لوله کاروگیت زهکش

لوله کاروگیت در شاخه های 6 متری با مادگی کوبله خور ( واشر آب بندی ) به یکدیگر متصل می شوند .

لوله های کاروگیت به دلیل تحمل بارهای نیوتنی و تحمل فشار حلقوی جهت سیستمهای فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد . برای استفاده از زه کشهای شبکه ای و همینطور جمع اوری آبهای سطح یک خروجی در هر نیم متر در لوله کاروگیت ایجاد می کنیم و با استفاده از این خروجی از نظر هیدرولیکی سیستم فاضلابی دچار سقوط و شک نمی شود . با استفاده از این سیتسم امکان بازرسی در هر 50 سانتیمتر وجود خواهد داشت . ای سیستم بر طبق استاندارد EN1433 طراحی و ساخته شده است و طبق مستندات درصد پرشدن لوله تا حجم 70 % را متحمل می شود .

برای استفاده از زه کش شبکه ای در ابتدا از لوله های سایز پایین طبق برآورد کارشناسان استفاده میشود و قبل از ریزش آب به کلکتور قطر لوله ممکن است افزایش یابد .

در زمان نصب و کارگزاری لوله و زه کش شبکه عوامل زیر را میبایست مد نظر داشته باشیم :

1- نصب 2- راه اندازی 3- خصوصیات خاک 4- ریخت شناسی 5- موقعیت شناسی 6- حفر ترانشه با توجه به ابعاد مورد درخواست و شیب  7- ریخته گری بستر بتنی در گودال

لوله کاروگیت زه کش ( آبهای سطحی )
لوله کاروگیت زه کش ( آبهای سطحی )

بتن ریزی

بتن با کلاس S4 توصیه می شود و سنگ دانه ها باید از سنگهای به قطر حداکثر  28mm ساخته شوند . در صورت نصب دریچه در جاده با ترافیک سنگین از کلاس C30137 استفاده خواهد شد در طول مسیر از منهولهای پلی اتیلنی جهت حصول اطمینان از بازرسی نصب می شود .

Drainage Corrugated pipes ( for surface waters )

corrugated pipes , in branches of 6 meters , are joined to one another by cobbler ( sealing washers ) . corrugated pipes due to bearing netonian load and annular pressure are used for industial and urban sewage systems . for using drainage network as well as collecting surface waters on outlet is developed n each half a meter on the corrugated pipes and by creating the sewages system would not be collapsed or shocked hydraulically . using this system makes inspection possible in every 50cm . the system is designed and manufactured according to EN1433 standard and it can bear being filled up to 70% of its volume according to ducmentations .to use drainage network low size pipes are used first according to the experts , estimates and before pouring water to the collector , the pipe diameter may increase

جهت دریافت قیمت با شماره تلفن 02166623391 و یا 09124166140 تماس بگیرید