قیمت بروز لوله پلیکا در شهر اردبیل را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد.
هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود .
این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود.
در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

نام محصولموارد مصرفسایز و ضخامت لولهقیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا اردبیلبرقی خم سرد1/5*20432000
لوله پلیکا اردبیلبرقی خم سرد1/5*25540000
لوله پلیکا اردبیلبرقی خم سرد1/5*32756000
    
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3*501905000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3*632440000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3*903482000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3/2*1104920000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3/2*1255222000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3/2*1606841000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی4*1608400000
لوله پلیکا اردبیلفاضلابی3/9*20010350000
لوله پلیکا اردبیل – واچار پایپفاضلابی4/9*20012990000
    
نوع اتصالسایزتعداد در کیسهقیمت ( ریال )
    
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل4024058730
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل5016871000
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل63180121410
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل9080229110
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل11048355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ12538425940
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل16020917540
زانو 90 درجه پلیکا اردبیل20061535110
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل4035050390
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل5020862890
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل63180108900
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل9090192430
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل11064258870
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل12542339070
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل16015641520
زانو 45 درجه پلیکا اردبیل200101214330
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل4018075590
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل50112115360
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل – واچار پایپ6397183290
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل9036320750
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل11025400950
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل12518572800
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل16091088330
سه راه 90 درجه پلیکا اردبیل20051970300
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل4014091640
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل5084126000
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل6375208280
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل9030412380
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل – واچار پایپ11020526960
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل12512756080
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل16061489290
سه راهی 45 درجه پلیکا اردبیل20042566130
سیفون پلیکا اردبیل – واچار پایپ63140162670
سیفون پلیکا اردبیل9050332220
سیفون پلیکا اردبیل110*11032469670
سیفون پلیکا اردبیل125*11022618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اردبیل110*90*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اردبیل110*6342304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اردبیل160*110*****
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا اردبیل160*125*****
سراه بازدید پلیکا اردبیل6370***
سراه بازدید پلیکا اردبیل9036***
سراه بازدید پلیکا اردبیل11025481140
سراه بازدید پلیکا اردبیل12513****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اردبیل90*6342325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اردبیل110*6336405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اردبیل110*9020492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اردبیل125*11012721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اردبیل – واچار پایپ160*11091065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا اردبیل160*125*****
    
تبدیل پلیکا اردبیل63*4020058300
تبدیل پلیکا اردبیل63*5020062470
تبدیل پلیکا اردبیل90*63156129320
تبدیل پلیکا اردبیل110*63108154530
تبدیل پلیکا اردبیل110*90108167240
تبدیل پلیکا اردبیل125*90**0
تبدیل پلیکا اردبیل125*11048245140
تبدیل پلیکا اردبیل160*11032428460
تبدیل پلیکا اردبیل160*12540456150
درپوش پلیکا اردبیل6330050390
درپوش پلیکا اردبیل9015094950
درپوش پلیکا اردبیل110100133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اردبیل90104171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اردبیل11064220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اردبیل12556293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل6317674340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل9088129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل11056187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل12556217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل16030355120
کلاهک هواکش آذر لوله اردبیل90-110-12542360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا اردبیل63120101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا اردبیل9055192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا اردبیل11036252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا اردبیل63100132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا اردبیل9036219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا اردبیل11028325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اردبیل6317696190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اردبیل11056222220