110 370.000110330.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 111 280.000111265.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 112 ———-112——-
 سه راه تخت صفحه دارتو پیچ 20*1/2*20 113 320.000113300.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 114 310.000114280.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 115 335.000115310.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20 116 345.000116345.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*16 117 300.000117290.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*20 118 ———118———
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 20*3/4*20 119 ———119———
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 120 3200.000120290.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 121———-121——-
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20 122 350.000122330.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 123 300.000123323.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 124 327.000124372.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20 125 327.000125375.000
 رابط مساوی 16*16 126 155.000166119.000
 رابط مساوی 20*20 127 212.000167160.000
 رابط مساوی 25*25 128 305.000168245.000
 رابط مساوی 32*32 129 432.000169345.000
 رابط مساوی 40 130 1.900.000170  —–
 رابط مساوی 50 131 2.500.000 …   …
رابط مساوی 63 132 3.800.000 …   …
 رابطه تبدیلی 16*20 135 185.000 171143.000
 رابطه تبدیلی 16*25 136 248.000172208.000
 رابطه تبدیلی 20*25 137 255.000173347.000
 رابطه تبدیلی 16*32 138 382.800174250.000
  رابطه تبدیلی 20*32 139 412.000 175254.000
  رابطه تبدیلی 25*32 140 383.000176334.000
  رابطه تبدیلی 40 143-145 2.300.000170———
  رابطه تبدیلی 50 146-149 3.500.000 …     …
  رابطه تبدیلی 63 152-153 4.700.000  …     ….
 رابطه رو پیچ 16*1/2 161 113.000180102.000
 رابطه رو پیچ 16*3/4 162 130.000181123.000
 رابطه رو پیچ 20*1/2 164 130.000183144.000
 رابطه رو پیچ 20*3/4 165 175.000184203.000
 رابطه رو پیچ 20*1 166 210.000185    …
 رابطه رو پیچ 25*1/2 167 210.000186214.000
 رابطه رو پیچ 25*3/4 168 203.000187245.000
 رابطه رو پیچ 25*1 169 299.000188363.500
 رابطه رو پیچ 32*1 172 305.000191395.000
 رابطه رو پیچ 1/4-1*32 173    …192850.000
 رابطه رو پیچ 40 177-179 2.000.000196———
 رابطه رو پیچ 50 182-184 2.500.000  …   …
 رابطه رو پیچ 63 187-1883.500.000  …   …
 رابطه تو پیچ 16*1/2 196 119.000197148.000
 رابطه تو پیچ 16*3/4 197 177.000198160.000
 رابطه تو پیچ 20*1/2 199 134.000200160.000
 رابطه تو پیچ 20*3/4 200 183.000201225.500
 رابطه تو پیچ 20*1 201    ….202    …
 رابطه تو پیچ 25*1/2 202 300.000203    279.000
 رابطه تو پیچ 25*3/4 203 300.000204 279.000
 رابطه تو پیچ 25*1 204 320.000205395.000
 رابطه تو پیچ 32*1 207 345.000208445.000
 رابطه تو پیچ 1/4-1*32 208    …  …   …
 رابطه تو پیچ 40 212-214 2.000.000   …
 رابطه تو پیچ 50 217-219 2.500.000  …
 رابطه تو پیچ 63 222-223 3.500.000  …
 زانو مساوی 16*16 231 250.000154194.000
 زانو مساوی 20*20 232 232.000155245.000
 زانو مساوی 25*25 233 345.000156360.000
 زانو مساوی 32*32 234 514.000157470.000
 زانو مساوی 40 235 2.200.000158———
 زانو مساوی 50 236 2.100.000  …       …
 زانو مساوی 63 237 4.800.000  …     …
 زانو تو پیچ 16* 1/2 239 175.000159215.000
