کارهایی که باید مجریان سیستم پوش فیت پلی ران رعایت کنند

الف ) آماده سازی کارگاه ، شرایط و لوازم کار

 1. محیط در نظر گرفته شده برای کارگاه تمیز و دور از گرد و غبار باشد .
 2. یک میز کاربزرگ با ابعاد مناسب ، چند عدد سطل ، آب و مقداری پارچه نرم مورد نیاز است .
 3. برای محافظت بیش تر ، بهتر است لوله ها بر روی شاسی روکش دار نگهداری شوند .
 4. ابزار مورد نیاز عبارتند از : لوله بر ، لوله پخ کن و گیره تسمه ای لوله
توصیه های مهم به مجریان پوش فیت پلی ران
توصیه های مهم به مجریان پوش فیت پلی ران

ب ) توصیه های اجرائی

 1.  پاک کردن کامل بدنه اتصالات ، لوله ها ، حلقه های آب بندی و جایگاه استقرار آن ها ( سوکت ) قبل از نصب هر قطعه از الزامات اجرائی است . دقت شود که پاکیزگی به عنوان یک اصل همواره مورد توجه قرار گیرد .
 2. لبه حلقه آب بندی به هنگام قرار گرفتن در سوکت حتما به طرف پایین باشد .
 3. در صورت نیاز به کوتاه کردن لوله ، منحصرا از لوله بر استفاده شود .
 4. استفاده از اره به هیچ وجه توصیه نمی شود .
 5. برای پخ  کردن قسمت های بریده شده فقط از ابزار مخصوص ( لوله پخ کن ) استفاده شود .
 6. به کار بردن سوهان غیر قابل قبول است .
 7. اجزاء سیستم باید به صورت اصولی و با استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت و ساپورت و با در نظر گرفتن فواصل مورد توصیه مهار شوند .
 8. برای جا به جایی محور ها می توان از تبدیل ها کمک گرفت .
 9. الگوها باید تا حد امکان به سقف نزدیک باشند .
 10. اجزاء سیفون ها کاملا در یک محور قرار گیرند ، زیرا هرگونه پیچیدگی موجب از بین رفتن کارائی آن ها خواهد شد .
 11. پس از نصب هر یک از اجزاء متشکله سیستم برای ممانعت از افتادن و یا وارد شدن اشیا و اجسام بدرون مجاری ،  حتما از درپوش تست استفاده شود .
 12. رعایت شیب متناسب با توصیه های این راهنما دارای اهمیت بسیار زیادی است .
 13. از جوش کاری در نزدیکی لوله و اتصالات که موجب صدمه دیدن آن ها خواهد شد جدا خودداری شود . این کار با رعایت احتیاط کامل و قرار دادن حائل مانند صفحه و یا پارچه خیس انجام شود .
 14. لوله کشی ها در کوتاه ترین مسیر و با حداقل پیچ و خم انجام شود .
 15. مجاری از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی در آینده مد نظر باشد .
 16. مسیرها طوری انتخاب شوند که حتی الامکان نیاز به بریدن و شکاف دادن به حداقل برسد .
 17. محل نصب تجهیزات و سرویس های بهداشتی از نظر ابعاد ، ارتفاع نصب و موقعیت آنها نسبت به درها و پنجره ها قبلا شناسایی و کنترل شود .
 18. اصول فنی تغییر مسیر بر اساس توصیه های این راهنما مورد توجه قرار گیرد .
 19. برای هر یک از تجهیزات و سرویس های بهداشتی و کف شورها از سیفون های مناسب با عمق آب بند توصیه شده استفاده شود .
 20. سیستم حتما به لوله های هواکش مجهز باشد .
 21. با توجه به زاویه 87 درجه نصب سه راه ها بر روی لوله قائم هواکش به صورت بر عکس صورت گیرد
 22. دریچه های بازدید به تعداد لازم و در جاهای مورد نیاز نصب شود .
 23. به زیبائی کار به ویژه در مسیرهای فاقد پوشش توجه شود . لوله ها حتی الامکان در مسیرهائی قرار گیرند که کم تر در معرض دید باشند .
 24. پس از پایان کار برای کسب اطمینان سیستم تست شود .