 زانو تو پیچ 20* 1/2 240 195.000161250.000
 زانو تو پیچ 20* 3/4 241 247.000162300.000
 زانو تو پیچ 25*3/4 242 283.000246265.000
 زانو تو پیچ 25*1 243 388.000163394.000
 زانو تو پیچ 32*1 245 423.000164503.000
 زانو تو پیچ 32*1/4-1 246 ———  …      …
 زانو تو پیچ 40249-2502.100.000  …      …
 زانو تو پیچ 50252-2543.200.000  …      …
 زانو تو پیچ 63257-2584.800.000  …      …
 زانو تو پیچ 16* 1/2267163.000  …      …
 زانو تو پیچ 20* 1/2268197.000  …      …
 زانو تو پیچ 20* 3/4269249.000264    …
 زانو تو پیچ 25*1 376390.000265   …
 زانو تو پیچ 32*1378423.000266   …
 سه راه تبدیلی 20*20*16301274.000237341.000
  سه راه تبدیلی 20*16*16302238.000131226.000
  سه راه تبدیلی 20*16*20303282.000132233.000
  سه راه تبدیلی 16*20*16 304248.000 236 291.000
  سه راه تبدیلی 16*25*16 305   368.000 —     —
  سه راه تبدیلی 25*16*16 306 382.000 235 350.000
  سه راه تبدیلی 25*25*16 307 368.000 252     —
  سه راه تبدیلی 20*16*25 308 398.000 238380.000
  سه راه تبدیلی 25*16*25 309 382.000 133 343.000
  سه راه تبدیلی 16*20*25 310 396.000 251 385.000
  سه راه تبدیلی 20*20*25 311 381.000 239 440.000
  سه راه تبدیلی 25*25*20 312 385.000 240475.000
  سه راه تبدیلی 25*20*25 313 399.000 134 472.000
  سه راه تبدیلی 20*25*16 314     …  —     —
  سه راه تبدیلی 20*25*20 315402.000  —     —
  سه راه تبدیلی 20*32*20 316   …  —     —
  سه راه تبدیلی 16*16*32 317 385.000  —      —
  سه راه تبدیلی 32*16*20 318472.000  —     —
  سه راه تبدیلی 25*16*32 319  472 241 445.000
  سه راه تبدیلی 32*16*32 320488.000 135573.000
  سه راه تبدیلی 32*16*16 321   ….  —      —
  سه راه تبدیلی 16*20*32 322   ….  —     —
  سه راه تبدیلی 20*20*321 323550.000  —    —
  سه راه تبدیلی 25*20*32 324520.000  —    —
  سه راه تبدیلی 32*20*32 325543.000 136 622.000
  سه راه تبدیلی 16*25*32 326   …  —    —
  سه راه تبدیلی 20*25*32 327   ….  —    —
  سه راه تبدیلی 25*25*32 328558.000 250 595.000
  سه راه تبدیلی 32*25*32 329572.000 137680.000
  سه راه تبدیلی 25*32*25 330700.000  —    —
  سه راه تبدیلی 16*32*32 331  ….  —   —
  سه راه تبدیلی 20*32*32 332590.000 —    —
  سه راه تبدیلی 25*32*32 333590.000 —    —
  سه راه تبدیلی 40 337-334 3.000.000 —    —-
  سه راه تبدیلی 50 338-3414.000.000  —   —-
  سه راه تبدیلی 63 344-3456.800.000 —    —
 سه راه مساوی 16*16*16 351 255.000 126205.000
  سه راه مساوی 20*20*20 352 350.000 127273.000
  سه راه مساوی 25*25*25 353488.000 128560.000
  سه راه مساوی 32*32*32 354 649.000 129770.000
  سه راه مساوی 40 355 4.100.000 130———
  سه راه مساوی 50 356 5.200.000 —   —
  سه راه مساوی 63 357 6.800.000 —   —
 سه راه توپیچ16*1/2*16 270258.000 141285.000
  سه راه توپیچ 20*1/2*20 272 297.000 143320.000
  سه راه توپیچ 20*3/4*20 273 353.000 144366.000
  سه راه توپیچ 25*3/4*25 275 543.000 146535.000
  سه راه توپیچ 32*3/4*32 276 710.000 148652.000
  سه راه توپیچ 32*1*32 279 710.000 149652.000
  سه راه توپیچ 40 280-282 3.850.000 —     —
  سه راه توپیچ 50 285-287 4.550.000 —      —
  سه راه توپیچ 63 290-291 7.200.000  —     —

&nbsp

 منبع

لوله پنج لایه ایزوپایپ

جهت سفارش و خرید لوله پنج لایه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

  • تلفن همراه : 09124166140
  • تلفن ثابت : 02166681310